Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν μας κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι πολιτικά ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η«αριστερά» στην κυβέρνηση: Οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέμματα. Οσο και να το παραμυθιάζεις το 10

Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν μας κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι πολιτικά ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά.

Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η«αριστερά» στην κυβέρνηση:

Οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέμματα. Οσο και να το παραμυθιάζεις το 100, 100 θα μείνει. Η πολιτική απάτη δεν κρύβεται τουλάχιστον στην φορολογία. Η διαχρονική κλοπή λόγω της αύξησης της άμεσης φορολογίας, φόρος επι του δηλωθέντος εισοδήματος μεταξύ των ετών 2009, 2014 και 2016.

  • Μισθωτοί και συνταξιούχοι

Ενδεικτικά η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης σε ετήσιο εισόδημα 10.000,00, 15.000,00 και 20.000,00 κατά την διάρκεια των ετών 2009, 2014 και 2016. Τα χρώματα υποδουλώνουν το πολιτικό κόμμα που κυβερνούσε. Ο συντονισμός όπως αποδεικνύεται ήταν άψογος. Εκεί που τερμάτιζε ο ένας, αναλάμβανε ο άλλος. Το «άλλοθι», η σωτηρία της χώρας. Σήμερα έχουμε το ίδιο «άλλοθι» αλλά με «πόνο ψυχής».

Ετος 2009 2014 2016 2009 2014 2016 2009 2014 2016
Φορολογητέο Εισόδημα 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Φόρος 0,00 101,00 300,00 740,00 1.180,00 1.370,00 1.750,00 2.240,00 2.550,00
Εισφορά "αλληλεγγύης" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 260,07 222,66
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 0,00 101,00 300,00 740,00 1.180,00 1.434,00 1.750,00 2.500,07 2.772,66
Ποσό που απομένει 10.000,00 9.899,00 9.700,00 14.260,00 13.820,00 13.566,00 18.250,00 17.499,93 17.227,34

Στο ποσό που απομένει θα πρέπει να αφαιρεθεί κατά μέσο όρο το 20% των εμμέσων φόρων (φ.π.α. κλπ) απομένει π.χ. 10.000,00/1,20=8.333,33/14 (μισθούς)=595,24 (μηνιαίο), πραγματικά διαθέσι-μο.

  • Ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

Εδώ πραγματικά γίνεται σφαγή και εξανδραποδισμός της κατηγορίας αυτής των ιθαγενών αυτής της χώρας. Βάσει του πίνακα πάει περίπατο η κοινωνική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της επιβάρυνσης στα μικρά και μεσαία εισοδήματα.

2018 2019
Κέρδη προ εισφορών Σύνολο επιβαρύνσεων (εισφορές φόροι) Ποσό που απομένει Ποσοστό επι των κερδών (προ εισφορών)  που αποδίδεται στο δημόσιο Κέρδη προ εισφορών Σύνολο επιβαρύνσεων (εισφορές φόροι) Ποσό που απομένει Ποσοστό επι των κερδών προ εισφορών που αποδίδεται στο δημόσιο Η Επιβάρυνση της Επιβάρυνσης «Ω» Επιβάρυνση
5.000,00 3.228,37 1.771,63 64.57% 5.000,00 3.228,37 1.771,63 64.57% 0,00
10.000,00 4.636,79 5.363,21 46.37% 10.000,00 4.952,10 5.047,90 49.52% -315,31
15.000,00 6.630,18 8.369,82 44.20% 15.000,00 7.103,15 7.896,85 47.35% -472,97
20.000,00 8.698,78 11.301,22 43.49% 20.000,00 9.311,62 10.688,38 46.56% -612,84
25.000,00 10.776,98 14.223,02 43.11% 25.000,00 11.543,03 13.456,97 46.17% -766,05
30.000,00 13.161,69 16.838,31 43.87% 30.000,00 13.962,10 16.037,90 46.54% -800,41
35.000,00 15.617,64 19.382,36 44.62% 35.000,00 16.551,46 18.448,54 47.29% -933,82
40.000,00 18.153,10 21.846,90 45.38% 40.000,00 19.140,80 20.859,20 47.85% -987,70
45.000,00 20.975,24 24.024,76 46.61% 45.000,00 22.003,04 22.996,96 48.90% -1.027,80
50.000,00 23.797,37 26.202,63 47.59% 50.000,00 24.939,38 25.060,62 49.88% -1.142,01
55.000,00 26.835,59 28.164,41 48.79% 55.000,00 27.891,69 27.108,31 50.71% -1.056,10
60.000,00 30.004,64 29.995,36 50.01% 60.000,00 31.156,75 28.843,25 51.93% -1.152,11
65.000,00 33.173,70 31.826,30 51.04% 65.000,00 34.421,82 30.578,18 52.96% -1.248,12
70.000,00 36.342,75 33.657,25 51.92% 70.000,00 37.686,88 32.313,12 53.84% -1.344,13
75.000,00 39.511,80 35.488,20 52.68% 75.000,00 40.354,11 34.645,89 53.81% -842,31
80.000,00 42.680,85 37.319,15 53.35% 80.000,00 42.979,11 37.020,89 53.72% -298,26
85.000,00 45.619,80 39.380,20 53.67% 85.000,00 45.619,80 39.380,20 53.67% 0,00
90.000,00 48.319,80 41.680,20 53.69% 90.000,00 48.319,80 41.680,20 53.69% 0,00
95.000,00 51.019,80 43.980,20 53.71% 95.000,00 51.019,80 43.980,20 53.71% 0,00
100.000,00 53.719,80 46.280,20 53.72% 100.000,00 53.719,80 46.280,20 53.72% 0,00
Συνολική επιβάρυνση καθώς και συνολικό ποσοστό που αποδίδεται στο κράτος από εισφορές και φόρους επί των καθαρών κερδών (προ εισφορών) για τους ελεύθερους. επαγγελματίες που επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές 26,95%
  • Α.Ε., ΕΠΕ, Ιδιωτικές Κεφαλαουχικές Εταιρείες

