Ανυπομονησία Παιδική Ασθένεια του Νεοφιλευθερισμού ή όταν η Επί Παραγγελία Εκτιμήσεις Θυμίζουν Τις Προφητείες του Αγ. Παίσιου.Του Γ. Περάκη

Ανυπομονησία Παιδική Ασθένεια του Νεοφιλευθερισμού ή όταν η Επί Παραγγελία Εκτιμήσεις Θυμίζουν Τις Προφητείες του Αγ. Παίσιου

Το «thinktank» του ΣΕΒ το Ιδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), δημοσίευσε τα

αποτελέσματα ερευνών οικονομικής συγκυρίας Ιούλιος-2019 (01-08-2019). Τα θέματα που αναπτύσει μεταξύ άλλων είναι και τα παρακάτω:

  1. 1)Οικονομικό κλίμα (Ελλάδα–ΕΕ-28–Ευρωζώνη)
  2. 2)Βιομηχανία-Κατασκευές-Λιανικό εμπόριο-Υπηρεσίες
  3. 3)Καταναλωτική Εμπιστοσύνη (Ελλάδα-ΕΕ-28-Ερωζώνη)

1.Α) Ε.Ε-Ευρωζώνη:

Ήπια υποχώρηση στον δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη, αλλά και στην ΕΕ. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο υποχώρησε στην Ευρωζώνη κατά -0,6 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 102,7 μονάδες όπως και στην ΕΕ (μείωση κατά -0,3 μον.). Πιο συγκεκριμένα, η πτώση του δείκτη στην Ευρωζώνη εκπορεύεται κυρίως από την επιδείνωση του κλίματος στις Κατασκευές (-2,6), στη Βιομηχανία (-1,8), στο Λιανικό εμπόριο (-0,8) και στις Υπηρεσίες (-0,4), ενώ αντίθετα ανοδική ήταν η πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (+0,6). Όσον αφορά στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο δείκτης υποχώρησε πιο έντονα στην Γερμανία (-2,4), παρέμεινε αμετάβλητος στην Γαλλία, ενώ θετικά κινήθηκε στην Ολλανδία (+1,7) στην Ιταλία (+1,4) και στην Ισπανία (+0,6). Στην ΕΕ, η ηπιότερη υποχώρηση των προσδοκιών προκύπτει κυρίως ως αποτέλεσμα της οριακής υποχώρησης του δείκτη στην Πολωνία (-0,8) και στο Ην. Βασίλειο αντίστοιχα.

Σε τομεακό επίπεδο, αναλυτικότερα:

Στη Βιομηχανία, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -7,9 και -7,4 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα.

Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +7,8 και +10,6 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα.

Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -1,6 και -0,7 μονάδες αντίστοιχα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη.

Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών κινήθηκε στις +2,6 και +3,2 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για την απασχόληση υποχωρούν στην ΕΕ.

1.Β) Ελλάδα: Σημαντική μετεκλογική βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος (λόγω εκλογής του κ. Μητσοτάκη θα προσέθετε κάποιος).

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κινείται έντονα ανοδικά τον Ιούλιο, επίδοση που είναι η υψηλότερη από τον Μάρτιο του 2008. Σημειώνεται βελτίωση των προσδοκιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ανεξαιρέτως, Βιομηχανία Λιανικό Εμπόριο, Υπηρεσίες και Κατασκευές. Ταυτόχρονα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών περίπου. Καθώς πρόκειται για την πρώτη μετεκλογική έρευνα είναι φανερό ότι η αρχική επίδραση του αποτελέσματος στις προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων είναι θετική. Αυτό συμβαίνει βέβαια συστηματικά σχεδόν σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες των τελευταίων ετών. Ήδη, έχουν καταγραφεί σε προγραμματικό επίπεδο και οι πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης που αναμένεται να οριοθετήσουν το πλαίσιο πολιτικής στο οποίο θα κινηθεί μεσοπρόθεσμα και θα διαμορφώσουν τις προσδοκίες στο επόμενο διάστημα. Βέβαια, η έρευνα καταγράφει μεν προσδοκίες από την πλευρά των πολιτών αλλά και περισσότερο απτούς ποσοτικούς δείκτες ζήτησης από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι σχετικά λιγότερο εξαρτημένοι από την πολιτική συγκυρία. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται ισχυρή ενίσχυση της αισιοδοξίας στους πολίτες για βελτίωση των οικονομικών του νοικοκυριού τους αλλά και της χώρας, όπως και στις επιχειρήσεις, σε ηπιότερο βαθμό.

2.Α) Βιομηχανία: Στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώθηκε, όπως και ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα ενώ οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες παρουσίασαν μικρή μεταβολή. Οριακή ενίσχυση επιχειρηματικών προσδοκιών, λόγω καλύτερων εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση. Αναλυτικά:

α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώνεται τον Ιούλιο στις -5 μονάδες (από -12 μον).

β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο εξασθένησε κατά -4 μονάδες.

γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο ενισχύθηκε κατά 2 μονάδες έναντι του προηγούμενου μήνα.

δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Ιούλιο πτωτικές τάσεις.

ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες περιορίστηκαν τον Ιούλιο.

στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής παρέμειναν αμετάβλητοι στους 4,8 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να είναι επίσης ουσιαστικά αμετάβλητο.

ζ) Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση αποδυναμώθηκε αισθητά και διαμορφώθηκε στις +2 μονάδες.

η) Ως προς τους λόγους που παρεμποδίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, το 44% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η επιχειρηματική λειτουργία του είναι απρόσκοπτη, ενώ από τις υπόλοιπες, ένα 26% δηλώνει ως σημαντικότερο εμπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης και το 15% την κεφαλαιακή ανεπάρκεια.

