Άρθρα και Τοποθετήσεις

Φορολογία Μέρος (III)- οι «Τερατογενέσεις» και τα «Υπαρξιακά» Αδιέξοδα του Υπάρχοντος Φορολογικού Συστήματος.Του Γ. Περάκη

Φορολογία Μέρος (III)- οι «Τερατογενέσεις» και τα «Υπαρξιακά» Αδιέξοδα του Υπάρχοντος Φορολογικού Συστήματος

Θεωρείται επιβεβλημένο να τονισθεί και πρίν απο την ανάπτυξη του θέματος, ότι πίσω απο τα «ορθολογικά», «κυνικά» και αδιάσειστα στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, κρύβονται ανθρώπινες τραγωδίες, αυτοκτονίες, καταστροφή ανθρώπινων υπάρξεων, τα ερείπια και περιουσίες μιας ολόκληρης ζωής αλλά και προγενέστερων γενεών.

Κατά συνέπεια το θέμα θα αναπτυχθεί με τον δέοντα σεβασμό που αρμόζει στούς προαναφερθέντες συνανθρώπους μας, συμεριζόμενοι τον πόνο τους.

Στα προηγούμενα κείμενα αναλύθηκαν τα:

1) Φορολογία (ΜέροςI)- Διεθνείς-Διμερείς Συμβάσεις Φορολογίας Σχέσεις Κλιμακούμενης «Μαζοχιστικής» Υποτέλειας όπου αναλύθηκαν οι διεθνείς συμβάσεις την Ελλάδας και

2) Φορολογία (ΜέροςII)- Εκτίμηση των Απωλειών κατά την διάρκεια των Μνημονίων Μέσω του Φορολογικού Συστήματος (Πρώην, Νύν και Αεί??) και οι επιπτώσεις των μνημονίων στην φοροδοτική ικανότητα των ελλήνων φορολογουμένων.

Το υπάρχον φορολογικό σύστημα έχει εξαντλήσει όχι μόνο την χρησιμότητά του αλλά στα χρόνια των μνημονίων τίκτει «τερατογενέσεις».

Τα στατιστικά στοιχεία που θα ελήφθησαν αντλήθηκαν απο τους προυπολογισμούς των προηγούμενων ετών καθώς και απο το taxisnet.

Η Δομή του Φορολογικού Συστήματος στην Ελλάδα

Οι φόροι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι φόροι εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οι φόροι στη δαπάνη.

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται φόροι που μπορεί να αφορούν τη μεταβίβαση ή την κατοχή περιουσίας, οι οποίοι είναι δυνατό να επιβληθούν επί της συνολικής αξίας του ενεργητικού ενός προσώπου πριν ή μετά την αφαίρεση τυχόν υποχρεώσεών του (όπως ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ).

Η ταξινόμηση των φόρων έχει γίνει όπως εμφανίζονται στούς τακτικούς προυπολογισμούς των αντίστοιχων ετών.

Μια πρώτη γεύση αποτελεί ο Πίνακας-1:

Πίνακας-1: Ταξινόμηση των Φόρων
Α. Άμεσοι Φόροι
Α 1. Φόρος Εισοδήματος
Α. 1.1- Φυσικών Προσώπων Α. 1.2- Νομικών Προσώπων Α. 1.3- Ειδικές Κατηγορίες Φόρων Εισοδήματος Α. 1.4- Φόροι Περιουσίας Α. 1.5.- Άμεσοι φόροι παρελθόντων Ετών Α. 1.6- Εκτακτοι και Λοιποί Φόροι
Β. Έμμεσοι Φόροι
Β. 1- Δασμοί και ειδικές εισφ. εισαγωγών-εξαγωγών Β. 3- Φόροι Κατανάλωσης Εγχωρίων Προιόντων Β. 4- Φόροι Συναλλαγών
Β. 2- Φόροι Κατανάλωσης στά Εισαγόμενα
Β.2.1- ΦΠΑ Β.3.1- ΦΠΑ Β 4.1- Μεταβίβαση Κεφαλαίων
Β.3.2- Καύσιμα
Β 32.3- Καπνά Β.42- Τέλη Χαρτοσήμου
Β.2.2- Τέλη Ταξινόμησης Αυτοκινήτων Β.3.4- Τέλη Κυκλοφορίας
Β.3.5- Ειδικά Τέλη και Εισφορές Αυτοκινήτων Β 5.3- Λοιποί Εμμεσοι Φόροι
Β 3.26- Λοιποί
Η ταξινόμηση των Φόρων Βάσει του Τακτικού Προυπολογισμού

Τα αδιέξοδα του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος

1ο) Αδιέξοδο

Τα φορολογικά έσοδα σε δισ. ευρώ δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν οριακά σε σχέση με τα προ μνημονίων επίπεδα (από τα 92,5 δισ. ευρώ το 2009 στα 89,6 δισ. ευρώ το 2018).

Ωστόσο, στην Ελλάδα «η αστάθεια της φορολογικής πολιτικής επηρέασε όλους τους κύριους τύπους φόρων». Παράδειγμα οι συνεχείς από το 2010 ανατροπές στην εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ, αλλά και τις «πολλαπλές μεταρρυθμίσεις» όσον αφορά τον καθορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, την τήρηση βιβλίων, τους φορολογικούς ελέγχους ή τα πρόστιμα.

Ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.-Νόμος 2238/1994) τροποποιήθηκε 425 φορές με 34 νόμους κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων προγραμμάτων (2010-2014). Μέσα από τις 2 πρώτες διαπραγματεύσεις του 3ου Μνημονίου ήρθαν 32 φορομπηχτικά μέτρα, ενώ αν προστεθούν και τα 4 που θεσπίστηκαν το 2017 με τη 2η αξιολόγηση ο «λογαριασμός»φτάνει σε 36 εισπρακτικές «παρεμβάσεις». Και τούτο χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ασφαλιστικά «χαράτσια» αλλά και όσα έχουν συμφωνηθεί για τη μνημονιακή εποχή της αυξημένης επιτήρησης.

Σημαντικές Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της περιόδου 2010-2017

 • Αύξηση κλιμάκων από 4 σε 9. Πιο προοδευτική αύξηση συντελεστών και αύξηση ανώτατου συντελεστή.
 • Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών: Μείωση εισφορών κατά 1,1% (Ν.4254/2014).
 • Αφορολόγητο όριο σε συνδυασμό με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.
 • Θέσπιση τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος.
 • Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος και επέκταση χρήσης ταμειακών μηχανών σε λαϊκές αγορές, ταξί, περίπτερα, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 • Αύξηση προκαταβολής φόρου στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα από 75% σε 100%.
 • Καθιέρωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο καθαρό ατομικό εισόδημα άνω των €12.000 (Ν. 3986/2011).
 • Μείωση αφορολόγητου εισοδήματος από €12.000 σε €5.000 και αριθμού κλιμάκων από 9 σε 8.
 • Εισαγωγή φορολογικού συντελεστή 10% για το κλιμάκιο εισοδήματος €5.001 -€12.000. Για νέους έως και 30 ετών, συνταξιούχους άνω των 65 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες, αφορολόγητο €9.000
 • Ενσωμάτωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και παγίωσή της (Ν.4387/2016).
 • Ενίσχυση του ρόλου των τεκμηρίων διαβίωσης, τα οποία αυξήθηκαν κατά 30% κατά μέσο όρο για τις κατοικίες και κατά 60% για τα αυτοκίνητα.
 • Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών: Αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης: από 10% επί του καθαρού εισοδήματος ανεξαρτήτως των ετών ασφάλισης σε 14% για τα πρώτα δύο έτη ασφάλισης, 17% για τα επόμενα τρία έτη και 20% μετά το πέμπτο έτος ασφάλισης (Ν. 4387/2016).
 • Καθιέρωση τέλους επιτηδεύματος για επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως του εισοδήματός τους (Ν.3986/2011).
 • Αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος (Ν.4387/2016).
 • Κατάργηση αφορολόγητου εισοδήματος και θέσπιση έκπτωσης φόρου εισοδήματος (Ν.4172/2013 – αναθεώρηση Κ.Φ.Ε.).
 • Κατάργηση μείωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες αν δεν πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Περιορισμός κλιμακίων φορολογίας εισοδήματος από 8 σε 3 και αλλαγή συντελεστών (Ν.4172/2013 - αναθεώρηση Κ.Φ.Ε.).
 • Κατάργηση μείωσης 1,5% φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις
 • Κατάργηση πολλών κατηγοριών δαπανών για τις οποίες υπήρχε έκπτωση φόρου (Ν.4110/2013).
 • Μείωση έκπτωσης φόρου για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, με εφαρμογή από 1.1.2020 (Ν.4472/2017).
 • Κατάργηση πρόσθετου αφορολόγητου για τα παιδιά και αντικατάσταση από οικογενειακά επιδόματα που χορηγούνται µε αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.
 • Διεύρυνση αφορολόγητου ορίου για την εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και μείωση των συντελεστών για εισοδήματα μέχρι €65.000.

Οπως αποδεικνύεται στον Πίνακα-2, παρά την«καταιγίδα» των 36 φόρων τα τακτικά φορολογικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,20 δισ. ευρώ. Λόγω της αύξησης των μη φορολογικών εσόδων κατά 1,89 δις. ευρώ, η μείωση περιορίσθηκε στα 0,32 δις. ευρώ.

Πίνακας 2. Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού μεταξύ των ετών 2007-2016 σε δις.. ευρώ
Είδος Φόρου/ Ετος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009-2016
Άμεσοι φόροι 19,80 20,90 21,40 20,20 20,30 21,10 20,10 20,50 19,80 21,80 0,41
Έμμεσοι φόροι 28,60 30,20 28,30 31,00 28,60 26,10 24,60 23,80 23,80 25,70 -2,61
Φόροι κατανάλωσης εγχωρίων 22,20 23,80 23,80 27,20 25,10 21,10 21,50 20,80 20,80 22,20 -1,58
Φόροι Συναλλαγών 2,20 2,10 1,50 1,10 0,90 0,70 0,80 0,60 0,60 0,50 -0,92
Μεταβίβαση Κεφαλαίων 1,30 1,10 0,80 0,70 0,50 0,40 0,50 0,30 0,30 0,20 -0,60
Σύνολο φορολογικών εσόδων 48,40 51,10 49,70 51,30 49,00 47,20 44,60 44,20 43,50 47,50 -2,20
Μη φορολογικά έσοδα 3,40 4,20 3,70 4,90 6,50 4,30 6,90 5,80 6,00 5,60 1,89
Σύνολο εσόδων τακτικού προϋπολογισμού 51,80 55,30 53,40 56,20 55,40 51,50 51,50 50,00 49,50 53,10 -0,32
 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Εννοείται ότι η μείωση αυτή είχε και έχει σοβαρό αντίκτυπο στις κοινωνικές δαπάνες και παροχές όπως υγεία, παιδεία κλπ.

2ο) Αδιέξοδο

Μείωση της φορολογητέας ύλης παρά την αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων κατά 524.000. Η μείωση της φορολογητέας ανέρχεται σε 23,1 δις. ευρώ (ποσοστιαία μείωση 23,5%).

Πίνακας 3.- Σύγκριση Αριθμού Φορολογουμένων και Δηλωθέντων Εισοδημάτων μεταξύ των ετών 2011 και 2016
Ετήσιο Εισόδημα σε ευρώ Αριθμός Φορολογου-μένων το 2016 Αριθμός Φορολογου-μένων το 2011 Μεταβολή Αριθμού Φορολογου-μένων 2011-2016 Δήλωσαν Συνολικά το 2011   ( σε δισ. ευρώ) Δήλωσαν Συνολικά το 2016   ( σε δισ. ευρώ) Μεταβολή Δηλωθέντων Εισοδημάτων 2011-2016
0-12.000 3.978.000 2.782.288 1.195.712 15,3 16,5 1,2
12.000-20.000 1.140.000 1.258.528 -118.528 19,6 17,8 -1,8
20.001, 00-50.000 955.000 1.356.817 -401.817 41,4 28,2 -13,2
50.000-100.000 107.000 244.884 -137.884 15,9 6,9 -9,0
100.000 και άνω 25.000 38.549 -13.549 5,8 5,5 -0,3
Σύνολο 6.205.000 5.681.066 523.934 97,9 74,9 -23,1
Πηγή: ΑΑΔΕ

Στον Πίνακα-3 εμφανίζονται οι αποδείξεις του εισπρακτικού αδιεξόδου του υπάρχοντος ληστρικού φορολογικού συστήματος. Η μοναδική «διέξοδος» σ’ αυτόν τον παραλογισμό βρίσκεται στην μείωση του αφορολογήτου. Αυτός είναι ο λόγος που η τρόικα επιμένει στην «διεύρυνση» της φορολογικής βάσης.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα στον πίνακα αυτό είναι η φτωχοποίηση ενός μεγάλου αριθμού των φορολογουμένων, λόγω της μείωσης της φορολογητέας ύλης.

Αλλο φυσικό επακόλουθο αποτελεί και η μείωση κατά 520.000 (118.528+401.817) των φορολογούμενων στην κλίμακα του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος των 12.000,00 έως 50.000,00 ευρώ.

Μείωση επίσης καταγράφεται κατά 137.884 φορολογούμενων στην κλίμακα 50.000,00-100.000,00 ευρώ.

Μείωση επίσης καταγράφεται σε 13.549 φορολογούμενους στην κλίμακα των 100.000,00 και άνω.