Εδώ θα πρέπει να δοθεί ένα παράδειγμα της πορείας της επιβάρυνσης:

Εστω τα κέρδη μιάς εταιρείας για το 2009, 2014 και 2016 είναι 100.000,00 με ισόποση διανομή κερδών τότε οι φόροι κατανέμονται ανά έτος:

Νομική Μορφή 2009 (Φόρος Εισοδήματος) 2014 (Φόρος Εισοδήματος) 2016 (Φόρος Εισοδήματος) 2009 (Φόρος Μερισμάτων) 2014 (Φόρος Μερισμάτων) 2016 (Φόρος Μερισμάτων) 2009 Σύνολο Φόρων 2014 Σύνολο Φόρων 2016 Σύνολο Φόρων  
 
Ανώνυμος Εαιρεία 25.000,00 26.000,00 29.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 35.000,00 36.000,00 44.000,00  
Ε.Π.Ε. 25.000,00 26.000,00 29.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 36.000,00 44.000,00  

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί η αύξηση της προκαταβολής στο 100% του φόρου, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Κάποτε μπορούσε να πεί κανείς το 2015, ότι η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν «άπειρη» περνώντας ο χρόνος έλεγες ότι είναι πανικόβλητη, σήμερα με βεβαιότητα λές, ότι είναι συνένοχοι στο έγκλημα της καταστροφής της πατρίδας μας και του λαού μας. Ο στόχος τους είναι να εξαφανίσουν την ελλη-νική επιχειρηματικότητα. Τα ενοχοποιητικά στοιχεία δεν μόνο τα μέτρα αυτά, αλλά το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, τα 140 προαπαιτούμενα του 4ου μνημονίου αλλά και τις νέες μειώσεις των συντάξεων βάσει του νόμου κατρούγκαλου και η μείωση του αφορολογήτου.

Είναι συνένοχοι στην διάρρηξη του κοινωνικού ιστού με την δημιουργία μιάς πολυπληθούς «αόρα-της» ομάδας , η οποία δεν δηλώνει εισόδημα, δεν πληρώνει εισφορές, λόγω της μαύρης εργασίας με ότι κοινωνικές επιπτώσεις συνεπάγονται. Αλλά το μεγαλύτερο έγκλημα τους είναι η οικονομική εξορία των νέων παιδιών.

Η ευθύνη όμως δεν βαραίνει μόνο τους κυβερνώντες πρώην και τωρινούς. Βαραίνει και εμάς τους σκόρπιους και τους οργανωμένους και θα μας βαραίνει μέχρι να συμφωνήσουμε σε πέντε βασικά σημεία ανακούφισης του λαού μας και της πατρίδα μας.

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα...