ι) Τέλος, στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον προορισμό των εξαγωγών τους τους προσεχείς μήνες, καταγράφεται επιδείνωση στους σχετικούς δείκτες.

2.Β) Στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα μεταβλήθηκαν σημαντικά, όπως επίσης οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση. Βελτίωση επιχειρηματικών προσδοκιών εκπορευόμενη αποκλειστικά από τις Ιδιωτικές Κατασκευές. Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές ενισχύθηκε τον Ιούλιο, επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό. Στους επιμέρους κλάδους, η τάση είναι ανοδική στις Ιδιωτικές Κατασκευές, σε αντίθεση με τα Δημόσια Έργα. Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν αρκετά, ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση επιδεινώθηκαν οριακά. Αναλυτικά, ο αρνητικός δείκτης των -73 μονάδων στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ανήλθε στις -66, με το 68% (από 73%) των επιχειρήσεων να διατυπώνει απαισιοδοξία για το επίπεδο των εργασιών του το επόμενο τρίμηνο ενώ μόλις το 3% δήλωσε το αντίθετο. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο σχετικός δείκτης επιδεινώθηκε οριακά στις -34 μονάδες (από -32 μον.).

2.Γ) Στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται αισθητά, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους μεταβάλλονται οριακά, όπως και τα αποθέματα. Περαιτέρω ανάκαμψη στις επιχειρηματικές προσδοκίες, με ενίσχυση των πωλήσεων. Oδείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ανέκαμψε εκ νέου τον Ιούλιο. Από τις κύριες μεταβλητές του δείκτη, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται σημαντικά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους παραμένουν θετικές, παρόλο που τα αποθέματα είναι διογκωμένα.

Οι εξελίξεις στους επιμέρους κλάδους του Λιανικού εμπορίου είναι κυρίως ανοδικές, με εξαίρεση τoν κλάδο Υφασμάτων - Ένδυσης και Υπόδησης και τα Οχήματα - Ανταλλακτικά:

Ο  δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Τρόφιμα–Ποτά–Καπνός ενισχύθηκε, κινούμενος ωστόσο σε υψηλότερη επίδοση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή.

Πτωτικά κινείται ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Υφάσματα-Ενδυση-Υπόδηση φθάνοντας σε υψηλότερα ωστόσο επίπεδα από τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους. Από τα βασικά στοιχεία δραστηριότητας, πολύ ισχυρή είναι η μείωση στις εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις οι οποίες διαμορφώνονται στις -83 μονάδες (από -78).

Τον Ιούλιο, οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισμού ενισχύονται αισθητά. Αρνητικές παραμένουν και οι προβλέψεις για την απασχόληση, οι οποίες ωστόσο ενισχύονται ελαφρά (-17 από -20 μονάδες), ενώ στις τιμές, ο σχετικός δείκτης ενισχύεται κατά τρεις μονάδες.

Έντονα πτωτικά κινούνται τον Ιούλιο οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Οχήματα–Ανταλλακτικά.

2.Δ) Στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύονται περαιτέρω, ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση βελτιώνονται μεν, αλλά ηπιότερα.

Σημαντική ενίσχυση επιχειρηματικών προσδοκιών, λόγω κυρίως θετικών εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, σε υψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περυσινή επίδοση. Από τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύονται αισθητά και αντανακλούν αυξημένη αισιοδοξία.

Σε επίπεδο βασικών κλάδων των Υπηρεσιών η εικόνα είναι η ακόλουθη:

Oδείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια-Τουριστικά Πρακτορεία αυξάνεται, σε επίπεδο όμως χαμηλότερο του αντίστοιχου περυσινού.

Πτωτικά κινείται ο δείκτης προσδοκιών στους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (χωρίς Τράπεζες.

Ο   δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού κινείται ελαφρώς ανοδικά πολύ υψηλότερα πάντως από τον Ιούλιο του 2018. Οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων οξύνονται και διαμορφώνονται στις -9 μονάδες.

Τέλος, το 42% των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 20% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 16% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης ως βασικά προσκόμματα στη λειτουργία τους.

Έντονα ανοδικά κινούνται οι επιχειρηματικές προσδοκίες στις Χερσαίες Μεταφορές.

2.Ε) Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους βελτιώνονται, ενώ βελτιώνεται και η πρόθεση για αποταμίευση, όπως επίσης και οι προβλέψεις για την ανεργία.

Νέα ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, στο μέγιστο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 12 ετών δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανέκαμψε εκ νέου τον Ιούλιο, για πέμπτο συνεχή μήνα, αλλά αρκετά ταχύτερα από τους προηγούμενους. Ακολούθως, διαμορφώθηκε στις -20,2 (από - 27,8) μονάδες, πολύ υψηλότερα από ότι ένα έτος νωρίτερα (-46,5 μονάδες). Το συγκεκριμένο επίπεδο του δείκτη είναι το υψηλότερο από τον Οκτώβριο του 2007.

Η περαιτέρω ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης θεωρείται ότι σχετίζεται πρωτίστως με την κυβερνητική αλλαγή και είναι μια εξέλιξη η οποία σημειώνεται διαχρονικά την πρώτη περίοδο μετά από βουλευτικές εκλογές. Σε αυτήν την τάση συνέβαλε η εξαγγελία άμεσης υλοποίησης ορισμένων δημοσιονομικών μέτρων τα οποία αφορούσαν και στα νοικοκυριά (μείωση ΕΝΦΙΑ, επέκταση ρύθμισης έως 120 δόσεις. Την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας τα μέτρα δεν είχαν νομοθετηθεί). Επομένως, το εάν θα συνεχιστεί αυτή η τάση συναρτάται σε σημαντικό βαθμό από την υλοποίηση των προεκλογικών εξαγγελιών.