Oι «τερατογενέσεις» του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος

Η ανάλυση του Πίνακα 4, αποκαλύπτει και μια άλλη παράμετρο των αλλαγών στα χρόνια των μνημονίων. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αλλαγών στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, αλλά και των «τερατογενέσων»:

Πίνακας 4. Ποσοστιαία Κατανομή Αριθμού Φορολογουμένων Φυσικών Προσώπων Ανά Βασική Πηγή Εισοδήματος μεταξύ των ετών 2005-2015
Ετος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Μεταβολή μεταξύ των ετών 2005-2015
Συνταξιούχοι 27,20% 27,40% 27,70% 28,00% 28,50% 29,40% 31,20% 31,40% 33,40% 32,80% 32,40% 5,20%
Μισθωτοί 36,00% 36,20% 36,10% 35,80% 35,20% 34,00% 31,60% 28,90% 29,20% 31,60% 32,90% -3,10%
Γεωργοί-Κτηνοτρόφοι-Αλιείς 7,50% 7,20% 7,10% 6,90% 6,90% 6,80% 6,50% 6,30% 6,40% 4,60% 4,50% -3,00%
Ασκούντες Επιχειρηματική Δραστηριότητα 18,60% 18,80% 18,80% 18,80% 18,00% 18,00% 17,00% 15,40% 12,30% 11,20% 10,70% -7,90%
Εισοδηματίες 10,70% 10,40% 10,40% 10,50% 11,30% 11,90% 13,70% 18,00% 18,70% 19,80% 19,60% 8,90%
Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Πηγή: ΑΑΔΕ.

1η) «τερατογένηση»

Οι συνταξιούχοι αυξήθηκαν κατά 5,2%, εν αντιθέσει των μισθωτών που μειώθηκαν κατά 3,1%.

Εδώ υπεισέρχονται οι παράγοντες της ανεργίας, της οικονομικής «εξορίας» των παιδιών μας στο εξωτερικό. Το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο θα ενταθεί στο μέλλον (μείωση των γεννήσεων) και γήρανση του πληθυσμού με απρόβλεπτες συνέπειες.

2η) «τερατογένηση»

Η εξόντωση της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας είναι εμφανής με την μείωση κατά 3%. Ο λόγος της μείωσης αυτής είναι βάσει της ΕΛΣΤΑΤ (Ερευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων έτους 2016):

Διάρθρωση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

α) Αριθμός γεωργικών εκτάσεων σε χιλάδες στρέμματα:

Συγκεκριμένα, η συνολική χρησιμοποιούμενη έκταση ανέρχεται σε 31.526 χιλ. στρέμματα το 2016 ενώ σε 33.815 χιλ. στρέμματα το 2013 και σε 34.779 χιλ. στρέμματα το 2009 (μείωση 3.253 χιλ. στρεμ. ποσοσταία μείωση 9% μεταξύ των 2009 και 2016).

β) Ζωικό κεφάλαιο:

Σε ότι αφορά τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων συγκρίνοντας το 2016 με το 2013 παρουσιάζουν:

Mείωση στα προβατοειδή κατά 5,1%, στα αιγοειδή κατά 13,3%, στούς χοίρους κατά 18,9%, στα πουλερικά κατά 24,2% και τα βοοειδή κατά 5,1%.

3η) «τερατογένηση»

Στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εκεί όντως έγινε «σφαγιασμός» και εξανδραποδισμός με μείωση κατά 7,9%.

Οι ευνοούμενοι φαίνονται να είναι οι εισοδηματίες που αυξήθηκαν κατά 8,9%.

Θεωρείται απορίας άξιον πως οι αντίστοιχοι επιστημονικοί φορείς όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Δικηγορικός Σύλλογος κλπ, δεν προέβησαν σε αφαίρεση αδείας άσκησης επαγγέλματος στους διατελέσαντες υπουργούς οικονονομικών, εκτός αν θεωρούν ότι έχουν επιτύχει στην αποστολή τους.

Ολοκληρώνοντας το τρίτο μέρος του θέματος φορολογία, αυτό που μπορεί να ειπωθεί με βαβαιότητα είναι ότι με την υπάρχουσα «ανάπτυξη» και την οικονομία εγκλωβισμένη στα μνημόνια δεν υπάρχει καμμιά προοπτική φορολογικής ελάφρυνσης ή ελπίδα ανάπτυξης αυτής της λεηλατημένης πατρίδας.

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα...

Φορολογία Μέρος (II)- Εκτίμηση των Απωλειών κατά την διάρκεια των Μνημονίων Μέσω του Φορολογικού Συστήματος (Πρώην, Νύν και Αεί??)Του Γ. Περάκη

Φορολογία Μέρος (II)- Εκτίμηση των Απωλειών κατά την διάρκεια των Μνημονίων Μέσω του Φορολογικού Συστήματος (Πρώην, Νύν και Αεί??)

Η Υπάρχουσα Πραγματικότητα στην Ελλάδα

Οταν ακούμε την φράση «διεύρυνση της φορολογικής βάσης» συνήθως «ανατριχιάζουμε» λόγω του ότι η αύξηση της φορολογίας βαρύνει τα μόνιμα υποζύγια, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους μικροεπαγγελματίες. Δεν έχουμε δα και άδικο. Αλλωστε η λεγόμενη «δημοσιονομική προσαρμογή» των μνημονίων, σε αυτό το δόγμα κινήθηκε με αποτέλεσμα την φτωχοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των κατοίκων της πατρίδας μας. Η πολιτική αυτή θα συνεχισθεί με αμείωτη ένταση και τα επόμενα χρόνια με βάσει τις αποφάσεις του Eurogroup που αποφάσισε την εκταμίευση 1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα στις 05/04/2019. Εκεί αναφέρονται ρητά τα εξής:

1) Προϋπολογισμοί για το 2019 και εφεξής, να προβλέπουν πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% του ΑΕΠ

2) Ολοκλήρωση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένων των βασικών συναλλαγών ιδιωτικοποίησης.

3) Οι ελληνικές αρχές έχουν θεσπίσει ένα νέο καθεστώς για την προστασία της πρώτης κατοικίας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τις τράπεζες στην εκκαθάριση υποθηκών μη εξυπηρετούμενων δανείων». Σημειώνουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να διασφαλίσουν ότι το καθεστώς θα είναι προσωρινό και θα τερματιστεί μέχρι τα τέλη του 2019.

4) Τα «θεσμικά» όργανα να παρακολουθούν προσεκτικά στο πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης τις επιπτώσεις του καθεστώτος στο κεφάλαιο των τραπεζών και τον αντίκτυπο στην επιβολή της νομοθεσίας και την επίλυση των διαφορών, τον αντίκτυπό της στη διαδικασία μείωσης των NPLs, προειδοποιούν οι Υπουργοί Οικονομικών των 19 χωρών της Ευρωζώνης.

5) Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε ότι οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν τη γενική δέσμευσή τους να συνεχίσουν την εφαρμογή όλων των βασικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕSM, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος διευρύνοντας τη φορολογική βάση και άλλες φορολογικές μεταρρυθμίσεις,των κοινωνικών προγραμμάτων, της μείωσης των ληξιπρόθεσμων καθυστερήσεων, της είσπραξης φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.

Όλα αυτά θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούνται στο πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης, προειδοποιούν.

Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές καλούνται «να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς τις μισθολογικές εξελίξεις κατά το 2019 και να αναλύσουν τις επιπτώσεις της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού και των αλλαγών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα».

Η επόμενη συζήτησή για την Ελλάδα θα βασιστεί στην επόμενη έκθεση επιτήρησης που αναμένεται να εκδοθεί τον Ιούνιο.

Αλήθεια θα υπήρχε προσφορότερη λέξη για να ονοματίσεις αυτές τις αποφάσεις παρά υποτέλεια και μνημόνιο και ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς την φρασεολογία;

Βασικές Εννοιες

Τι είναι Φόρος (Tax): Φόρος είναι το μέρος του εισοδήματος των ιδιωτών που μεταβιβάζεται στο δημόσιο τομέα μέσω της φορολογίας, ώστε ο δημόσιος τομέας να μαζέψει τους οικονομικούς πόρους που χρειάζεται για να καλύψει τις δαπάνες για τις δραστηριότητες του.

Οι φόροι διακρίνονται σε:

 • έμμεσους, Θεωρούνται αυτοί που επιβάλλονται στην εγχώρια κατανάλωση αγαθών/υπηρεσιών και στις εισαγωγές
 • άμεσους, Θεωρούνται αυτοί που επιβάλλονται στο εισόδημα (φυσικών/νομικών προσώπων) και στην περιουσία (ακίνητη, κληρονομιών, δωρεών)

Η διάκριση αυτή έγινε με κριτήριο ότι οι άμεσοι φόροι δεν μετακυλίονται, σε αντίθεση με τους έμμεσους φόρους που μετακυλίονται. Σήμερα όμως όλοι οι φόροι μετακυλίονται στις τιμές κι αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην εκτίμηση των επιπτώσεων των φόρων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι αναλογικοί, πέραν ενός ορίου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των φορολογικών εσόδων (όπως έχει συμβεί).

Πιο αναλυτικά, όταν η οικονομία βρίσκεται κάτω του επιπέδου πλήρους απασχόλησης τότε, όταν ο φόρος είναι αναλογικός και ο φορολογικός συντελεστής είναι πολύ υψηλός, μια μείωση του συντελεστή θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης / απασχόλησης / εισοδήματος και των φορολογικών εσόδων. Αυτό θα συμβεί γιατί θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και θα αποδυναμωθεί το κίνητρο για φοροδιαφυγή και δραστηριότητες της παραοικονομίας.

1) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Individual income tax rate): Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι ένας προοδευτικός φόρος στο εισόδημα ενός ατόμου κι αυτό σημαίνει ότι αυξανομένου του εισοδήματος, αυξάνεται η φοροδοτική ικανότητα και επιβάρυνση του. Αποτελεί, συνεπώς, αυτόματο σταθεροποιητή της οικονομίας.

Επιπλέον είναι φόρος ο οποίος καταβάλλεται στην πηγή που δημιουργείται το εισόδημα κι έτσι έχει άμεση συνέπεια στο διαθέσιμο εισόδημα. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εργοδοτών και εργαζομένων) είναι επίσης, μια οιονεί άμεση φορολογία γιατί ουσιαστικά επιβάλλονται στο εισόδημα (μισθοί-ημερομίσθια) και η αυξομείωση τους επηρεάζει το κόστος παραγωγής, τον πληθωρισμό και τη ζήτηση.

2) Φόρος Κερδών / Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Taxprofit / Legalentityincometax): Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (πχ Α.Ε.) είναι ένας άμεσος φόρος που περιορίζει το εισόδημα των μετόχων και εκείνο της επιχείρησης, με συνέπεια τη μείωση των επιπέδων κατανάλωσης και επένδυσης.

Η πρώτη επίδραση δεν θεωρείται σημαντική δεδομένου οι μέτοχοι ανήκουν σε υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια των οποίων η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι χαμηλή.

Αντίθετα, η υπέρμετρη αύξηση του φόρου έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επενδυτική δραστηριότητα γιατί ενισχύει το κόστος κεφαλαίου και έτσι αποθαρρύνει την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Το επίπεδο και η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης και η παροχή δημόσιων αγαθών εξαρτάται από:

 • Το ύψος των φορολογικών εσόδων
 • Απο την εκάστοτε κυβέρνηση και τον τρόπο που ασκεί την εξουσία (φιλολαική ή μή)
 • Τον τρόπο διάθεσης των εσόδων (στις κοινωνικές δομές του κράτους ή φοροαπαλλαγές στους μονίμως φοροδιαφεύγοντες)

Αυτό συνεπάγεται ότι το επίπεδο των δημόσων δαπανών προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμότο γενικό ύψος της φορολόγησης. Η επιβολή φόρων συνιστά επίσης, ένα εργαλείο για τη διόρθωση των οικονομικών ανισοτήτων.

Η νεοφιλεύθερη άποψη

Σύμφωνα με έναν απο τους «αστέρες» του νεοφιλευθερισμού Friedman, δεν πρέπει να υπάρχουν απαλλαγές ή και εκπτώσεις από τον φόρο εισοδήματος, ενώ οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να φορολογούνται, έχοντας την υποχρέωση πλήρους διανομής του εισοδήματός τους στους μετόχους, το οποίο φορολογείται ως προσωπικό εισόδημα. Στην ουσία ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων να είναι 0%.

Η στρατηγική του διεθνούς καπιταλισμού τα τελευταία χρόνια στοχεύει στον μηδενικό φόρο. Αυτός είναι ο λόγος των φορολογικών παραδείσων, των χωρών με μειωμένο συντελεστή φορολόγησης και με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα.

Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας τα τελευταία έτη

Ειδικά απο την εποχή του πρώτου μνημονίου, το σύστημα φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα έχει υψηλότατους φορολογικούς συντελεστές για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα των υψηλών φορολογικών συντελεστών (ως επι το πλείστον επι αδίκων) και της χαμηλής αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη. Με αυτά τα δεδομένα, η φορολογική επιβάρυνση καταλήγει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη για ορισμένα τμήματα του πληθυσμού (π.χ.μισθωτοί, συνταξούχοι), τα οποία έχουν περιορισμένη δυνατότητα φοροδιαφυγής.