Πρωτομαγιά: «Όταν διαδηλώνουμε, θα κρατάμε και όπλα»

Από πού κι ως πού η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως διεθνής ημέρα των εργατών;

Η δεκαετία του 1890 χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες συγκρούσεις του εργατικού κινήματος με την αστυνομία των καπιταλιστών, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγα χρόνια μόνο μετά τον αμερικάνικο εμφύλιο και την οικονομική κρίση που ακολούθησε, το 1886, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας Οργανωμένων Εργατικών Συνδικάτων των ΗΠΑ για καθιέρωση της 1ης Μάη ως ημέρας για το οκτάωρο, οργανώνονται την πρωτομαγιά εργατικές συγκεντρώσεις σε όλα τα αμερικάνικα βιομηχανικά κέντρα. Στο Σικάγο οι εκδηλώσεις έχουν τραγική κατάληξη: έξι εργάτες σκοτώνονται από την αστυνομία στις 3 Μαϊου. Την επομένη, σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Haymarket επτά αστυνομικοί και τέσσερις εργάτες χάνουν τη ζωή τους από βόμβα. Οκτώ αναρχικοί καταδικάζονται για συνωμοσία, ένας τους αυτοκτονεί στη φυλακή, τέσσερις οδηγούνται στην κρεμάλα.

Διαβάστε περισσότερα...

Στοιχεία ενός Plan B από τη Γαλλία

Της Βαγγελιώς Σωτηροπούλου

Έτυχε να βρεθώ στο Παρίσι προεκλογικά. Χαζεύοντας για να εντοπίσω προεκλογικές αφίσες (πράγμα εξαιρετικά σπάνιο, τουλάχιστον στο κέντρο του Παρισιού) το μάτι μου έπεσε σε ένα ηλεκτρικό ερμάριο όπου ήταν κολλημένη μια «εφημερίδα τοίχου παλαιάς κοπής» που αναφερόταν στο FRexit. Αναλυτικός λόγος που απευθύνεται στη λογική και όχι το συναίσθημα και μια μικρή φωτογραφία του υποψηφίου Aσελινό. Η αφίσα περιείχε επιχειρήματα ανάλογα με αυτά που αναπτύσσει το δικό μας Σχέδιο Β για το πως η έξοδος από την ΕΕ θα συμβάλλει στην μείωση της ανεργίας, στην απεξάρτηση της γαλλικής οικονομίας από τις πολυεθνικές κλπ.

Διαβάστε περισσότερα...

Το απεχθές πρόσωπο, παρά την«μπούργκα», του πρωτογενούς πλεονάσματος και της δημοσιονομικής προσαρμογής

  • Του Γιάννη Περάκη
  • Σε 7 χρόνια εκλάπησαν εισοδήματα € 25,15 δις.

Από το 2010, τη χρονιά που η χώρα μπήκε στα μνημόνια, τα νοικοκυριά έγιναν φτωχότερα. Εξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν πλέον εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. Το 2010 τα νοικο-κυριά εμφάνισαν στην εφορία εισοδήματα συνολικού ύψους 100,3 δισ. ευρώ. Πέρυσι δή-λωσαν 75,15 δισ. ευρώ. Δηλαδή μέσα σε μια επταετία «χάθηκαν» εισοδήματα ύψους 25,15 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 12,5 δισ. ευρώ χάθηκαν τα νοικοκυριά δηλαδή με εισοδήματα από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Πέρυσι οι φορολογούμενοι λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης φορολογήθηκαν για εισοδήματα ύψους 82,1 δισ. ευρώ, σχεδόν 7 δισ. ευρώ παραπάνω από αυτά που δήλωσαν. Για τα εισοδήματα αυτά προέκυψε φόρος ύψους 8 δισ. ευρώ. Η νέα περικοπή του αφορολογήτου το οποίο θα κυμανθεί από 5.636-6.545 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να φέρει νέα φορολογικά βάρη ιδιαίτερα σε μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες με χαμηλά εισοδήματα, ενώ μεγάλη είναι η συρρίκνωση των δηλωθέντων εισοδημάτων και στα ανώτατα εισοδηματικά κλιμάκια. Το 2011, εισοδήματα έως 12.000 ευρώ είχαν εμφανίσει στην εφορία σχεδόν τα μισά νοικοκυριά.

Διαβάστε περισσότερα...