Κατόπιν της νέας, σημαντικής ανόδου τον Ιούλιο, οι Έλληνες καταναλωτές δεν είναι πλέον οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ.

Την πεντάδα των πλέον απαισιόδοξων συμπληρώνουν η Ιταλία (-11,8 από -14,0), το Βέλγιο (-10,7 από -9,6) και η Πορτογαλία (-7,3 από -9,2). Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -5,9 (από -6,9) μονάδες στην ΕΕ και στις -6,6 (από -7,2) μονάδες στην Ευρωζώνη.

Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» περιορίστηκε ήπια τον Ιούλιο, στο 61% (από 63%), ενώ αμετάβλητο στο 12% παρέμεινε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δηλώνουν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 16% (από 15%) του συνόλου, ενώ όσοι δηλώνουν ότι «έχουν χρεωθεί» κινούνται σταθερά στο 10%.

Τον Ιούλιο, στην έρευνα καταναλωτών εξετάζονται τρία πρόσθετα ζητήματα σε τριμηνιαία βάση, τα οποία εξειδικεύουν περισσότερο την πρόθεση για μείζονες αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, κατοικία) και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πρόδρομοι δείκτες για την ιδιωτική κατανάλωση. Αναλυτικά:

Ενίσχυση καταγράφει σε σχέση με τον Απρίλιο η πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου εντός των επόμενων 12 μηνών, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -87,0 (από -88,8) μονάδες. Το 92,1% (από 94,5%) των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι δεν είναι πιθανό να αγοράσει αυτοκίνητο εντός του προσεχούς 12μήνου.

Ανάκαμψη σημειώνεται τον Ιούλιο σε σχέση με τον Απρίλιο και στην πρόθεση για αγορά ή κατασκευή κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -91,7 (από -92,4) μονάδες, ισοζύγιο επίσης χειρότερο από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν στις -77,4 (από -79,0) και τις -80,8 (από -82,5) μονάδες, στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Το 3,1% (από 2,8%) των νοικοκυριών εγχωρίως δηλώνει εκ νέου ότι ίσως να προβεί σε αγορά / κατασκευή κατοικίας τον επόμενο χρόνο.

Σημαντικές επισημάνσεις

1η) Ολες οι παραπάνω διαπιστώσεις και εκτιμήσεις αφορούσαν τις 23 ημέρες του Ιουλίου (δεν γνωρίζουμε εάν οι έρευνες διεξήχθησαν προ ή μετά των εκλογών).

2η) Ολα αυτά τα ωραία, στον μήνα έκδοσης την εκκαθαριστικών φορολογίας, των φυσικών και νομικών προσώπων.

3η) Στελέχη της κυβέρνησης προέρχονται απο το παραπάνω «thinktank» του ΣΕΒ.

3η) Η αισιοδοξία του οικονομικού κλίματος ενισχύεται και απο τις εκτιμήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. & της ΕΛΣΤΑΤ, όπως αποδεικνύεται στο παρακάτω πίνακα:

Απόκλιση στοιχείων για την ανεργία μεταξύ του ΟΑΕΔ & ΕΛΣΤΑΤ
1. Ανεργία από Έκθεση ΟΑΕΔ
γ) για Νοέμβριο 2018
  Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί (Μη αναζητούντες εργασία) Σύνολο Ανέργων (Αναζητούντων και μη εργασία)
Εγγεγραμμένοι >= 12 Μήνες 479.576 52.914 532.490
Εγγεγραμμένοι < 12 Μήνες 419.389 146.558 565.947
Σύνολο 898.965 199.472 1.098.437
2.ΕΛΣΤΑΤ
γ) για Νοέμβριο 2018
Σύνολο Ανέργων 875.195
Απόκλιση -223.242

Επιμύθιο

  • Οι άνεργοι γνωρίζουν πολύ καλά και πόσοι είναι και τι υφίστανται.
  • Οι υπόλοιποι πολίτες έχουμε την απαίτηση να μας πληροφορήσουν οι δύο κρατικοί οργανισμοί που οφείλεται η απόκλιση των 223.000 ανέργων.
  • Οσο για τις εκτιμήσεις, για να μην επικαλεσθούμε τα θεία:

Κοντὰ στὴ μιὰ καταστροφὴ καινούργια μᾶς προφθάνει,
κοντὰ στὶς τόσες συμφορὲς καὶ στὶς πολλὲς θυσίες,
δὲν ξέρω τίνος βάλθηκε παντοῦ φωτιὲς νὰ βάνει
καὶ κάθε βράδι νἄχουμε φρικτὲς φωτοχυσίες.
Καὶ δός του νέα πυρκαγιὰ καὶ κάτω στὸ παζάρι,
καὶ μέσα στὴ σαρακοστὴ ἐκάη τὸ χαβιάρι.
Ἐκάηκαν τὰ βούτυρα, τὰ μῆλα καὶ τ᾿ ἀχλάδια,
οἱ μπάμιες τὰ πετρέλαια, τὰ ραζακιὰ σταφύλια,
οἱ λεμονάδες, οἱ ἐλιὲς τὸ γιάτσο καὶ τὰ λάδια,
ἡ ζάχαρη καὶ ὁ καφές, λουμίνια καὶ φυτίλια.
Γιατ᾿ ἦλθαν χρόνια δίσεκτα, καταραμένα χρόνια,
νὰ ψήνονται στὴν ἀγορὰ καὶ τ᾿ ἄγουρα πεπόνια
Ἦτο σχεδὸν μεσάνυχτα καὶ λίγο περασμένα,
ὁ Ταβουλάρης ἔπαιζε στὸ θέατρο ἀκόμα,
ὅταν μπὰμ μποὺμ ἀκούσθηκαν στὰ ὕψη σκορπισμένα,
κι ὅλος ὁ κόσμος φώναξε ἀμέσως μ᾿ ἕνα στόμα:
Συναθροισθῆτε, σκαπανεῖς, ὁρμήσετε φαντάροι,
ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη χαλασμός... φωτιὰ καὶ στὸ παζάρι.