Άλλωστε, εκτός από μέσο άντλησης δημοσίων εσόδων, η φορολογία εισοδήματος έχει ισχυρή επίδραση σε βασικές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας. Η επιβολή υψηλότατων συντελεστών στη φορολογία των μισθωτών επηρεάζει την απόφασή τους για την ένταση και τη μορφή της εργασίας τους. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν την αδήλωτη εργασία και ειδικά όταν ο συντελεστής στην υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία είναι πολύ υψηλός τη «διαρροή εγκεφάλων», δηλαδή τη φυγή ατόμων με υψηλή εξειδίκευση στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά, το 2014 οι φόροι στο εισόδημα και στα κέρδη αποτελούσαν κατά μέσο όρο την κυριότερη πηγή εσόδων στις αναπτυγμένες χώρες που συμμετέχουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (ως Πίνακας 1). Η Ελλάδα ωστόσο στήριξε τα έσοδά της κυρίως στους φόρους κατανάλωσης και δευτερευόντως στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα καταλαμβάνουν μόλις την τρίτη θέση στη σχετική κατάταξη με σταδιακή άνοδο από το 1990.

Πίνακας 1. Έσοδα ανά Είδος φορολόγησης (% συμμετοχής στο σύνολο)
Ελλάδα
Ετος
Κατηγορίαφόρων 1990 2014
Φόροι στο εισόδημα και στα κέρδη 19,9 37,5
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 30,2 22
Φόροι περιουσίας 4,6 5,7
Φόροι κατανάλωσης 42,5 30,9
Λιοιποί φόροι 2,8 3,9
Σύνολο 100 100
Πηγή: ΟΟΣΑ

Ολες οι παραπάνω αυξητικές τάσεις σε συνθήκες διάλυσης και αποσάθρωσης της ελληνικής οικονομίας με το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο την τεράστια μείωση σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2008 το (ονομαστικό) ΑΕΠ της Ελλάδας είχε φτάσει στα 242 δισ. ευρώ. Αντίθετα το 2017 είχε μειωθεί στα 174 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μία μείωση 68 δις. ευρώ περίπου 28%, με έτος βάσης το 2008 (τα μεγέθη είναι αντίστοιχα περίπου και για τις πραγματικές αποπληθωρισμένες, τιμές).

Αυτό είχε αντίκτυπο στα διαθέσιμα εισοδήματα όπως απεικονίζονται στον Πίνακα 2 στις διάφορες κατηγορίες και τμήματα του πληθυσμούμεταξύ των ετών 2003-2014:

Πίνακας 2. Μεταβολή Μέσου Διαθεσίμου Εισοδήματος Ανά Φύλο, Ηλικία, Αριθμό Παιδιών   μεταξύ των ετών 2003-2014
ΕισοδηματικήΜεταβολή %
  2003-2009 2009-2014 2003-2014   2003-2009 2009-2014 2003-2014
Φύλο       ΑριθμόςΠαιδιών      
Άνδρες +13,09 -41,9 -33,8 0 +17,1 -41,2 -31,1
Γυναίκες +14,8 -41,6 -32,9
Ηλικία       1 +9,1 -39,9 -34,4
17 και κάτω +8 -42,5 -37,8
18-29 +12,9 -44,8 -37,7 2 +8,9 -42,4 -37,3
30-44 +8,6 -42,3 -37,4
45,64 +21,5 -44,6 -32,7 3 και πάνω +19,8 -40,9 -29,3
65 και πάνω +19,5 -33,5 -20,5
Σύνολο +13,08 -41,7 -33,7 Σύνολο +13,8 -41,7 -33,7
Πηγή: Ανάλυση των διαστρωματικών μικροδεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC).                                                                                                                                                                                             Σημειώσεις: Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα είναι «ισοδύναμο» (βλ. υποσημείωση 4), υπολογίζεται σε ατομική βάση, και είναι αποπληθωρισμένο (σε σταθερές τιμές 2016). Με άλλα λόγια, αύξηση κατά 6,2% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των παιδιών (ηλικίας έως και 17 ετών) την περίοδο 2003-2009 σημαίνει αύξηση κατά 6,2% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο μέγεθος και στη σύνθεσή τους.                                                                                                                                                                                        

Η «στενότητα» της φορολογικής βάσης στην Ελλάδα και η εκτεταμένη φοροδιαφυγή ουσιαστικά παραβιάζουν την αρχή της ισότητας δηλαδή άτομα με την ίδια φοροδοτική (πραγματική) ικανότηταδεν φαίνεται να χαίρουν της ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης. Ως αποτέλεσμα των υψηλών φορολογικών συντελεστών (συνήθως επι αδίκων) και της χαμηλής αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη. Με αυτά τα δεδομένα, η φορολογική επιβάρυνση καταλήγει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη για ορισμένα τμήματα του πληθυσμού (π.χ.μισθωτοί), τα οποία έχουν περιορισμένη δυνατότητα φοροδιαφυγής.

Πίνακας 3. Μεταβολή Μέσου Διαθέσιμου Εισοδήματος Ανά Επαγγελματική Κατηγορία και Ανά Μορφωτικού Επιπέδου (2003-2014)
  2009-2012 2012-2014 2009-2014 2003-2009 2009-2014 2003-2014 2003-2014
Επαγγελματική Κατηγορία       Επίπεδο Εκπαίδευσης Επίπεδο Εκπαίδευσης    
Μισθωτοί -34,4 -6,4 -38,6 Δημοτικό και κάτω +12,3 -37,5 -29,8
Αυτοαπασχολούμενοι -30,6 -14 -40,3 Γυμνάσιο +6,2 -42,5 -38,9
Άνεργοι -39,9 -6,5 -43,8 Λύκειο +5,8 -42,8 -39,5
Συνταξιούχοι -29,6 -4,1 -32,5 Μεταλυκειακή +12,9 -44,9 -37,8
Άλλοι εκτός εργατικού δυναμικού -40,8 -1,9 -41,9 Πτυχίο και άνω +9,7 -45,1 -39,7
Σύνολο -39 -4,5 -41,7 Σύνολο +13,8 -41,7 -33,7
Πηγή: Ανάλυση των διαστρωματικών μικροδεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC). Σημειώσεις: Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα είναι «ισοδύναμο» (βλ. υποσημείωση 4), υπολογίζεται σε ατομική βάση, και είναι αποπληθωρισμένο (σε σταθερές τιμές 2016). Οι κατηγορίες ‘μισθωτοί’ και ‘αυτοαπασχολούμενοι’ συμπεριλαμβάνουν εργαζόμενους με μερική απασχόληση.

Ο εκρηκτικός συνδυασμός τών προηγουμένων δηλαδή:

 • της μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος (μισθούς και συντάξεις κλπ)
 • της αύξησης των συντελεστών φορολόγησης
 • και της μείωσης του αφορολογήτου απο 8.636 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που θα φέρει επιβάρυνση από 650 ευρώ το χρόνο ακόμη και για τους φτωχότερους.

Θα φτωχοποιήσει περισσότερο τον πολίτη και με δεδομένο της μείωσης των κοινωνικών παροχών (υγεία, κοινωνικές δομές), και της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, αστικές συγκοινωνίες, το μέλλον μας προδιαγράφεται εφιαλτικό.

Ο λόγος των παραπάνω γραφόμενων ήταν απλά μια περιγραφή της σημερινής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και η αφορμή της ξεδίπλωσης των σκέψεων ενός δίκαιου αποτελεσματικού και απλού φορολογικού συστήματος. Είναι οι αναγκαίες και οι βασικές αρχές στήριξης αυτού του φορολογικού συστήματος, που θα αναπτυχθούν σε επόμενο κείμενο με σαφήνεια οι προτάσεις αυτές.

 

Πηγές

 

i.kypros.com

 

Όψεις Κοινωνικής Κινητικότητας στην Ελλάδα της Κρίσης- Διανέοσις 11ος-2018

 

 

 

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα...

Μεγαλοποίησε ο Ερντογάν την ικανότητά του;Της Αμπερίν Ζαμάν

Μεγαλοποίησε ο Ερντογάν την ικανότητά του;

Της Αμπερίν Ζαμάν

(Περί αυτοδιοικητικών εκλογών στην Τουρκία από μια συμβατική δημοσιολογική σκοπιά, με κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, όμως.)

Οι δονήσεις από τον πολιτικό σεισμό που προκάλεσαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής 31/3 στην Τουρκία, κατά τις οποίες το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) έχασε τους δήμους μεγάλων μητροπολιτικών κέντρων προς όφελος της αντιπολίτευσης, συνεχίζονται, ενώ ορισμένοι υποψήφιοι του AKP αρνούνται να παραδεχθούν επισήμως την ήττα, ιδίως στην εμπορική καρδιά της χώρας, την Κωνσταντινούπολη.

Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστοι πιστεύουν ότι θα ρισκάρει ο πρόεδρος Ερντογάν την εξαπόλυση κύματος λαϊκών διαμαρτυριών οι οποίες, ενδεχομένως, θα αποσταθεροποιούσαν ακόμη περισσότερο την οικονομία, η επιβράδυνση της οποίας θεωρείται πως έπαιξε βασικό ρόλο στις μεγάλες εκλογικές νίκες της αντιπολίτευσης.  

Στην πραγματικότητα, οι ενστάσεις που υπέβαλαν αξιωματούχοι του AKP και οι αιτήσεις για επανάληψη της καταμέτρησης ψηφοδελτίων στην Κωνσταντινούπολη και αλλού θεωρούνται τακτική αντιπερισπασμού, προκειμένου να καλυφθεί η έκταση της λαϊκής απόρριψης, καθώς ο Ερντογάν θα επεξεργάζεται τη νέα στρατηγική του. Το AKP εστιάζει σε 30.000 άκυρα ψηφοδέλτια και ζητά την επανάληψη της καταμέτρησης τους, με την αιτιολογία ότι μπορεί να περιέχονται σ’ αυτά κάποια που ευνοούν το κυβερνών κόμμα. Όμως, αν αποκλείσει κανείς πονηριές της τελευταίας στιγμής, οι 20.000 ψήφοι με τις οποίες προηγείται ο Εκρέμ Ιμάμογλου, υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος ο οποίος διεκδίκησε τη νίκη, είναι απίθανο να μειωθούν σημαντικά.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, άφησε να εννοηθεί με συμφιλιωτικό τόνο ότι το κόμμα του δεν θα προκαλούσε σύγκρουση για τα εκλογικά αποτελέσματα. «Είναι καθήκον μας να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε πολίτη που έριξε την ψήφο του», είπε ο Τσελίκ. «Συνεπώς, δεν μπορούμε να επιδιώξουμε μια νίκη που δεν μας αξίζει. Δεν αναγνωρίζουμε άλλη δύναμη πάνω από την εθνική βούληση».

Προς το παρόν, ο Ερντογάν έχει δεσμευθεί ότι προτεραιότητά του είναι η οικονομία υποσχόμενος πλήθος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αναφέρθηκε μάλιστα στα λάθη του κόμματός του και έγινε λόγος περί υπουργικού ανασχηματισμού με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς.   Αλλά δεν είναι σαφές αν όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν.

Το ανησυχητικό είναι πως ο Ερντογάν, στη μετεκλογική του ομιλία στην έδρα του AKP, στην Άγκυρα, επανέλαβε τη δέσμευσή του να κινηθεί εναντίον των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ Κούρδων που ελέγχουν τα βόρεια σύνορα της Συρίας με την Τουρκία, ανατολικά του ποταμού Ευφράτη. Οι απειλές αυτές θεωρούνται, ως επί το πλείστον, στοιχείο της ρητορικής για τη συσπείρωση των εθνικιστικών ψήφων. Μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, όμως, θα μπορούσε να αποδειχθεί η πραγματική τακτική αντιπερισπασμού προκειμένου να μετατοπιστεί η προσοχή από τις αυξανόμενες οικονομικές δυσκολίες, αν και το πιθανότερο θα ήταν να τις επιδεινώσει.

Οι ψυχρές σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον έγιναν ακόμη ψυχρότερες μετά την εκ μέρους του αμερικανικού Πενταγώνου αναστολή της παράδοσης εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους F-35, μέχρι η Τουρκία να ακυρώσει την παραγγελία του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400. Η πολιορκούμενη τουρκική λίρα έπεσε κατά 2% μόλις ανακοινώθηκε ότι οι ΗΠΑ ανέστειλαν «τις παραδόσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δυνατότητες των μαχητικών τζετ». Ποιος ξέρει τι άλλες συνέπειες θα προέκυπταν από μια μονομερή τουρκική κίνηση εναντίον της ζώνης που προστατεύουν οι ΗΠΑ στη Συρία.

Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η αντιπολίτευση , μετά από δεκαετίες αδράνειας και εσωτερικών διαμαχών, θα είναι ικανή να διατηρήσει την επιτυχία που σημείωσε στις εκλογές . Ο ενοποιητικός και μετριοπαθής λόγος του Ιμάμογλου δημιούργησε ελπίδες ότι δεν θα υποκύψει στη δυνητική πίεση των σκληροπυρηνικών να επιδοθεί σε πολιτισμικό ρεβανσισμό, επιτρέποντας, για παράδειγμα, το αλκοόλ στους κοινωνικούς χώρους που ελέγχει ο δήμος. Και φαίνεται ότι έχει την πλήρη στήριξη του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος κάποτε θεωρήθηκε ξεγραμμένος ως ακατάλληλος, αλλά τώρα πιστώθηκε την επιλογή του Ιμάμογλου και την επίτευξη νικηφόρας συμμαχίας με τους εθνικιστές και τους Κούρδους. Αλλιώς, τα τουρκικά ΜΜΕ που βρίσκονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα χέρια του AKP θα τους επιτεθούν ανηλεώς με τα παραμικρά στραβοπατήματα.

Καθώς οι δημοσιολόγοι συνεχίζουν να επεξεργάζονται τα προναφερθέντα θέματα , η Al-Monitor απευθύνθηκε στη Τζένι Γουάιτ, τη γνωστή Αμερικανίδα ανθρωπολόγο που έχει μελετήσει το AKP και έχει γράψει αρκετά πρωτοποριακά βιβλία, βασισμένα στα χρόνια που έζησε στις φτωχογειτονιές της Κωνσταντινούπολης όταν τις διοικούσε το AKP.