Θα μοιράσει το πλεόνασμα η κυβέρνηση; ή είναι άλλη μια απάτη;

Του Κ. Παπουλή

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρωτογενές πλεόνασμα 3,9% του ΑΕΠ, δηλαδή 6,9 δις…. Ο στόχος ήταν 0,5%. Συνεπώς υπάρχει περίσσευμα 3,4% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με το μνημόνιο, όταν ο στόχος υπερκαλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του «υπερβάλλοντος» μπορεί να «μοιραστεί», και να δοθεί «πίσω» στον ιδιωτικό τομέα και στα νοικοκυριά. Το περίσσευμα είναι πολύ μεγαλύτερο του ποσού που δόθηκε τον Δεκέμβρη, αυτού που θρασύτητα βάφτισαν «13η σύνταξη».   Αναμένουμε λοιπόν η κυβέρνηση να πάρει θετικά μέτρα της τάξης των 4-5 δις……..

Διαβάστε περισσότερα...

50 χρόνια από τη μαύρη επέτειο

Του Χρήστου Σταμόπουλου

     Σαν σήμερα  - 21 Απριλίου – πριν σαράντα χρόνια, μαθητούδια της ΣΤ’ Δημοτικού, με το που μπήκαμε στην τάξη, δεχτήκαμε απ’ τον δάσκαλό μας την ερώτηση αν μάθαμε «τι έγινε απόψε;».

   Η Κατερίνα, καλύτερα ενημερωμένη απ’ όλους μας, απάντησε κοφτά: «ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ». Ο δάσκαλος όμως  διόρθωσε: «Στρατιωτικός Νόμος»!

Διαβάστε περισσότερα...

Σε είπανε Ανά(σ)ταση και σ’ ακολούθησα...

Του Γιάννη Περάκη

Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο ή (την κόρη) τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει (Καζαντζάκης).

Διαβάστε περισσότερα...

Άρθρο των Θεοδοσίου, Λαπαβίτσα, Μαριόλη, Σπαπέρδα : "Οικονομική πολιτική για την Ελλάδα".

Γ. Θεοδοσίου, Κ. Λαπαβίτσας, Θ. Μαριόλης, Σ. Σκαπέρδας

Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή, 9 Απριλίου 2017

Τρεις πανεπιστημιακοί οικονομολόγοι στην Καθημερινή της 26ης Μαρτίου απάντησαν σε άρθρο μας της 26ης Φεβρουαρίου χαρακτηρίζοντάς το «επικίνδυνες δραχμικές φαντασιώσεις». Δυστυχώς δεν είχαν τίποτε καινούργιο να πουν, ούτε πρόσφεραν κάποια πρόταση διεξόδου από τη βαθιά κρίση.

Διαβάστε περισσότερα...

Η κατοχή είναι εδώ, κουπόνια αντί μισθού πληρώνονται οι Ελληνες

Του Γιάννη Περάκη

Τα αποτελέσματα των μνημονίων στην Ελλάδα, μετά απο 7 χρόνια, είναι να εμφανίζονται στην αγο-ρά εργασίας, φαινόμενα υπό κατοχή χώρας.

 

Η στυγνή πραγματικότητα στην σημερινή αγορά εργασίας:

Οπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, εταιρείες logistics, συμβούλων, πωλήσεων διαδικτυακών υπηρεσιών και γενικότερα δραστηριοτήτων που απαιτούν εργασία εκτός γραφείου ιδρύουν εταιρείες στη Βουλγαρία, προσλαμβάνουν Έλληνες εργαζόμενους με έδρα το εξωτερικό ανοίγουν λογαριασμούς μισθοδοσίας στη Βουλγαρία και απασχολούν εργαζόμενους στην Ελλάδα. Η μισθοδοσία έρχεται στην Ελλάδα με prepaid cards1 προπληρωμένες κάρτες "μισθοδοσίας" Βουλγα-ρίας και Κύπρου». Αποτέλεσμα είναι τα ασφαλιστικά ταμεία ζημιώνονται αφού δεν εισπράττουν απολύτως τίποτα, όπως επίσης δεν αποδίδεται ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα...

H Ελληνική Tραγωδία στο Eυρωπαϊκό Θέατρο: Οι Οικονομικές Συνέπειες της Ύφεσης - Μέρος 2ο

Επεισόδιο 1: Το Ευρωπαϊκό Θέατρο

Κάποιος θα συνόψιζε την οικονομική επίδοση της Ευρωζώνης (στις 13 χώρες της ΕΕ πριν το 2007) στην καλύτερη περίπτωση ως απογοητευτικές.

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Σολωμού 13, Εξάρχεια, 2ος όροφος (5μμ - 10μμ)

info@sxedio-b.gr

2108224344