Κι ἰδοὺ μὲ σκούφους ναυτικούς, μὲ νυχτικὰ φουστάνια,
γυναῖκες κι ἄνδρες ὤρμησαν μέσα στοὺς δρόμους ὅλοι,
μὲ στάμνες, μὲ πλατύσταμνα, καὶ μὲ τὰ γιαταγάνια,
κι ἔβλεπες σὰν στρατόπεδο τῶν Ἀθηνῶν τὴν πόλη.
Ἐν τούτοις μὲς στὴν ταραχὴ πολὺ παρετηρεῖτο,
πὼς μόνον ὁ πρωθυπουργὸς στὴν πυρκαγιὰ δὲν ἦτο.
Ὡς τὰ ἑπτὰ οὐράνια ἀνέβαιναν οἱ φλόγες,
κι ἐφώτιζαν τὰ τέσσερα τῆς πόλεως σημεῖα,
σὰν σκάγια ἐσκορπίζονταν τῶν σταφυλιῶν οἱ ρόγες,
καὶ πέριξ διεχέετο μεγάλη εὐθυμία.
Κοκκίνζ᾿ ἡ Ἀκρόπολις ἀπ᾿ τὴν πολλὴ χαρά της,
ποὺ ἔβλεπε νὰ καίεται τὸ δῶρον τοῦ Ἐλγίνου,
γιατί αὐτὴ δὲν ξέχασε ἀκόμη τὰ παλιά της,
πῶς θαῦμα ἔγιν᾿ ἄλλοτε τοῦ κλέφτη της ἐκείνου.
Ἂν τὸ ξεχνοῦνε οἱ Ρωμιοί, οἱ πέτρες δὲν ξεχνοῦνε
μὲ ποιοὺς ἐζοῦσαν ἄλλοτε καὶ τώρα μὲ ποιοὺς ζοῦνε.
Ὢ τόσων ἀναμνήσεων καημένο μου παζάρι,
μὲ τ᾿ ἀκριβά σου κρέατα, τὰ βρώμια σου τὰ ψάρια,
τὶς ξύλινες παράγκες σου, τὸν κάθε μακελάρη,
τὶς ζυγαριὲς τὶς ξύγκικες, τὰ ξύγκικα καντάρια,
αἰώνια στὴ μνήμη του κανεὶς θὰ σὲ φυλάττει
καὶ γαῖαν ἔχεις ἐλαφράν, ὦ Ἀγορὰ φιλτάτη (Γ. Σουρής)

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

           

Διαβάστε περισσότερα...

Ισπανία : Έξοδος στις αγορές και μετά εργασιακή κόλαση

Το σχόλιο μας

Η Ισπανία δεν είχε μπει ακριβώς σε μνημονιακή κατάσταση. Είχε περάσει όμως μια μεγάλη προμνημονιακή φάση. Η τεράστια φούσκα στην οικοδομή όταν έσκασε οδήγησε σε κατάσταση σχεδόν κατάρρευσης όλες τις μεγάλες ισπανικές τράπεζες, που ήταν βαθιά μπλεγμένες σε όλη αυτή την κερδοσκοπία πάνω στη γη. Η Ευρωζώνη δέχτηκε να στηρίξει τον ισπανικό τραπεζικό τομέα με 60 δις ευρώ επιβάλλοντας όμως αυστηρότατους δημοσιονομικούς και διαρθρωτικούς ελέγχους τύπου μνημονίου.

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΠΕΝΕΝ απαιτεί άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης

Παράσταση του Προέδρου της ΠΕΝΕΝ στον Υπουργό  Ε.Ν

Η ΠΕΝΕΝ απαιτεί άμεσα μέτρα

για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης

Δελτίο Τύπου

Συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της ΠΕΝΕΝ και του Υπουργού Ε.Ν κ. Π. Κουρουμπλή έγινε στις 19/1/2017.

Το κεντρικό ζήτημα που έθεσε ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ στον Υπουργό Ε.Ν ήταν η λήψη άμεσων και ριζικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης με πλήρη και κατοχυρωμένα δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υφιστάμενες ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων

Διαβάστε περισσότερα...

''Πορεία αγώνα κατά της Ανεργίας''- Συλλαλητήριο στις 6 μμ στο Σύνταγμα

Με μεγάλο συλλαλητήριο  στο Σύνταγμα στις 6 μ.μ. ολοκληρώνεται σήμερα η πορεία που ξεκίνησε απο την Πάτρα στις 2 Απριλίου με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων.


 Θα  συμμετέχουν Ομοσπονδίες, Σωματεία, Επιτροπές Ανέργων και άλλοι φορείς .


Με σύνθημα  «Δουλειά για όλους, Δουλειά με Δικαιώματα» και επικεφαλής τον  δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη οι συμμετέχοντες κάλυψαν  με τα πόδια μια διαδρομή 220 χιλιομέτρων ενω  στους ενδιάμεσους σταθμούς πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και συναυλίες σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.


Όπως δήλωσε ο Κώστας Πελετίδης, «απαιτούμε από την κυβέρνηση τη λήψη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των ανέργων, ενώ με τη συμμετοχή μας στην πορεία, στέλνουμε ελπιδοφόρο μήνυμα ότι δεν περνά η πολιτική που μας θέλει άβουλους, θεατές, πρόβατα έτοιμα να θυσιαστούν χωρίς να πουν λέξη».


Η πρωτοβουλία του δήμου Πατρέων βρήκε θερμή υποδοχή  και ανταπόκριση από φορείς, εργατικά, και άλλα σωματεία, καθώς αλλά και λαικών ανθρώπων που ζητούν δουλειά, προστασία των ανέργων και  εργασιακά δικαιώματα.
 