Στα τμήματα της συνέντευξης που ακολουθούν, τα οποία έχουν διορθωθεί χάριν σαφήνειας, η Γουάιτ περιγράφει τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τόσο το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) όσο και το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP).

Al-Monitor: Πόσο σημαντική είναι η Κωνσταντινούπολη για το AKP;

Γουάιτ: Η Κωνσταντινούπολη είναι κρίσιμη για το AKP για δύο λόγους: έχει συμβολική αξία ως κέντρο της οθωμανικής εξουσίας και έδρα των σουλτάνων με τους οποίους ο Ερντογάν ταυτίζει τον εαυτό και το καθεστώς του. Είναι,επίσης, η μηχανή που παράγει τα έσοδα τα οποία χρειάζεται το AKP για να τροφοδοτήσει τα πολιτικά και επιχειρηματικά δίκτυά του. Το άστρο του Ερντογάν ανήλθε εν μέρει γιατί μπόρεσε να ελέγξει και να εκμεταλλευτεί το οικονομικό και συμβολικό κεφάλαιο της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, επισκεύασε τις υποδομές της, μάζεψε τα σκουπίδια, έφτιαξε τους δρόμους, επέκτεινε τις δημόσιες μεταφορές και βελτίωσε την περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Έκανε πράγματα που οι άνθρωποι εκτιμούν. Οι ψηφοφόροι ασφαλώς αναρωτήθηκαν: θα είχε φτιάξει το CHP μετρό;

Al-Monitor: Το AKP εξακολουθεί να είναι το κοινωνικό κίνημα που ήταν στις πρώιμες εποχές του ή έχει αποστεωθεί και έχει μετατραπεί σε ένα τυπικό τουρκικό πολιτικό κόμμα; Βλέπετε κάποια δυναμική κατακερματισμού ως αποτέλεσμα των μεγάλων απωλειών στις αυτοδιοικητικές εκλογές;

Γουάιτ: Το AKP δεν είναι ένα συνεκτικό κίνημα ούτε ήταν επί αρκετά χρόνια. Το ερώτημά σας όμως αφορά και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) . Ανεξαρτήτως της μοίρας του AKP, η διαφορά θα προέλθει από το τι θα κάνει (ή δεν θα κάνει) το CHP.

Το CHP ήταν γνωστό ακόμη και στους οπαδούς του ως ένα κόμμα βυθισμένο σε εσωτερικές διαμάχες και χωρίς νέες ιδέες. Τώρα έχει την ευκαιρία να μετατρέψει μια τοπική νίκη σε μια νέα εθνική υπόληψη, να εμφανιστεί ως κόμμα που παίζει ρόλο στην ευημερία και την ασφάλεια. Για να το πετύχει όμως αυτό, χρειάζεται να αλλάξει εκ βάθρων. Το CHP πρέπει να επιβραβεύει τη σωστή ηγεσία και όχι να τη βλέπει ως απειλή. Να προσελκύει ταλέντα και να τα ακούει, να τα οργανώσει, όπως έκανε ο Ερντογάν – ο οποίος δημιούργησε μια ομάδα ειδικών που πήγαιναν παντού μαζί του όταν ήταν δήμαρχος. Να καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο –όχι χαριτωμένες γενικότητες— για το πώς θα καταπιαστεί με τα μεγάλα θέματα: περιβάλλον, οικονομία, ασφάλεια, μετανάστες κοκ. Να το δημοσιοποιήσει, να πάρει υπ’ όψιν τις αντιδράσεις των ειδικών και του κόσμου. Να γίνει κόμμα για όλους – οι νέοι δήμαρχοι του CHP τουλάχιστον ασχολήθηκαν μ’ αυτό έστω στα λόγια.

Al-Monitor: Είναι έτοιμο το CHP για όλα αυτά;

Γουάιτ: Όπως μετά από τις τελευταίες εκλογές, ο κίνδυνος είναι να μη λειτουργήσει σωστά λόγω του ανταγωνισμού για την ηγεσία και να ξοδέψει όλο το ταλέντο του σ’ αυτόν τον ανταγωνισμό -- ή να μην κάνει τίποτα. Ένας από αυτούς που με πληροφορούν αποκάλεσε το AKP κόμμα των Yap (αυτών που ενεργούν) και το CHP κόμμα των Yapma (αυτών που δεν κάνουν τίποτα).

Al-Monitor: Δεν είναι όμως σαφές ότι και το AKP θα παίξει το ρόλο του για να αποτύχει το CHP;

Γουάιτ: Υπάρχουν αρκετές εξωτερικές δυνάμεις που μπορούν να εκτροχιάσουν το CHP. Το AKP μπορεί να αφαιρεί πόρους και εξοπλισμό από τους δήμους που έχει κερδίσει το CHP, μη επιτρέποντάς τους να κάνουν σοβαρό έργο. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο με δεδομένο το κακό οικονομικό κλίμα. Υπάρχουν επίσης οι πολιτικές διαιρέσεις μεταξύ εργολάβων και κυβερνητικών υπηρεσιών στις οποίες βασίζονται οι δήμοι, και οι εσωτερικοί υποστηρικτές του AKP, όπως οι δημοτικοί υπάλληλοι. Το αποτέλεσμα θα ήταν οι δήμαρχοι του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος να παρακωλύονται και να υπονομεύονται απέξω και από μέσα.

Επιστρέφοντας στην ερώτησή σας αν το AKP παραμένει ή όχι κοινωνικό κίνημα, επισημαίνω το εξής: στο βιβλίο μου “Islamist Mobilization in Turkey”, περιγράφω πώς εργάστηκαν οι γυναίκες για την επιτυχία του Κόμματος Ευημερίας [προδρόμου του AKP] πιστεύοντας ότι αποτελούσαν μέρος ενός κοινωνικού κινήματος. Όταν όμως το Κόμμα της Ευημερίας σταθεροποίησε την εξουσία του, οι γυναίκες συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν θέση στην ομάδα που λάμβανε τις αποφάσεις. Συνεπώς, το ότι οι οπαδοί {του AKP} νομίζουν ότι είναι κίνημα δεν σημαίνει ότι το κόμμα έχει την επιθυμία να κινητοποιεί τον πληθυσμό πέραν του να παίρνει τις ψήφους του και να εξασφαλίζει την υπακοή.

Al-Monitor: Μπορούμε να πούμε ότι η επιτυχημένη φόρμουλα του Ερντογάν, η ανάμειξη του ισλαμισμού με τον τουρκικό εθνικισμό, που περιγράφετε στο σχετικό βιβλίο σας, έχει χάσει τη δύναμή της;

Γουάιτ: Ας σημειώσουμε ότι δεν την αποκάλεσα «ισλαμικό εθνικισμό». Πάντα υποστήριζα ότι το AKP δεν είναι ούτε ήταν ισλαμιστικό κόμμα, το όριζα ως κόμμα που κάνει πολιτική μέσα από το ισλαμικό πρίσμα και με ισλαμική λογική, συχνά ως προσπάθεια να αλλάξει το κράτος και να το καταστήσει πιο φιλόξενο για το Ισλάμ π.χ. με το να επιβάλλει τον ισλαμικό νόμο. Το AKP δεν εμπνέεται από κάποια συγκεκριμένη θεολογική άποψη ή από την ισλαμική ιδεολογία.

Al-Monitor: Ο Ερντογάν, όμως, χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τον θρησκευτικό συμβολισμό, οι ομιλίες του αντλούν από ισλαμικά κείμενα. Το ίδιο έκανε και στην ομιλία του της Κυριακής των εκλογών.

Γουάιτ: Πολλοί ηγέτες του AKP, όχι όλοι, είναι ευσεβείς, αλλά αυτό δεν τους καθιστά ισλαμιστές. Το AKP χρησιμοποίησε το Ισλάμ ως πολιτικό εργαλείο για να κερδίσει την αφοσίωση των ψηφοφόρων, αξιοποιώντας την αίσθηση της καταπίεσης και του αποκλεισμού τους υπό τους κεμαλιστές. Σήμερα, όμως, ο μισός πληθυσμός είναι κάτω των 30 ετών, πολλοί ψηφοφόροι δεν έχουν την εμπειρία της «κεμαλικής καταπίεσης» και αισθάνονται ελεύθεροι να θεωρούν καταπιεστικό το σημερινό καθεστώς με την αυστηρή και συχνά ανοικτά χειριστική εισαγωγή του Ισλάμ σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Το AKP χρησιμοποιεί επίσης το Ισλάμ για να ελέγχει τον πληθυσμό διαχέοντας θεωρίες συνωμοσίας για απειλές εναντίον των μουσουλμάνων, π.χ. προβάλλοντας τα βίντεο του Christchurch {από τους φόνους μουσουλμάνων σε τζαμιά της πόλης Christchurch, της Ν. Ζηλανδίας} στις ομιλίες του Ερντογάν κατά την προεκλογική περίοδο, μια τεχνική που τη δανείστηκε από το εγχειρίδιο των κεμαλιστών, το οποίο προειδοποιούσε ότι οι Τούρκοι απειλούνται από διαβολικούς ξένους. Αυτή είναι η διαφορά –η τουρκική εθνική ταυτότητα παρουσιάζεται ως μουσουλμανική, αντί για φυλετικά τουρκική— ανάμεσα στον μουσουλμανικό εθνικισμό και τον τουρκικό εθνικισμό. Σ’ αυτό προστίθεται η τρέχουσα αίσθηση ότι η εθνική ιστορία έχει τις ρίζες της στο οθωμανικό μεγαλείο και όχι σε κάποιους στρατιωτικούς τυχοδιωκτισμούς, κατά τον Α ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, από έναν άνδρα με το όνομα Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Οι εκλογές δεν άλλαξαν τίποτα απ’ όλα αυτά. Στην πραγματικότητα, έχουν γίνει τόσο φυσιολογικά που ακόμη και οι μη θρησκευόμενοι Τούρκοι νοικιάζουν οθωμανικά κοστούμια για τους γάμους τους.  

Al-Monitor: Πώς θα περιγράφατε, λοιπόν, το σημερινό AKP; Κινδυνεύει να κατακερματιστεί;

Γουάιτ: Αφαιρώντας το στοιχείο του ισλαμισμού, το AKP δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πολιτικό κόμμα που καθοδηγείται από έναν πονηρό πολιτικό ο οποίος καθώς φαίνεται έχει μεγαλοποιήσει την ικανότητά του. Δεν υπάρχει ισλαμικό μαγικό ραβδί. Στην πραγματικότητα, το AKP έχει αρχίσει εδώ και καιρό να κατακερματίζεται, καθώς ο Ερντογάν απομάκρυνε κοντινούς του συμβούλους και πολιτικούς θεωρώντας ότι δεν ήταν πιστοί στα σχέδιά του. Η τουρκική πολιτική ηγεσία δεν συσπειρώνει τον λαό γύρω από μια ιδέα ή ένα σχέδιο, αλλά με την προσωπική αφοσίωση και την υπακοή στον ηγέτη. Αυτό κάνει τα κόμματα εύθραυστα, επειδή η πιθανότητα διαφωνίας κάποιου οπαδού είναι μεγάλη, ιδίως εκείνων που είναι κοντά στον ηγέτη οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν δικές τους ιδέες. Η διαφωνία γίνεται προσωπική προσβολή και στην Τουρκία αυτή εύκολα μετατρέπεται σε κατηγορία για προδοσία. Η προδοσία κατά του προσώπου του ηγέτη είναι προδοσία κατά του κράτους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή πόλωση και τον κατακερματισμό των πολιτικών κομμάτων. Ελπίζω ότι αυτός ο εκλογικός κύκλος θα είναι διαφορετικός και ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Αλλιώς , δεν θα δούμε έναν πολιτισμικό πόλεμο, αλλά έναν ανεξέλεγκτο πόλεμο μεταξύ ιδιόρρυθμων ηρωικών μορφών που ανταγωνίζονται για αφοσίωση και έπαθλα.

H Amberin Zaman είναι ανταποκρίτρια της ιστοσελίδας Al-Monitor για τη Β. Αφρική και την Ευρώπη. Έχει καλύψει για λογαριασμό των The Washington Post, The Daily Telegraph, The Los Angeles Times και Voice of America την Τουρκία, το θέμα των Κούρδων και τις συγκρούσεις στην περιοχή. Η ιστοσελίδα Al-Monitor ιδρύθηκε το 2012 από τον Αραβο-αμερικανό επιχειρηματία Τζαμάλ Ντανιέλ και έχει έδρα την Ουάσιγκτον.

Πηγή: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/04/jenny-white-interview-akp-election.html#ixzz5kKPVEULZ  

Διαβάστε περισσότερα...

Σπάστε το χέρι του λογοκριτή της σύγχρονης ιεράς εξέτασης «Δοξαστικόν εγκώμιον» της οδηγίας copyright.Του Γ. Περάκη

Σπάστε το χέρι του λογοκριτή της σύγχρονης ιεράς εξέτασης «Δοξαστικόν εγκώμιον» της οδηγίας copyright

Μας έπιασαν απροετοίμαστους. Είμαστε λίγοι και σκόρπιοι. Πέρασε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Οδηγία για το Copyright. Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Το είχαν προαποφασίσει.