Στην Πλατεία Συντάγματος στι 6 μμ έχουν ''δώσει ραντεβού''  η ΑΔΕΔΥ, σωματεία και συλλογικότητες απο  την Αθήνα, ενω με πουλμαν καταφθάνουν και διαδηλωτές απο όλη την Ελλάδα.


Στις 6 μ.μ. - Συναυλία διοργανώνει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.

Διαβάστε περισσότερα...

Πολιτικές Αντιμετώπισης της Ανεργίας στην Ελλάδα. Ανακοίνωση του Οικονομικού Τμήματος του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης

Θεόδωρος Μαριόλης

Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γιώργος Σώκλης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΣΕΜΦΕ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ι.

Είναι εντυπωσιακό ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις και η Τρόικα δεν επεξεργάστηκαν κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας, ενώ είναι διαθέσιμες μόνον δύο σχετικές μελέτες: του «Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης» (Ιανουάριος 2014) και των Ινστιτούτων Levy και ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την «Εγγυημένη Απασχόληση» (Απρίλιος 2014). Παρά την ύπαρξη μεθοδολογικών και υπολογιστικών διαφοροποιήσεων, και οι δύο μελέτες βασίζονται στον μηχανισμό τόνωσης της ενεργού ζητήσεως μέσω των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που δημιουργεί μία αυτόνομη αύξηση των δαπανών.

Διαβάστε περισσότερα...

Σκέψεις για τη δημιουργία μιας δομής ή δομών ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων

Της Βαγγελιώς Σωτηροπούλου

Ο νέος τύπος «ανεργο- φτωχο-εργαζόμενου-περιπλανώμενου» : Πανταχού παρών και παντού αόρατος

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νεοαποικιοκρατικής περιόδου που διανύουμε είναι η διαμόρφωση μιας τεράστιας μάζας εργασιακά περιπλανώμενων κυρίως νέων, που μπαίνουν στην αγορά εργασίας με τελείως διαφορετικούς όρους από τις παλιότερες γενιές.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο εξαρθρωμένος χρόνος (Πώς είναι να είσαι άνεργος, 16/6/2014)

Ο εξαρθρωμένος χρόνος

 

(Πώς είναι να είσαι άνεργος, 16/6/2014)
 

 
Ο πραγματικός ήρωας του περιστατικού που ενέπνευσε την ταινία «Ελεύθερος ωραρίου», όταν αποκαλύπτεται το ψέμα του, σκοτώνει όλη την οικογένειά του. Θού Κύριε φυλακήν εν τω πνεύματί μου...

 

του ΚΙΜΠΙ

 

Μια φράση μου ’χει σφηνωθεί εδώ και μερικά χρόνια στο μυαλό. Την έχω κλέψει κάμποσες φορές, την έχω καταχραστεί, αλλά μάλλον δεν είχα μπει μέχρι τώρα στο μεδούλι της. «Το να χάνεις τη δουλειά σου είναι σαν κάταγμα». Αν θυμάμαι καλά, το ’λεγε στον εαυτό του ένας από τους ήρωες των διηγημάτων του Χρήστου Οικονόμου, στη συλλογή «Κάτι θα γίνει, θα δεις». Το βιβλίο έχει φύγει από τη βιβλιοθήκη μου, κάπου το δάνεισα, καλώς το δάνεισα, τα βιβλία είναι για να διαβάζονται κι όχι για να κοιμούνται στα ράφια, αλλά και κακώς, γιατί τώρα που το αναζήτησα για να τσεκάρω τη φράση δεν το ’χω. Ας εμπιστευτώ την αβέβαιη μνήμη μου.
Διαβάστε περισσότερα...

440.000 νέες θέσεις «εργασίας» από τον Σαμαρά. Αυτό το μέλλον θέλουμε;

Του Κώστα Χαιρόπουλου.

Νέες “ευκαιρίες απασχόλησης” και “πόλεμο” κατά της ανεργίας εξήγγειλε o κ. Σαμαράς πριν λίγες μέρες σε σύσκεψη στο υπουργείο εργασίας ανακοινώνοντας παράλληλα την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Απασχόλησης. Στην ομιλία του ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε σε 3 πυλώνες και έβγαλε ένα σύνολο 440.000 νέων θέσεων που θα δημιουργηθούν έως το 2015. Σε κάθε πυλώνα πολλές διαφορετικές εκδοχές της κοροϊδίας.

Από προγράμματα όπως τα ήδη γνωστά 5μηνα Voucher ή αλλιώς “επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας κάτω των 29 ετών”, μέχρι προγράμματα κατάρτισης αποκλεισμένων νέων από 15 μέχρι 24 ετών ή αλλιώς μαθητεία ή αλλιώς “εγγύηση για τη νεολαία”, προγράμματα για την «επιχειρηματικότητα των νέων», προγράμματα που αφορούν είτε τον ιδιωτικό είτε τον δημόσιο τομέα. Με αυτόν τρόπο εξήγγειλε ότι θα μειώσει αποτελεσματικά την “ύπουλη” όπως την χαρακτήρισε ανεργία του 1,5 εκατομμυρίου με ιδιαίτερη έμφαση στην μείωση της ανεργίας των νέων. Αρωγός της μεγάλης αυτής προσπάθειας θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του περίφημου ταμείου ΕΣΠΑ που θα χρηματοδοτήσει με 1,5 δις αυτά τα προγράμματα. Ως εδώ καλά, έτσι τουλάχιστον τα παρουσίασαν τα μεγάλα ΜΜΕ. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να δούμε τι πραγματικά κρύβεται πίσω από το μεγαλόπνοο σχέδιο της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ανεργίας.

           Βάση κοινής λογικής η ανεργία μειώνεται με πολλές νέες θέσεις εργασίας, σταθερές, χωρίς παράλληλα να μειώνονται οι ήδη υπάρχουσες. Ο κ. Σαμαράς μπορεί να μην χρειάστηκε να δουλέψει ποτέ, αλλά σίγουρα θα γνωρίζει ότι μια νέα θέση εργασίας έχει κάποια δικαιώματα για τους εργαζόμενους και υποχρεώσεις για τους εργοδότες και το κράτος. Αντ’ αυτού ο πρωθυπουργός έξυπνα, δεν τις ονόμασε θέσεις εργασίας αλλά “ευκαιρίες απασχόλησης”! Η εξήγηση αυτού του λογοπαιγνίου είναι μάλλον απλή. Ο κ. Σαμαράς γνωρίζει απλούστατα και ο ίδιος ότι οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας δεν είναι πραγματικές, αφού από τις 440.000 δεν υπάρχει ούτε μια σταθερή θέση εργασίας, δεν έχουν ίχνος εργασιακών δικαιωμάτων, δεν θα βοηθήσουν την πραγματική οικονομία και εν τέλει καμία ανεργία δεν πρόκειται ουσιαστικά να μειωθεί. Ο στόχος αυτών των προγραμμάτων παραμένει σταθερά άλλος και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε.

Τα δικαιώματα που αναφέραμε πιο πάνω (ό,τι έχει απομείνει) δυστυχώς για τον ίδιο και για κάποιους άλλους, κατακτήθηκαν μετά από σκληρούς αγώνες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα εργασιακά αυτά δικαιώματα περιληπτικά να του θυμίσουμε, είναι η σταθερή εργασία, ο μηνιαίος μισθός, τα ένσημα, το 8ωρο, οι νόμιμες άδειες, ο κατώτατος μισθός, η αναγνώριση των πτυχίων, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το δικαίωμα στην απεργία και πολλά άλλα. Επειδή προφανώς όμως ούτε ο ίδιος ούτε η κυβέρνησή, η Τρόικα, ο ΣΕΒ, το ΚΕΠΕ και ο κ. Φίλιππας (που ζήτησε κατάργηση κατώτατου στις ηλικίες κάτω των 29) τα έχουν ξεχάσει και επειδή υπάρχουν ακόμα στην εργατική νομοθεσία, φαίνεται να έχουν επιλέξει έναν άλλο δρόμο να τα καταργήσουν. Ο άμεσος στόχος είναι να κάνουν κατ’ αρχήν εμάς τους νέους (κάτω των 29), με αφορμή την τεράστια ανεργία σε αυτές τις ηλικίες, “σύγχρονους και ευέλικτους” εργαζόμενους που θα μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα μέσω των “ικανοτήτων” και των “δεξιοτήτων” μας στις απαιτήσεις αυτής της νέας συγκυρίας. Κοινώς να μας κάνουν σύγχρονους δούλους.

Το καμουφλάζ μέσω εύγλωττων λέξεων όπως… «ευέλικτος» και «σύγχρονος» κρύβεται όλη η νέα πραγματικότητα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Το “θεμελιώδες δικαίωμα στην εργασία” που λέει το Σύνταγμα, καταργείται στην πράξη με τα νέα αυτά προγράμματά. Εμείς οι “ωφελούμενοι” (που είμαστε ήδη με πρόγραμμα voucher) όπως μας αποκαλεί ο κ. Σαμαράς γνωρίζουμε ήδη το καθεστώς που επικρατεί σε αυτά τα προγράμματα. Δεν θεωρούμαστε εργαζόμενοι στην εταιρεία που δουλεύουμε, δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα των υπόλοιπων εργαζομένων, δεν λαμβάνουμε μηνιαία πληρωμή και ουσιαστικά είμαστε απλήρωτοι (τα χρήματα των περσινών προγραμμάτων ακόμα δεν έχουν εκταμιευτεί σε άτομα που έχουν τελειώσει το υπάρχον πρόγραμμα), δεν έχουμε συντάξιμα ένσημα, δεν έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχουν ήδη καταργηθεί τα δικαιώματα του πτυχίου, δεν προβλέπονται νόμιμες άδειες, τα χρήματα που θα λάβουμε όταν τα λάβουμε είναι κάτω από το βασικό μισθό με τεράστιο ψέμα των προκηρύξεων ότι είναι 2700 ευρώ το 5μηνο, χωρίς να αναφέρει πουθενά ότι υπάρχει φορολόγηση 23% με το καθαρό ποσό να φτάνει στα 2079 ευρώ δηλαδή 415,8 το μήνα. Από τη στιγμή που δεν είμαστε εργαζόμενοι δε έχουμε ούτε το δικαίωμα στην απεργία (θεμελιώδες δικαίωμα και αυτό από το σύνταγμα) ή εγγραφής στο σωματείο. Με τελικό αποτέλεσμα μετά τους 5 μήνες της “ωφέλειας” να γυρνάμε και πάλι στις ουρές των ΟΑΕΔ.