Ποιοί βαράνε τα νταούλια

1) 02/06/2017: H 65η σύνοδος της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ ξεκίνησε τις εργασίες της σε απόσταση μόλις 48 χλμ από τον Λευκό Οίκο, στο Σαντιγί της Βιρτζίνια (στο “WestfieldsMarriot”), και το… μενού έχει Ελλάδα, Ρωσία, Τραμπ και την ανάγκη να σταματήσει το διαδίκτυο να είναι μη ελεγχόμενο. Συγκεκριμένα και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λόγω των διαδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί εναντίον των συμμετεχόντων συζητήθηκαν οι ενότητες:

 • «Ο πόλεμος της ενημέρωσης»,
 • «Η διακυβέρνηση Τραμπ»,
 • «Η κατεύθυνση της Ε.Ε και η ελληνική κρίση.»...

Δύο Έλληνες θα είναι παρόντες στη σύνοδο: Ο Δ. Παπαλεξόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της τσιμεντοβιομηχανίας TITAN και ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς.
Η πολιτική και οικονομική ελίτ της Ευρώπης και της Αμερικής συγκεντρώνεται στην ετήσια σύνοδο της λέσχης, με σκοπό όπως λέγεται να αποφασίσει την τύχη του πλανήτη. Η βρετανική εφημερίδα
Τimesπεριέγραψε το 1977 τη διάσκεψη της Μπίλντερμπεργκ με τα εξής λόγια:«…μια κλίκα των πλουσιότερων, των οικονομικά και πολιτικά πιο ισχυρών προσωπικοτήτων της Δύσης, που συναντιούνται μυστικά για να σχεδιάσουν τα γεγονότα, τα οποία αργότερα θα παρουσιάσουν ότι συμβαίνουν δήθεν τυχαία…»

2) 07/06-10/06/2018: Στην 66η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο:Η ατζέντα και η λίστα των συμμετεχόντων: Ανάμεσά τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της λέσχης, ο πρόεδρος της Ν. Δημοκρατίας Κ. Μητσοτάκης.... Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν 12 τομείς.

Τον «λαϊκισμό» στην Ευρώπη, τις ανισότητες, το μέλλον της εργασίας, την τεχνητή νοημοσύνη, το ελεύθερο εμπόριο, την παγκόσμια ηγεσία των ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν, την "post-truth" (μετά-αλήθεια) εποχή, την κβαντική υπολογιστική και διάφορα τρέχοντα θέματα.

Ποιοί χορεύουν σειόμενοι και ποιοί με «ταπεινότητα» και «αισχύνη»

Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο γνώριζε, αλλά και η γραμμή δόθηκε live. Ανήκει στην κατηγορία των σειόμενων χορευτών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως γνώριζε δεν γνώριζε, έμαθε. Οι ευρωβουλευτές του λειτούργησαν άψογα με δημοκρατικό συγκεντρωτισμό και με κοπτάτσια.

Θα μου πείς δεν είχαν άλλη επιλογή, ο μισθός (είκοσι χιλιάρικα τον μήνα είναι αυτά με τις παροχές). Συγχωρέστε, τα αμέσως παρακάτω διότι άλλως θα γραφόντουσαν βαρύτερα:

Ο κ. Παπαδημούλης είχε «ίωση», δεν είναι πρώτη φορά που «στρίβειν δια του αραββώνος» σε κρίσιμες ψηφοφορίες.

Τον κ. Κούλογλου τον είχε «πιάσει κόψιμο».

Κρίμα αλλά και η κα. Κούνεβα «έχασε το λεωφωρείο».

Ευτυχώς έσωσαν την τιμή της Ελλάδας, ο Ν. Χουντής και η Σ. Σακοράφα.

Αυτά τους original νεοφιλεύθερους και τους «ντροπαλούς νεοφιλεύθερους» με «τύψεις».

Τι θα αλλάξει

Αλλάζει δραστικά ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται πλατφόρμες όπως το YouTube και το Facebook μετά την ψήφιση νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο. Copyright Directive Άρθρο 13. Θα επηρεάσει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που φιλοξενούν και προωθούν περιεχόμενο που παράγει ο χρήστης. Με λίγα λόγια, εάν το περιεχόμενο αυτό παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα κάποιου, η πλατφόρμα θα είναι υπεύθυνη για την διανομή του. Αυτό σημαίνει ότι οι πλατφόρμες όλων των ειδών θα είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν φίλτρα για να σταματήσουν οι χρήστες τους να φορτώνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε.

Τι είναι το copyright; Δείτε μια «κλοπή» πνευματικής ιδιοκτησίας από μεγάλο site Κράτα το Τι είναι το copyright; Με τον όρο copyright εννοούμε την πνευματική προστασία, η οποία αφορά δημοσιευμένα και μη δημοσιευμένα λογοτεχνικά επιστημονικά και καλλιτεχνικά έργα, ανεξάρτητα από τη μορφή στην οποία εκφράζονται, εφόσον έχουν ενυπόστατη ή υλική μορφή. Αυτό σημαίνει ότι κάθε έργο που μπορείτε να δείτε, να ακούσετε ή να αγγίξετε ενδέχεται να είναι προστατευμένο. Κάθε δοκίμιο, θεατρικό έργο, τραγούδι, χορογραφία, φωτογραφία, κώδικας HTML γράφημα σε υπολογιστή που μπορεί να απεικονιστεί στο χαρτί, να εγγραφεί σε κασέτα ή να αποθηκευτεί σε ένα σκληρό δίσκο, ενδέχεται να είναι προστατευμένο.

Είναι «παράνομο» να βάζουμε το σύμβολο © δίπλα στο όνομά μας, σε περίπτωση που δεν έχουμε κατοχυρώσει τα πνευματικά μας δικαιώματα; Αν δεν έχετε κλέψει το έργο κάποιου άλλου και αν δεν προσποιείστε ότι είστε ο αληθινός δημιουργός αυτού, δεν είναι παράνομο να τοποθετήσετε το σύμβολο © δίπλα στο όνομά σας, άλλωστε έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Ο σωστός τρόπος για να τοποθετήσετε μια σημείωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα είναι ο εξής:

Ορισμένοι πιστεύουν (λανθασμένα) ότι επειδή μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη ενός υπολογιστή χιλιάδες ιστοσελίδες ή επειδή συγκεκριμένα προγράμματα πλοήγησης επιτρέπουν σε κάποιον να αποθηκεύσει αρχεία ή οτιδήποτε παρόμοιο, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το υλικό με όποιο τρόπο θέλουν. Αυτό δεν ισχύει! Το υλικό που βρίσκει κανείς στο Διαδίκτυο μπορεί να αντιγραφεί ελεύθερα μόνο αν οι πληροφορίες που περιέχει:

(α) έχουν δημιουργηθεί από το κράτος

(β) έχει λήξει η περίοδος προστασίας τους ή

) ο ιδιοκτήτης τους έχει εγκαταλείψει τα δικαιώματά του.

Τα βασικά

Λογοκρισία είναι ο έλεγχος του λόγου και άλλων μορφών ανθρώπινης έκφρασης που μπορούν να θεωρηθούν απαράδεκτες, επιβλαβές, ευαίσθητες, είναι αντίθετες προς τις αρχές της εξουσίας. Ο Αφρικανός FelixHorne, ερευνητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα τονίζει ότι «αν είστε δημοσιογράφος στην Αιθιοπία είστε αντιμέτωπος με τρία πιθανά σενάρια:

Tα γραπτά σας θα λογοκριθούν ή θα φυλακιστείτε ή θα εξοριστείτε από την χώρα» ή θα πληρώσετε ένα εξωντοτικό πρόστιμο.

Η καταπάτηση: Το δικαίωμα της πρόσβασης στο διαδίκτυο αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Τι κάνουμε ;

Τις προηγούμενες ημέρες πάνω από 200.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη, διαδηλώνοντας την αντίθεσή τους στη νέα οδηγία.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν την απόφαση του ΕΚ τις προσεχείς εβδομάδες. Αν τα κράτη μέλη εγκρίνουν το κείμενο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο, οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, ενώ θα μεσολαβήσει διάστημα 2 χρόνων για την εφαρμογή τους.

Κάνουμε έκληση σε όλα τα blogsνα διοργανώσουμε ανεξάρτητα της πολιτικής τοποθέτησης τους τα εξής:

 • Γνωστοποίηση του θέματος
 • Αλληλομεταφορά προτάσεων για την διοργάνωση κεντρικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας
 • Ομιλητής της εκδήλωσης κοινής αποδοχής
 • Για την πίεση στην κυβέρνηση και την αποτροπή ψήφισης στο Ελληνικό κοινοβούλιο

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Η δικαιοσύνη, απ’ τα γεννοφάσκια της ακόμη, μια πόρνη.
Κι έπειτα, με ρούχα ξεσκισμένα,
περιφέρεται στους δρόμους μ’ ένα μπουκάλι στο χέρι.
Παίρνει πολλά πρόσωπα.
Πού και πού μου μοιάζει ή κάποτε θυμίζει εσένα.
Όταν γίνεται εσύ, είναι άδικη.
Αδίστακτη.
Με τα πόδια ανοιχτά, περιμένει τους λεχρίτες με τη μεγάλη κοιλιά
και τις γεμάτες τσέπες.
Όταν γίνεται εγώ,
προσπαθεί να πλύνει το κορμί της απ’ τις πληγές,
από τα σπέρματα, τα σάλια.
Τις μυρωδιές.
Η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή.
Είναι αόμματη.
Στη θέση των ματιών της, έχει χαρτονομίσματα.
Το παιδί που πεθαίνει στις πέρα χώρες,
δεν τη γνώρισε ποτέ.
Ο ξένος δεν τη γνώρισε ποτέ.
Οι γυναίκες που ακρωτηριάζονται,
δεν τη γνώρισαν ποτέ.
Κι αναρωτιέμαι πια, πως ίσως δεν υπάρχει.
Ίσως να ‘ναι ένα παραμύθι,
για να κοιμόμαστε ανάλαφρα τις νύχτες.
….
Θα τύλιγα ευχαρίστως στο λαιμό μου ένα σχοινί,
καθώς η θλίψη μου είναι μεγάλη.
Όμως όχι καθίκια.
Σ’ αυτό το γύρο, είμαστε εμείς που κερδίζουμε. (Γωγώ Λιανού)

Πηγές:

Iskra-26/03/2019

Copyright Directive στην Ευρώπη: Τι σημαίνει αυτό;

newsbeast.gr

economico.gr

 

 

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα...

Οι Καταραμένοι, οι Βολεμένοι και οι Ξεφτιλισμένοι.Του Γιάννη Περάκη

Οι Καταραμένοι, οι Βολεμένοι και οι Ξεφτιλισμένοι

Γυρίζεις στο σπίτι σου κουρασμένος απο το τρέξιμο της ημέρας. Ανοίγεις το laptop για να ξεφύγεις και να γεμίσεις τις μπαταρίες. Διαβάζεις ειδήσεις και συμβάντα. Κάποια στιγμή το μάτι σου πέφτει σε κάτι. Αυτό το κάτι είναι η αφορμή να αρχίσεις να σκέφτεσαι. Στά νιάτα σου σε κατηγορούσαν ως δογματικό. Μπορεί να ήσουν μπορεί και όχι. Τα έδινες όμως όλα. Χωρίς ιδιοτέλεια. Αυτά έκοβε η γκλάβα σου και αυτά νιάτα σου έπραττες. Μεγαλώνεις «βάζεις νερό στο κρασί σου», άλλοι σου λένε μεγάλωσες και μυαλό δεν έβαλες και άλλοι μεγάλωσες και συμβιβάστηκες. Συνέρχεσαι απο την ονειροπόληση γιατί αυτό το κάτι είναι ακόμα εκεί. Είναι η είδηση που σου έδωσε την αφορμή να τα σκεφτείς. Πήραν την πρώτη κατοικία 78χρονης που ζει με αγροτική σύνταξη 320 ευρώ. Ο γιος της 78χρονης περιγράφει πως η μητέρα του ζει σε ακραία φτώχεια με κομμένο ρεύμα και με μία πενιχρή αγροτική σύνταξη, ενώ νοσηλεύεται μετά από πρόσφατο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το σπίτι της ηλικιωμένης, που είναι πρώτη και μόνη κατοικία, 60 τ.μ., εκπλειστηριάστηκε από τράπεζα στην τιμή των 20.000 ευρώ, καθώς η ίδια είχε μπει εγγυήτρια σε επαγγελματικό δάνειο του γιου της, ο οποίος χρεοκόπησε λόγω της κρίσης. 20.000,00 ευρώ η αξία μια ζωής και δώρα τα όνειρα και οι στερήσεις αυτών που το έφτιαξαν.

Δεν προλαβαίνεις να συνέλθεις. Καπάκι σου έρχεται η άλλη κατραπακιά. Χτες το μεσημέρι η αστυνομία της Θεσσαλονίκης συνέλαβε μια 90χρονη γυναίκα επειδή πουλούσε τις πλεκτές παντόφλες που φτιάχνουν συνήθως οι παλιές Πόντιες.Λές δεν γίνεται ρε παιδιά. Τα όργανα της «τάξης» για να εκτελέσουν με τον συνήθη υπερβάλλοντα ζήλο (στους φτωχούς και στους κατατρεγμένους όμως) οδήγησαν την 90χρονη με περιπολικό στο οποίο επέβαιναν τρεις αστυνομικοί (για να μην «δραπετεύσει» η 90χρονη;) στο αστυνομικό τμήμα. Της πήραν αποτυπώματα, της φέρθηκε σκιαιότατα το όργανο λέγοντάς της «Είσαι η δεύτερη που το κάνει αυτό κάποιο στα 15 χρόνια μου (υπηρεσίας)», και συνεχίζει «θέλω να ειναι χαλαρά τα χέρια σου... ε ρε π@#$η δεν το πιστεύω... μη το κάνεις αυτό σου είπα» και την προσήγαγανστο Μέγαρο της Κεντρικής Αστυνομικής Διεύθυνσης προκειμένου να ακολουθηθούν τα «νόμιμα» (τα νόμιμα τρομάρα τους οι αγράμματοι και οι αστοιχείωτοι). Για 12 ώρες η 90χρονη να είναι κρατούμενη και νηστική και με ένα μόνο ποτήρι νερό!