Ένας άλλος μύθος των προγραμμάτων είναι επίσης οι προσλήψεις που γίνονται μετά τη λήξη του προγράμματος με σύμβαση, πληρώνοντας για ένα χρόνο ο ΟΑΕΔ τις εισφορές. Οι εταιρείες κατά κύριο λόγω που απορροφούν το πρόγραμμα είναι μεγάλοι οργανισμοί (όσο πιο πολλούς εργαζόμενους έχει μια εταιρία τόσο πιο πολλούς ωφελούμενους δικαιούται), οι οποίες πλέον έχουν αντικαταστήσει τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και χρησιμοποιούν μόνο voucheράδες από τη στιγμή που είναι τζάμπα. Άρα μέσω αυτών των προγραμμάτων ουσιαστικά μειώνονται κι άλλο οι πραγματικές θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Επίσης, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα που ο “ωφελούμενος” έρχεται σε αντιπαράθεση με τον εργαζόμενο εντός της επιχείρησης, αφού έχοντας λιγότερα δικαιώματα, μπορεί να προσληφθεί, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να απολυθεί ο παλιός εργαζόμενος που κουβαλάει τα «βαρίδια» παλιών νόμων, κλαδικών συμβάσεων κλπ και να προσλαμβάνεται ο νέος με ατομική σύμβαση και κατώτατο μισθό. Με την απελευθέρωση των απολύσεων, με την τεράστια ανεργία και με τις νέες “ευέλικτες” μορφές απασχόλησης, με την ανάγκη που έχει ο κόσμος για δουλειά, δημιουργούνται έντεχνα συνθήκες κοινωνικού κανιβαλισμού και αλληλοσπαραγμού εντός των εργασιακών χώρων με αποτέλεσμα που ευνοεί βεβαίως μόνο τους εργοδότες και διαλύει-διασπάει τους εργαζόμενους.

Ο Σαμαράς με την πολιτική αυτή των προγραμμάτων εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Τα συμφέροντα δηλαδή των πολυεθνικών ομίλων που ζήτησαν 300 ευρώ κατώτατο για να βγάλουν νέες θέσεις εργασίας. Των βιομηχάνων που ακόμα και έτσι κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα εργοστάσια (πχ Coca Cola) και τα πάνε στη Βουλγαρία. Αυτών που απειλούν ότι θα φύγουν αν δεν ρίξει κι άλλο τις εισφορές τους εις βάρος των ταμείων μας, αν δεν τους μειώσει τη φορολογία, αν δεν μειώσει το κόστος ενέργειας, αν δεν μειώσει τα δικαιώματα μας. Αυτών που στέλνει τα ΜΑΤ όταν γίνεται απεργία για παράνομες απολύσεις (πχ Παπουτσάνης). Αυτών που ασύδοτα δανείζανε η κυβέρνηση με τους τραπεζίτες με τα λεφτά μας και σε μια μέρα άφησαν χιλιάδες οικογένειες στο δρόμο (πχ. Κατσέλης, Φωκάς, Sprider). Αυτών και αρκετών άλλων. Όπως τα νέα κομματικά ρουσφέτια που ονομάζονται ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) που παίρνουν 1000 ευρώ το κεφάλι για κάθε ωφελούμενο, για να μην κάνουν στην ουσία τίποτα, ενώ σε μας δίνουν ψίχουλα. Όλα αυτά με την αρωγή όπως είπαμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτεί μέσω των ΕΣΠΑ ουσιαστικά την διάλυση των εργασιακών σχέσεων, παράλληλα με τα μνημόνια που επιβάλλει.  

Ο στόχος της επίθεσής τους είναι σίγουρα η νεολαία η οποία όπως πολλάκις έχει γραφτεί καλείται να ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη γενιά, χωρίς να έχει φταίξει σε τίποτα. Ο στόχος είναι επίσης η εμπέδωση των νέων μιας ζωής που τίποτα δεν θα θεωρείται δεδομένο. Από το απλούστατο να μπορείς να κάνεις όνειρα μέχρι το ουσιώδες να μπορείς να κάνεις οικογένεια και να ζεις αξιοπρεπώς. Ο στόχος είναι να ζήσουμε σε ένα καθορισμένο πλαίσιο, ένα μονόδρομο καταστροφής των παραγωγικών δυνάμεων αυτού του τόπου, τα συνεχή μνημόνια, το συνεχή δανεισμό, τη συνεχή εξάρτηση, για να σώζεται διαρκώς το ευρώ, οι τράπεζες, οι δανειστές και η Ευρωζώνη. Αυτόν τον παραλογισμό που καλείται να διαχειριστεί σήμερα η γενιά μας αυτόματα αυξάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της αν δεν θέλει να καταλήξει έτσι όπως λένε οι προβλέψεις. Ο τρόπος είναι ένας, ο αγώνας. Η μέθοδος, η πρακτική, ο στόχος θέλουν συζήτηση. Το αποτέλεσμα προς ώρας είναι άγνωστο. Αν δεν έρθουμε όμως σε επαφή, αν δεν οργανωθούμε, αν δεν παλέψουμε μαζί εμείς οι νέοι, ωφελούμενοι, άνεργοι, μαθητευόμενοι ή όπως αλλιώς μας έχουν βαφτίσει, μαζί με τους εργαζόμενους για ένα καλύτερο μέλλον θα γίνουμε αυτό που λένε μια χαμένη γενιά που θα εξαρτιέται από τα 5μηνα του κάθε Σαμαρά. Αυτό θέλουμε;

Πηγή : αntapocrisis.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Workfare: Καταστολή μέσω της ανάγκης για επιβίωση

Νέες μορφές εκμετάλλευσης υιοθετούνται προκειμένου να χειραγωγηθούν άνεργοι και εργαζόμενοι

της Μαρίας Γερογιάννη

Η ανεργία που διαρκώς αυξάνεται αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για την κυριαρχία προκειμένου να αφανίσει και τις ελάχιστες κατακτήσεις που έχουν πλέον απομείνει.

Το workfare ή πιο απλά η εργασιοθεραπεία με ελάχιστο χαρτζιλίκι, υιοθετήθηκε από πέρυσι και στοχεύει στην τεχνητή μείωση των ποσοστών ανεργίας καθώς και στην απαλλαγή του κράτους από τη χορήγηση επιδόματος στους χιλιάδες ανέργους.