Αλήθεια τι θα περίμενε κάποιος απο μια ομάδα εργαζομένων, που το συνδικαλιστικό της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολική Αττικής, βραβεύει την κ. Αντζελα Δημητρίουγια «το ήθος και την προσφορά της στην ελληνική μουσική σκηνή».

Για την 90χρονη, δεύτερη φορά εξορία, την δεύτερη, στην πατρίδα σου.

Αυτοί είναι οι καταραμένοι.

Το έχει η μέρα σου, τρίτο επισόδιο. Παθαίνεις σοκ με τον ταξιτζή που χαμογελαστός περιγράφει πώς έδιωξε την ετοιμοθάνατη απ’ το ταξί του! Δεν είναι δυνατόν μονολογείς η επανάληψη της ίδιας ιστορίας με τους βασανιστές της χούντας. Στο σπίτι τους καλοί «οικογενειάρχες» και στην υπηρεσία βασανιστές. Ακριβώς η ίδια νοοτροπία του ελληναρά.

Εμείς που απολαμβάνουμε το σπίτι μας, τους δικούς μας τις παρέες μας, απλώς κοιτάμε αποσβολωμένοι και ακίνητοι; Αυτοί είμαστε εμείς, οι βολεμένοι.

Δεν είμαστε όμως μόνο εμείς. Υπάρχουν και οι άλλοι, το επίσημο κράτος.

Το υπουργείο «Δικαιοσύνης» και το «Προστασίας του Πολίτη». Αλήθεια οι ονομασίες αυτών των υπουργείων φαντάζουν σ΄αυτές τις περιπτώσεις, γελοίες και τραγικές. Εάν δεν ανακοπεί άμεσα η κατάσχεση του σπιτιού της 78χρονης, η δημόσια συγνώμη για την συμπεριφορά στην 90χρονη η πειθαρχική δίωξη των οργάνων της «τάξης» και η ποινική δίωξη του ταξιτζή με την άρση της άδειας του ταξί του, τότε σ’ αυτά τα υπουργεία υπάρχουν μόνο γλάστρες και μαιντανοί.

Τότε όντως αυτοί είναι οι ξεφτιλισμένοι.

Περάκης Γιάννης

Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα...

Φορολογία (Μέρος I)- Διεθνείς-Διμερείς Συμβάσεις Φορολογίας, Σχέσεις Κλιμακούμενης «Μαζοχιστικής» Υποτέλειας. Του Γ. Περάκη

Φορολογία (Μέρος I)- Διεθνείς-Διμερείς Συμβάσεις Φορολογίας, Σχέσεις Κλιμακούμενης «Μαζοχιστικής» Υποτέλειας

Καλώς Ηλθατε στο «Μαγικό» ή Εφιαλτικό Κόσμο των Διμερών Συμβάσεων

Εισαγωγή στις Διεθνείς ή Διμερείς Συμβάσεις Φορολογίας

Η εξέλιξη των συμβάσεων αποτελεί μέρος της φορολογικής στρατηγικής της παγκόσμιας οικονομικής «ελίτ». Η Ελλάδα με τις εκάστοτε κυβερνήσεις μνημονιακές ή μή ακολουθούσε πιστά της επιταγές αυτές.

Για το υπουργείο οικονομικών υπάρχουν τρείς κατηγορίες κρατών.

Α. Τα κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις αποφυγής φορολογίας (Πίνακας-1).

Β. Τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικά καθεστώς (Πίνακας-2).

Συνοπτικοί Πίνακες των Χωρών με Δεμερείς Συμβάσεις και Χώρες με Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς
Πίνακας-1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   Πίνακας-2. Χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς   δηλαδή συντελεσής φορολόγησης μικρότερος απο το 50% του φορολογικού συντελεστή της Ελλάδας
Α/Α Χώρα Εναρξη Εφαρμογής Α/Α Χώρα Εναρξη Εφαρμογής Α/Α Χώρα Α/Α Χώρα
1. Άγιος Μαρίνος 01.01.2015 26. Κατάρ 01.01.2011 1 Άγιος Ευστάθιος 22 Μαυροβούνιο
2. Αζερμπαϊτζάν 01.01.2011 27. Κίνα 01.01.2006 2 Άγιος Μαρίνος 23 Μολδαβία
3. Αίγυπτος 01.01.2007 28. Κορέα 01.01.1999 3 Αλβανία 24 Μονακό
4. Αλβανία 01.01.2001 29. Κουβέιτ 01.01.2006 4 Ανδόρα 25 Μονσεράτ
5. Αρμενία 01.01.2003 30. Κροατία 01.01.1999 5 Ανγκουίλα 26 Μπαχάμες
6. Αυστρία (αναθεώρηση) 01.01.2010 31. Κύπρος 01.01.1967 6 Βανουάτου 27 Μπαχρέϊν
7. Βέλγιο (αναθεώρηση) 01.01.2005 32. Λετονία 01.01.2006 7 Βερμούδες 28 Μπελίζ
33. Λιθουανία 01.01.2006 8 Βοσνία -Ερζεγοβίνη 29 Μποναίρ
8. Βοσνία & Ερζεγοβίνη 01.01.2013 34. Λουξεμβούργο 01.01.1996 9 Βουλγαρία 30 Ναουρού
9. Βουλγαρία Πρωτόκολλο 01.01.2003 35. Μάλτα 01.01.2009 10 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 31 Νήσοι Κέϋμαν
10. Γαλλία 31.01.1965 36. Μαρόκο 01.01.2011 11 Γιβραλτάρ 32 Νήσοι Μάρσαλ
11. Γερμανία 01.01.1964 37. Μεξικό 01.01.2006 12 Γκέρνσεϋ 33 Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος
12. Γεωργία 01.01.2003 38. Μολδαβία 01.01.2006 13 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 34 Νήσος του Μάν
13. Δανία 01.01.1992 39. Ν. Αφρική 01.01.2004 14 Ιορδανία 35 Ουζμπεκιστάν
14. Ελβετία (αναθεώρηση), Πρόσθ. Πρωτόκολλο 01.01.2012 01.01.2012 40. Νορβηγία 01.01.1992 15 Ιρλανδία 36 Ομάν
41. Ολλανδία 01.01.1981 16 Κατάρ 37 Παραγουάη
42. Ουγγαρία 01.01.1985 17 Κόσσοβο 38 ΠΓΔΜ
15. Εσθονία 01.01.2009 43. Ουκρανία 01.01.2004 18 Κύπρος 39 Σαουδική Αραβία
16. Ην. Αραβικά Εμιράτα (ΣΑΔΦ & Πρωτόκολλο) 01.01.2014 44. Ουζμπεκιστάν 01.01.2000 19 Λίχτενσταϊν 40 Σεϋχέλλες
45. Πολωνία 01.01.1991 20 Μακάο 41 Σρι - Λάνκα
46. Πορτογαλία 01.01.2003 21 Μαλδίβες 42 Τζέρσεϋ
17. Ην. Βασίλειο 01.01.1951 01.01.1952 47. Ρουμανία 01.01.1996 Πηγή: ΑΑΔΕ
18. Ην. Πολιτείες 30.12.1953 48. Ρωσία (μερική τροποποίηση) 01.01.2008 01.01.2009
19. Ινδία 01.01.1964 49. Σαουδική Αραβία 01.01.2011
20. Ιρλανδία 01.01.2005 50. Σερβία 01.01.2011
21. Ισλανδία 01.01.2009 51. Σλοβακία 01.01.1990
22. Ισπανία 01.01.2003 52. Σλοβενία 01.01.2004
23. Ισραήλ 01.01.1999 53. Σουηδία 01.01.1964
24. Ιταλία (αναθεώρηση) 01.01.1984 54. Τουρκία 01.01.2005
55. Τσεχία 01.01.1990
56. Τυνησία 01.01.2011
25. Καναδάς (Πρωτόκολλο) 01.01.2011 01.01.2011 57. Φινλανδία 01.01.1982
Πηγή: ΑΑΔΕ

Α. Η Ελλάδα έχει υπογράψει τα προηγούμενα χρόνια με πολλές χώρες τις συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας ως Πίνακας-1:

Θεωρείται επιβεβλημένο να διευρινιστεί πως λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Η σπουδαιότητα αυτής της διευκρίνισης έγκειται στο γεγονός ότι στερεί φορολογικά έσοδα.

Ας ξετυλίξουμε το νήμα:

Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Δ.Σ.Α.Δ.Φ.). Όταν ένας Έλληνας υπήκοος έχει τις πηγές των εισοδημάτων του στην Ελλάδα αλλά και σε άλλο ή σε άλλα κράτη, ή αποκτά και συντηρεί περιουσία, κινητή ή ακίνητη, στην Ελλάδα και σε άλλο/α κράτη, τότε γεννάται θέμα φορολόγησης των συνολικών-παγκοσμίων εισοδημάτων ή της περιουσίας αυτής μεταξύ των κρατών αυτών: Ποιος θα φορολογήσει το παγκόσμιο εισόδημα;

Το ίδιο συμβαίνει στην περίπτωση που κάποιος ξένος υπήκοος ή κάποιος Έλληνας υπήκοος έχει εισοδήματα ή περιουσία στο εξωτερικό όπου έχει την φορολογική κατοικία του.
Ποιος θα φορολογήσει την διάσπαρτη περιουσία και τα εισοδήματά της στις παραπάνω περιπτώσεις; Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) ανάλαβε το έργο αυτό και δημιούργησε ένα συμβατικό πλαίσιο για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου,
μεταξύ των κρατών. Από το 1952 υπογράφονται διμερείς συμβάσεις μεταξύ των κρατών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (Δ.Σ.Α.Δ.Φ.).
Σήμερα η χώρα μας διαθέτει ένα εκτεταμένο διεθνές συμβατικό πλαίσιο για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου και έχει υπογράψει συμβάσεις με τα περισσότερα από τα άλλα κράτη.

Η διμερής αυτή συνεργασία μεταξύ των κρατών γίνεται κυρίως για:

1) Να καθορίζουν την φορολογική κατοικία του φορολογούμενου πολίτη στην περίπτωση που υπάρχει σύγχυση ή διχογνωμία σε αυτό.

2) Να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε διάφορα θέματα φορολόγησης των πολιτών.
Στις
Δ.Σ.Α.Δ.Φ. υπάρχουν δύο συμβαλλόμενα μέρη:

 • Το Κράτος Πηγής, δηλαδή το κράτος στο οποίο δημιουργείται, παράγεται το εισόδημα.
 • Το Αλλο Κράτος, δηλαδή το κράτος στο οποίο έχει την φορολογική του κατοικία ο φορολογούμενος.
 • Η Ελλάδα, ως μέλος του Ο.Ο.Σ.Α., κατά τη διαπραγμάτευση και σύναψη Σ.Α.Δ.Φ. με άλλα κράτη-μέλη ή μη μέλη του Ο.Ο.Σ.Α., χρησιμοποιεί ως βάση το Αναθεωρημένο Πρότυπο Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. για την ομοιότητα στην θεματολογία των διατάξεων (ModelTaxConventionIncomeandCapital, ModèledeConventionFiscaleconcernantleRevenuetlaFortune):

Η επικέντρωση θα γίνει στη φορολογία των διανεμόμενων μερισμάτων αλλά και κερδών των επιχειρήσεων. Μέρισμα είναι το μερίδιο ανάμετοχήτωνκαθαρών κερδώνμιας εταιρείας που διανέμεται στους μετόχους της μετά την αφαίρεση των φόρων.

Για την Ελληνική φορολογική νομοθεσία ισχύουν τα εξής:

1) Φορολογία μερισμάτων

Απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο: Ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος παρέχει τη δυνατότητα της απαλλαγής από τον εταιρικό φόρο των μερισμάτων που λαμβάνει μια ελληνική εταιρεία, όταν τα μερίσματα αυτά διανέμονται από εταιρεία με έδρα και φορολογική κατοικία στην Ε.Ε. (συνεπώς και στην Ελλάδα), καθώς και στην Ελβετία. Στην εν λόγω θυγατρική εταιρεία, θα πρέπει η ημεδαπή να κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10% και να έχει διακρατήσει το ποσοστό αυτό κατ’ ελάχιστον για 24 μήνες. Ας το αντιστρέψουμε. Στη βάσει της αμοιβαιότητας το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα την Ε.Ε. και συμμετέχουν σε «ελληνική» εταιρεία. Δεν πληρώνουν κανένα φόρο στα διανεμόμενα μερίσματα. Αν συγκρίνουμε το μέγεθος το «ελληνικών» επενδύσεων στην αλλοδαπή με τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα των πολυεθνικών, ο καθείς καταλαβαίνει το τι συμβαίνει.

Επίσης, φανταστείτε μια ελληνική ανώνυμη εταιρεία με το ίδιο αντικείμενο εργασιών με μια πολυεθνική που έχει έδρα σε χώρα της ΕΕ και υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ο/οι μέτοχος/οι της ελληνικής εταιρείας στην διανομή του μερίσματος θα φορολογηθεί με 10% ενώ της πολυεθνικής με 0%. Η ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση αφού θα φοροληγηθεί στην διανομή με 10% απο το 2019 (και 15% έως το 2018).    