Η αρχή έγινε πριν ένα χρόνο με τα προγράμματα κατάρτισης επιδοτούμενων ή κατόχων κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για ένα μήνα στη χρήση Η/Υ. Το κίνητρο για τη συμμετοχή του ανέργου ήταν ποσό πεντακοσίων ευρώ. Φυσικά κανείς δεν τους είπε ότι για να πάρουν το συγκεκριμένο ποσό έπρεπε να χάσουν το επίδομα ανεργίας και να μηδενιστεί η κάρτα τους άρα να διαγραφεί όλο το προηγούμενο διάστημα που ήταν χωρίς εργασία.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 30.000 άνεργοι οι οποίοι πήραν τα πεντακόσια ευρώ με πολλούς μήνες καθυστέρηση, ενώ άλλοι, όπως κατήγγειλαν στη «Δράση», παρά λίγο να μην τα πάρουν ποτέ γιατί οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος έχασαν τα στοιχεία τους ή έτσι ισχυρίστηκαν. Το ίδιο πρόγραμμα έχει εξαγγελθεί και για φέτος.

Ένα άλλο τρικ αποτελούν τα προγράμματα της λεγόμενης κοινωφελούς εργασίας που ωφελεί μόνο τους επιτήδειους οι οποίοι ήδη διατηρούσαν ή έσπευσαν να στήσουν ΜΚΟ μέσω των οποίων απασχολούνται άνεργοι για την κάλυψη των αναγκών του δημοσίου.

Ενδεικτικό της ποιότητας του συνδικαλιστικού κατεστημένου είναι μάλιστα το γεγονός ότι και η ΓΣΕΕ δήλωσε ότι μετατρέπει το ΙΝΕ σε ΜΚΟ για να επωφεληθούν οι κρατικοδίαιτοι εργατοπατέρες και ημέτεροι.

Από το 2012 μέχρι τώρα στο πρόγραμμα που είναι πεντάμηνης διάρκειας συμμετείχαν περίπου 80.000 άνεργοι οι οποίοι εργάστηκαν για να καλύψουν πάγιες ανάγκες νοσοκομείων, δημοτικών υπηρεσιών κ.λπ., για 25 ευρώ την ημέρα ή 625 ευρώ το μήνα. Οι ενοικιαζόμενοι από τις ΜΚΟ άνεργοι και για λίγο εργαζόμενοι πήραν το ποσό - δόλωμα με μεγάλη καθυστέρηση και αφού σε πολλές περιπτώσεις προχώρησαν σε κινητοποιήσεις. Ανάλογο πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή από φέτος έως και το 2014 με κουτσουρεμένη αμοιβή της τάξης των 19,6 ευρώ την ημέρα ή 490 ευρώ το μήνα. Για τους νέους ανέργους έως 25 ετών το περιστασιακό μεροκάματο πέφτει στα 17,1 ευρώ και μειώνεται στα 427 ευρώ το μήνα. Έτσι, το δημόσιο εξοικονομεί μισθούς και επιδόματα που θα έπρεπε να καταβάλλει σε κανονικά εργαζόμενους, ενώ κερδίζουν και οι ΜΚΟ. Η εφαρμογή ανάλογου προγράμματος εξετάζεται, άλλωστε, και από το υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποσυμφόρηση των φυλακών ως εναλλακτική έκτιση ποινής με την παροχή κοινωφελούς εργασίας από τους κρατούμενους.

Στις νέες μορφές εκμετάλλευσης προστίθεται και το πρόγραμμα εξάωρης πρακτικής άσκησης για πέντε μήνες σε ιδιωτικές εταιρίες νέων ανέργων έως 29 ετών.

Οι εταιρίες, για κάθε άνεργο που προσλαμβάνουν, παίρνουν 2.700 ευρώ αν πρόκειται για πτυχιούχο ή 2.400 ευρώ για τους απόφοιτους λυκείου. Δηλαδή, λαμβάνουν 400 ευρώ για την κατάρτιση και 460 ευρώ για τη μηνιαία αμοιβή του ανέργου, η οποία μειώνεται στα 400 ευρώ εφόσον αυτός δεν έχει πτυχίο. Οι 35.000 που θα απασχοληθούν τη διετία 2013-2014 θα εισπράξουν την αμοιβή για την εργασία τους άγνωστο μετά από πόσο διάστημα. Οι επιχειρήσεις, εξάλλου, που θα προσλάβουν τους ανέργους μετά τη λήξη του προγράμματος θα πάρουν αυξημένη επιδότηση, ενώ οι «τυχεροί» που θα συνεχίσουν να εργάζονται θα υπογράφουν εξάμηνες ατομικές συμβάσεις. Τους όρους του παιχνιδιού λοιπόν θα τους κανονίζουν οι εργοδότες που θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για απόκτηση φτηνού ανθρώπινου δυναμικού.

Στα παραπάνω προγράμματα, την ασφάλιση των ανέργων αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ που καλύπτει τα ένσημα μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά όχι για σύνταξη ή καταβολή επιδόματος ανεργίας στο μέλλον.

Ιδιότυπη μέθοδος “σωφρονισμού”

Το workfare δεν είναι εφεύρεση της κυριαρχίας στην Ελλάδα της κρίσης, αλλά εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στις ΗΠΑ, στη Μ. Βρετανία και αλλού, ενώ οι μορφές εκμετάλλευσης συνεχώς ανανεώνονται σε όφελος πάντα των κρατούντων και των εργοδοτών.

Διαβάστε περισσότερα...

«Αν αντισταθείς, χάθηκες». «Αν υποκύψεις, χάθηκες»

Ενα πένθιμο μούδιασμα ορίζει το ψυχολογικό στίγμα της κρίσης.

Η πένθιμη χροιά οφείλεται στις πολλαπλές απώλειες που βιώνουν οι άνθρωποι:

Χάνουν υλικές απολαβές. Χάνουν το σύμπλεγμα διασκεδαστικής αυταπάτης που καλλιεργούσε ο καταναλωτικός ναρκισσισμός, δηλαδή φαντασιακές ευχαριστήσεις.

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040