Οι «Φρέσκιες» Φορολογικές «ελαφρύνσεις»

Η μείωση του φόρου των μερισμάτων είναι σημαντικό νέο αναφέρουν και πανηγυρίζει η ηγεσία του ΣΕΒ και του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (ΣΘΕΒ).

Η μείωση του φόρου μερισμάτων από το 15% στο 10%, είναι το σημαντικό νέο. Η ίδια η κυβέρνηση που αύξησε τον φόρο από το 10% στο 15%, τώρα πράττει ακριβώς το αντίθετο και μάλιστα στα κρυφά, για να μην το πάρουν χαμπάρι και πάρα πολύ, οι πολίτες.

Στα κρυφά, διότι ενώ μια τόσο σημαντική διάταξη θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του κράτους, η κυβέρνηση την πέρασε εμβόλιμα, μέσω του Νομοσχεδίου με τίτλο : «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις». Η αλλαγή θα ισχύσει για τα μερίσματα που θα διανεμηθούν εντός της οικονομικής χρήσης 2019 και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου, θα προκαλέσει μείωση των φορολογικών εσόδων από το 2020 και εφεξής ύψους 45 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι το τυράκι στην φάκα. Γιατί στα μουλωχτά επίσης από τον Φεβρουάριο του 2019, έχει διευρυνθεί στην Ελλάδα το καθεστώς αποφυγής διπλής φορολογίας για μερίσματα σε ακόμη 10 χώρες, δηλαδή σε Αλβανία, Αρμενία, Γεωργία, Εσθονία, Αγγλία, Κίνα Λετονία, Ουζμπεκιστάν, Λιθουανία και Σλοβενία. Έτσι οι Έλληνες φορολογούμενοι (ποιοί είναι αυτοί;), θα καταβάλουν πολύ μικρό ή και μηδενικό φόρο, για μερίσματα που εισπράττουν από εταιρείες με έδρα τις παραπάνω 11 χώρες του εξωτερικού. Που είναι το μεμπτό θα αναρωτηθεί κάποιος καλόπιστος;

Απλούστατα οι έχοντες και κατέχοντες εταιρείες φαντάσματα, θα νομιμοποιούν τά κέρδη τους απ’ αυτές τις εταιρείες καταβάλλοντας έναν πολύ μικρό ή και μηδενικό φόρο. Αλλωστε ορισμένες απο αυτές τις 11 χώρες υπάγονται στην κατηγορία των χωρών που έχουν προνομιακό φορολογικά καθεστώς.

Δεν αφορά η παρατήρηση αυτή, τις πραγματικές «ελληνικές» επενδύσεις στις χώρες αυτές.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας μπορεί να κρίνει ποιούς ευννοεί αυτή η «ελάφρυνση» που ψήφισε στα μουλωχτά η κυβέρνηση της πρώτης φοράς «αριστεράς».

Παίζοντας με τις λέξεις και τα νοήματα

Τι εννούμε ως Φοροδιαφυγή (taxevasion)

Φοροδιαφυγή (taxevasion), χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά εκείνη, όπου αποσκοπεί είτε στην ολική είτε στην μερική αποφυγή της φορολογικής υποχρέωσης, παραβιάζοντας τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Η φοροδιαφυγή εμφανίζεται με πολλούς τρόπους οι βασικότεροι των οποίων είναι οι εξής:

α) Απόκρυψη εισοδημάτων από διάφορες πηγές με σκοπό την πληρωμή μειωμένου φόρου.

β) Εμφάνιση υπερβολικών ή εικονικών δαπανών με σκοπό την αυξημένη έκπτωση φόρου.

γ) Η μη υποβολή ή η ανακριβής υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

δ) Η μη απόδοση του οφειλόμενου Φ.Π.Α. στο Δημόσιο.

ε) Η νόθευση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων

Τι εννούμε ως Φοροαποφυγή (taxavoidance)

Φοροαποφυγή (taxavoidance), χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά εκείνη που εκμεταλλεύεται κενά ή ατέλειες της φορολογικής νομοθεσίας, χωρίς ωστόσο να παραβιάζει άμεσα τις σχετικές διατάξεις και αποσκοπεί στην ολική ή μερική αποφυγή της φορολογικής υποχρέωσης.

Η φοροαποφυγή είναι επί της ουσίας μία συμπεριφορά η οποία αντίκειται στο πνεύμα και όχι στο γράμμα του νόμου.

Μία ενέργεια θεωρείται ως φοροαποφυγή, όταν έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

α) Να διέπεται από το στοιχείο της ανειλικρίνειας, της πλαστότητας ή της εικονικότητας.

β) Να έχει συντελεστεί στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης των κενών, των ασαφειών και της κακής διατύπωσης της φορολογικής νομοθεσίας, ή διαφορετικά εκμετάλλευση δυνατοτήτων («παράθυρα»), οι οποίες δεν ήταν στην πρόθεση του νομοθέτη να παρασχεθούν.

γ) Να χαρακτηρίζεται από μυστικότητα ώστε να αποτραπεί η λήψη μέτρων εκ μέρους του νομοθέτη, για την πάταξη της φοροαποφυγής.

Σημείωση: Οταν αναφέρονται σε φοροαποφυγή συνήθως εννοούμε την καθιερωμένη πρακτική των πολυεθνικών για να φοροδιαφεύγουν αλλά «νόμιμα».

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις, η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 6%-9% του ΑΕΠ, δηλαδή ως και 32% των δημοσίων εσόδων.

Αναφέρεται δε ότι, εξαιτίας της φοροδιαφυγής, το κράτος χάνει ως και 16 δισ. ευρώ το χρόνο ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος αν σκεφθούμε ότι συγκριτικά, το κράτος δαπανά ετησίως:

28 δισ. ευρώ για συντάξεις

15 δισ. ευρώ για μισθούς στο Δημόσιο

12 δισ. ευρώ το χρόνο κοστίζει η εξυπηρέτηση του χρέους

2) Φορολογία κερδών πολυεθνικής, ένα παράδειγμα φοροαποφυγής

Στην φορολογία κερδών το χαρακτηριστότερο παράδειγμα αποτελεί ο ελληνικός χρυσός στην Χαλκιδική:

Τα διαφυγόντα φορολογητέα έσοδα. Η επιτροπή Φορολογίας του ΟΗΕ έχει επισημάνει ότι οι διακρατικές συμβάσεις που προβλέπουν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, σε συνδυασμό με την πρακτική των πολυεθνικών εταιρειών να διαλέγουν σε ποια σύμβαση θα υπαχθούν, στερούν σημαντικά έσοδα από τις χώρες όπου πραγματικά δραστηριοποιειούνται.

Η Eldorado (ελληνικός χρυσός) απέκτησε τις περισσότερες από τις θυγατρικές της στην Ολλανδία (όταν εξαγόρασε την EuropeanGoldfieldsτο 2012). Η EuropeanGoldfields ήδη από το 2001 είχε συστήσει στην Ολλανδία ένα πλέγμα εταιρειών για τις επενδύσεις της στην Ελλάδα σε μια περίοδο που δεν υπήρχε συμφωνία διπλής φορολόγησης μεταξύ Ελλάδας και Καναδά. Οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα ανέρχονταν στο 35%. Η ελληνο-ολλανδική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας προέβλεπε φορολόγηση αρκετά χαμηλότερη: 10% επί των τόκων και 7% επί των δικαιωμάτων. Αυτό έδωσε στην EuropeanGoldfields ένα πλεονέκτημα της τάξης του 25%, παρότι δεν είχε υπαρκτή δραστηριότητα στην Ολλανδία.

Μέρος 1ο: Υπολογίζοντας τις απώλειες φορολογικών εσόδων για την Ελλάδα
Ετος Αξία ομολογιακών δανείων από Ολλανδικές εταιρίες στο τέλος του έτους σε ευρώ Συνολικά ποσά που οφείλονται από την Ελλην. Χρυσός Α.Ε. στις 4 Ολλανδικές ετιαρίες σε ευρώ Οι παρακρατούμενοι φόροι που οφείλονται από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στις Ολλανδικές εταιρίες σε ευρώ Οι παρακρατούμενοι φόροι που οφείλονται από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ  στον Καναδό ιδιοκτήτη σε ευρώ Υπολογιζόμενη απώλεια για την Ελλάδα σε ευρώ
2009 8.000.000 32.356 1.618 11.325 9.707
2010 21.000.000 582.898 29.145 204.014 174.869
2011 24.000.000 1.203.735 60.187 120.373 60.187
2012 86.197.000 4.128.499 206.425 412.850 206.425
2013 (μέχριτουΙούνιο) 176.418.000 3.507.862 175.393 350.786 175.393
2013 (απο τον Ιούλιο) 176.418.000 3.507.862 € - 350.786 350.766
Σύνολο   12.963.211 472.767 1.450.135 977.367
Μέρος 2ο: Υπολογίζοντας τις απώλειες φορολογικών εσόδων για την Ελλάδα, μέρος 2ο    
Ετος Συνολικοί τόκοι που οφείλονταν από τρεις ολλανδικές επιχειρήσεις για τα δάνεια που έλαβε από τις υπεράκτιες στα Μπαρμπάντος σε ευρώ Φόρος εισοδήματος στην Ελλάδα σε ευρώ Υπολογιζόμενες απώλειες κερδών από φόρους στην Ελλάδα σε ευρώ    
2012 3.363.750,08 20% 672.750,00    
2013 4.150.084,63 26% 1.079.022,00    
Σύνολο 7.513.834,71   1.751.772,02    

 

Ολη αυτή η ασυδοσία συμβαίνει και την ίδια στιγμή που εντείνονται οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις κινητών και ακινήτων των πολιτών.

Ο νεοφιλευθερισμός σε όλο του μεγαλείο. Εκαστος εφ’ ω ετάχθη.

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα...

Πικρές αλήθειες από την Γερμανία: «Φύγετε από το ευρώ, αλλιώς δεν έχετε μέλλον»Του Κ. Παπουλή

Πικρές αλήθειες από την Γερμανία: «Φύγετε από το ευρώ, αλλιώς δεν έχετε μέλλον»

Του Κ. Παπουλή

Καθώς στην Ελλάδα, η πολιτική ζωή βρίσκεται σε άλλο πλανήτη έρχονται, ο πρώην πρόεδρος των γερμανικών βιομηχανιών κ. Χένκελ, και ο καθηγητής οικονομικών του πανεπιστημίου του Τίμπινγκενεν, κ. Σταρμπάτι να μας πουν απλές αλήθειες. Όλη η συνέντευξή τους που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή της Κυριακής, (3-3-2019) είναι εδώ:

http://www.kathimerini.gr/1012758/gallery/epikairothta/politikh/dyo-germanoi-eyrwvoyleytes-miloyn-sthn-k-den-exete-eikona-xwras-poy-3eperase-thn-krish

Πρώτον: Η κρίση στην Ελλάδα βρίσκεται στο ζενίθ της:

Όπως σωστά λένε οι δύο Γερμανοί, η οικονομία μετά από μια πολύ βαθιά ύφεση έχει πάρει το σχήμα του λατινικού L, δηλαδή μετά την κάμψη επήλθε στασιμότητα. Σήμερα για να λέμε ότι ξεπεράστηκε η κρίση θα έπρεπε η οικονομία να τρέχει με 6%-7% ετήσια αύξηση του ΑΕΠ. Στην πραγματικότητα λένε το εξής απλό, ότι για να πούμε ότι μια οικονομία ξεπερνάει μια τέτοια έκτασης κρίση θα πρέπει να πάρει ένα σχήμα V, δηλαδή μετά την πτώση του 25% που είχε η ελληνική οικονμία, να το ανακτήσει τάχιστα και μετά να το ξεπεράσει καλύπτοντας και τα χαμένα χρόνια. Κάτι τέτοιο (σημειώνουμε εμείς) συνέβηκε στην Αργεντινή, όπου μετά την κρίση και την πτώση όχι μόνο επανήλθε, αλλά για μια δεκαετία έτρεξε με ρυθμό κοντά στο 7%.

Δεύτερον: Η ύφεση στην Ελλάδα είναι ανάλογη με αυτήν των ΗΠΑ το διάστημα 1929-1931.

Όπως και εμείς έχουμε πει είναι έτσι και πολύ χειρότερα. Γιατί η κρίση στην Ελλάδα από βαθμό ύφεσης, ανεργίας και χρόνο που εκτείνεται, αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη κρίση στην μεταπολεμική ιστορία χώρας με μέσο ή υψηλό επίπεδο κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης.

Τρίτον: Η Ελλάδα είναι σήμερα λιγότερο ανταγωνιστική λόγω έλλειψης επενδύσεων.

Λένε χαρακτηριστικά: «Εφόσον πληρώσετε όλους τους λογαριασμούς σας, δεν θα σας μείνει ευρώ για επενδύσεις. Νομίζετε ότι μετά δέκα χρόνια απουσίας επενδύσεων έχετε γίνει περισσότερο ανταγωνιστικοί;»… «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδίκως είναι περήφανη για τα πρωτογενή πλεονάσματα», επανέρχεται ο κ. Σταρμπάτι, συμπληρώνοντας, «αυτά μπορείς να τα πετύχεις αν δεν επενδύεις ένα ευρώ, αν αφήνεις επί 10 χρόνια τις υποδομές σου να καταρρέουν, δεν πληρώνεις τους προμηθευτές, δεν επενδύσεις στην έρευνα και στην Παιδεία. Στο τέλος της ημέρας, όμως, είσαι απλά ακόμα πιο πίσω από τους άλλους που υποτίθεται θέλεις να φτάσεις. Αυτό έχετε πάθει». Στην Ελλάδα όντως, οι καθαρές επενδύσεις είναι αρνητικές. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα καταστρέφει κεφάλαιο και παραγωγικό δυναμικό. Η μυθολογία των Ξένων Επενδύσεων είναι απλώς μυθολογία, ενώ η πτώση των μισθών και η εσωτερική υποτίμηση αποδείχτηκε καταστροφική, βαθαίνοντας την ύφεση.

Τέταρτον: Φύγετε από το ευρώ, με κούρεμα χρέους και υποτίμηση, μόνο έτσι θα σωθείτε. «Η πρότασή μας, είναι να αναλάβει η Γερμανία ένα μέρος του ελληνικού χρέους έναντι της υποχρέωσης της Ελλάδας να εγκαταλείψει το ευρώ για να μπορέσει να υποτιμήσει τη νέα δραχμή. Εμείς ξέρουμε ότι ουδέποτε θα πάρουμε πίσω τα χρήματα από τα δάνεια που σας δώσαμε»… «Υπάρχει άλλος τρόπος να βγει η Ελλάδα από την κατάσταση της νεκροφάνειας εκτός από την έξοδο από το κοινό νόμισμα με ταυτόχρονη υποτίμηση;»

Η Ελλάδα παρά το τι λέει σύσσωμη η ελληνική πολιτική ημι-ελίτ, χρειάζεται μια ώθηση που δεν μπορεί να είναι παρά ένας συνδυασμός επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και εξωτερικής υποτίμησης. Διότι όπως επανειλημμένα έχουν τονίσει, οι έλληνες «Δραχμιστές», για να υπάρξουν επενδύσεις σε μία χώρα, χρειάζεται αποταμίευση και μόνο μια εξωτερική υποτίμηση μπορεί να βελτιώσει και την αποταμίευση και το εισόδημα ώστε να υπάρξει και τραπεζικό σύστημα και να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις. Και η ανάκτηση των εργαλείων αυτών, (καθώς και άλλων) της δημοσιονομικής και συναλλαγματικής πολιτικής, προϋποθέτουν επιστροφή στη Δραχμή.

Πέμπτον :. «Σκοπός των διασώσεων δεν ήταν να σωθεί η Ελλάδα αλλά να σωθεί η Ευρωζώνη, διότι αν εγκατέλειπε η Ελλάδα το ευρώ θα ακολουθούσε η Ισπανία και στη συνέχεια η Ιταλία...». «Όλα αυτά τα δάνεια που πήρατε πληρώθηκαν κατά 90% σε εκείνους που σας δάνεισαν. Θέλετε να συνεχίσετε τη ζωή ως ημιθανείς;»

Αυτά τα λέει χρόνια ο αντιμνημονιακός χώρος στην Ελλάδα, αλλά είναι αλλιώς να τα ακούς από επίσημα γερμανικά χείλη……

Συμπερασματικά: Η κρίση στην Ελλάδα είναι βαθιά, αλλά η δημόσια συζήτηση όπως και το κοινοβούλιο, αντανακλάει μία συζήτηση σε χώρα-αποικία μπανανία.

Το Α είναι να αντιληφθεί ο λαός ότι πρέπει να βγούμε από τις ευρωπαϊκές συντεταγμένες, και ότι θα σωθούμε αυτοδύναμοι, μόνο χάριν σε μια δικιά μας Λαίκή Οικονομική και Βιομηχανική πολιτική. Το υπάρχον μνημονιακό καθεστώς και τα πολιτικά του κόμματα, η υφιστάμενη οικονομική πολιτική αποτελεί σκέλος της ισορροπίας της ευρωζώνης και νεκροφάνεια για την Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται όσο ποτέ επενδύσεις και ιδιαίτερα στη βιομηχανία-μεταποίηση-έρευνα-τεχνολογία, ώστε να αυξηθεί σημαντικά η παραγωγικότητα. Μόνο μια Ελλάδα υψηλής τεχνολογίας, με αναβαθμισμένη θέση στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, είναι εφικτό να επιβιώσει αξιοπρεπώς όταν έχει μπροστά της ένα πρωτοφανές κύμα εγκατάλειψης από υψηλό επιστημονικό δυναμικό και τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα.

Μόνο έτσι μπορούν να βγουν στο προσκήνιο οι δυνάμεις της εργασίας και της δημοκρατίας.

Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε δότρια χώρα στην Ε.Ε.. Δηλαδή μέσω του χρέους πληρώνουμε καθαρά 4 δις ευρώ ετησίως στην Ε.Ε.. (αφού δηλαδή αφαιρεθεί η θετική διαφορά των εισροών μείον εκροών από και προς την Ε.Ε.). Μόνο η παύση πληρωμών σε συνδυασμό με Δραχμή μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη λύση για το χρέος της Ελλάδας και μόνο αν μπεί στο τραπέζι κύρια η «ξεχασμένη» ρήτρα εξυπηρέτησης χρέους μαζί με άλλες ρήτρες. (Όπως αναφέρουμε και στο βιβλίο: Μετωπικό Πρόγραμμα Δι-Εξόδου από την Κρίση, εκδ,Κοροντζής, σελ 138, ο λόγος δαπανών εξυπηρέτησης χρέους-τόκοι και χρεολύσια, προς εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/10).

Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει το βαθμό της έντασης των σχέσεων με την Ε.Ε., μετά από μια τέτοια ελληνική απόφαση, ούτε το βαθμό συναίνεσης του διαζυγίου με την ευρωζώνη. Φαίνεται πάντως ότι στην Γερμανία υπάρχουν δυνάμεις που για τα δικά τους συμφέροντα θα συναινούσαν στην έξοδο της Ελλάδας. Όμως ακόμη και το διαζύγιο είναι ταραχώδες, «είναι καλύτερα ένα ταραχώδες διαζύγιο από ένα κακό γάμο» (όπως μας πρότεινε και ο νομπελίστας οικονομολόγος, J. Stiglitz).

Πολιτικό Υστερόγραφο: Δυστυχώς και ο λεγόμενος αντιμνημονιακός χώρος και η αυτοαποκαλούμενη κομμουνιστική, ριζοσπαστική κλπ αριστερά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων ζει στον δικό της πλανήτη, στις δικές της μικροίντριγκες, εκτός πραγματικής ιστορίας.

Η απάντηση δεν είναι ούτε «τι ευρώ, τι δραχμή επανάσταση σοσιαλιστική», ούτε   «διαπραγμάτευση επιβίωσης» (που άλλωστε σε ένα βαθμό δοκιμάστηκε) εντός της «βελτιωμένης ευρωζώνης». Είναι άμεση έξοδος από αυτή την κατάσταση που απαιτεί μια πολιτική και κοινωνική συμμαχία της τάξης του 50% +1 για να κερδίσεις εκλογές και απαραίτητα δημοψηφίσματα.

Η κλεψύδρα όμως αδειάζει, η ενότητα των μικρών και πολύ λίγων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων αλλά και προσώπων -κατά δήλωσή τους, αντιμνημονιακών, ριζοσπαστικών, ανατρεπτικών, πατριωτικών κλπ- δεν έρχεται. Η νεκροφάνεια τείνει να μονιμοποιηθεί. Η ιστορία θα γράψει ότι και αυτός ο χώρος με την αφάνειά του και τον κατακερματισμό του, έβαλε το τούβλο του στον αφανισμό των «ελλήνων», της «εργατικής τάξης», της «νεολαίας», της «πατρίδας» (βάλτε μόνοι σας την τελευταία λέξη, γιατί και πολλές λέξεις και έννοιες πια «απαγορεύονται», η «παρερμηνεύονται»….)    

Διαβάστε περισσότερα...

Προς νέο πολιτικό σκηνικό στη χώρα;Του Γιάννη Ανδρουλιδάκη

ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ;

του Γιάννη Ανδρουλιδάκη*

            Η συμφωνία των Πρεσπών λειτούργησε δυναμικά στην πολιτική σκηνή της χώρας. Κόμματα έφτασαν στο όριο της διάλυσης, βουλευτές άλλαξαν στρατόπεδα, νέες συμμαχίες βρίσκονται στα σκαριά. Σιγά-σιγά διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό τοπίο. Ζήσαμε σκηνές ευτελισμού των κοινοβουλευτικών θεσμών και της Δημοκρατίας. Πρωταγωνιστές το κυβερνών κόμμα και ο πρωθυπουργός.

            Από τη διαδικασία αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε κερδισμένος σε επίπεδο κοινοβουλίου και η κυβέρνηση εμφανίζεται ως η μόνη διέξοδος σε ένα σάπιο πολιτικό σύστημα. Ο κ Τσίπρας εκτός από το φιλολαϊκό προφίλ που προβάλλει επιχειρεί να δημιουργήσει το πρότυπο του ηγέτη , ο οποίος μπορεί να ενώνει και να σχηματίζει «εθνικές κυβερνήσεις». Αυτό φάνηκε με την κυβερνητική διεύρυνση που έκανε στους δύο τελευταίους ανασχηματισμούς προς τα δεξιά και προς το κέντρο. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές οι υποσχέσεις για αποκατάσταση αδικιών θα αιωρείται ακόμη και αν δεν εκφωνείται από επίσημα κυβερνητικά χείλη. Επιπλέον, η δικαστική διερεύνηση υποθέσεων που όζουν θα προπαγανδίζεται συστηματικότερα. Στόχος του να πετύχει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση των ψηφοφόρων του και να πάρει όσο γίνεται περισσότερους ψήφους από την κεντροαριστερά. Εκεί αποβλέπει και η θνησιγενής πρωτοβουλία «ΓΕΦΥΡΑ» στην οποία έχουν συσπειρωθεί πρόσωπα με ελάχιστη επιρροή στους πολίτες και η οποία αναμένεται να έχει την τύχη παρόμοιων προσπαθειών που έγιναν στο παρελθόν (58, ΕΛΙΑ, κλπ). Η τελική επιδίωξη να μειώσει ή να εξανεμίσει τη διαφορά που δείχνουν οι αμφίβολης αξιοπιστίας σφυγμομετρήσεις και να είναι κυρίαρχος στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας την επομένη των εκλογών. Τι θα συμβεί, όμως, αν δεν το πετύχει;

            Η Ν.Δ. εμφανίζεται από τα ίδια γκάλοπ να προηγείται με μεγάλη διαφορά. Στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών ο κ. Μητσοτάκης μετακινήθηκε σε πιο ακραίες θέσεις σε μια προσπάθεια να κρατήσει το κόμμα του ενωμένο. Κατάφερε πράγματι να μην έχει απώλειες ούτε από τους ακραίους ούτε από τους κεντρώους, οι οποίοι είχαν στο παρελθόν διαφορετική θέση. Στην περίπτωση που γίνει πρωθυπουργός δε θα έχει στα χέρια του την καυτή πατάτα, αλλά θα εφαρμόσει τη συμφωνία κατά γράμμα παρά τη φημολογία που σκοπίμως διαρρέουν κύκλοι της Ν.Δ. περί του αντιθέτου. Το κόμμα του μπορεί να κέρδισε ελάχιστα σε επίπεδο κοινοβουλίου, φαίνεται , όμως, να παίρνει πολλά σε επίπεδο κοινωνίας, η οποία για μια ακόμη φορά κάνει συντηρητική στροφή και ίσως να ξαναφέρει στην εξουσία εκείνους που ευθύνονται για το κατάντημα της χώρας και υπόσχονται την εφαρμογής μιας σκληρής και ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής . Βεβαίως, αν η διαφορά των δύο κομμάτων στις εκλογές είναι μικρή, αυτό θα θεωρηθεί ως αποτυχία και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Ποια θα είναι η στάση των ακραίων που τον έχουν υπό ομηρία, αλλά και όσων συμφωνούσαν με τη συνθήκη των Πρεσπών και φιμώθηκαν;

            Τα υπόλοιπα κόμματα υπέστησαν μόνο ζημιές. Το ΠΟΤΑΜΙ, ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ μοιάζει αδύνατον περάσουν την πόρτα της επόμενης Βουλής. Μόνο το ΚΙΝΑΛ τα καταφέρνει με μικρό, ωστόσο, ποσοστό. Η κα Γεννηματά ξέρει ότι βασικός της αντίπαλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τα δύο κόμματα αντλούν ψήφους από την ίδια δεξαμενή. Γι αυτό και η οργισμένη αντίδραση της στην κυβερνητική μετεγγραφή δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζει, ότι απέτυχε να δημιουργήσει την παράταξη που ονειρεύονταν οι υποστηρικτές της και επιπλέον είδε το ΚΙΝΑΛ να διαλύεται εξ ων συνετέθη και στην πραγματικότητα να περιορίζεται στο παλιό ΠΑΣΟΚ. Με λόγο απαρχαιωμένο, βγαλμένο από ναφθαλίνη, συνδεδεμένο με πρόσωπα και αρνητικές συμπεριφορές του παρελθόντος βαδίζει, πιθανώς, προς μια μεγάλη ήττα. Την επόμενη μέρα η θέση της θα είναι επισφαλής και αυτό προσπαθεί να αποφύγει.

            Οι διεργασίες σε όλους τους χώρους, οι μετακινήσεις και η δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών θα είναι χαρακτηριστικό της επόμενης ημέρας. Αυτό αφορά και τη ριζοσπαστική αριστερά καταφέρει δεν καταφέρει να εκπροσωπηθεί στο Κοινοβούλιο. Το μετεκλογικό τοπίο, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, λίγες ομοιότητες θα έχει με το σημερινό. Το αστικό πολιτικό σύστημα χρειάζεται επειγόντως βαθύ εκσυγχρονισμό για να επιβιώσει και αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι κινούν τις μαριονέτες πίσω από τον μπερντέ.

εκπαιδευτικός στο 5ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040