Μυθοπλασίες, Γοργόνες, Πολιτικοί Κλόουν και Κατώτατος Μισθός. Του Γιάννη Περάκη

Μυθοπλασίες, Γοργόνες, Πολιτικοί Κλόουν και Κατώτατος Μισθός. Του Γιάννη Περάκη

Μυθοπλασίες, Γοργόνες, Πολιτικοί Κλόουν και Κατώτατος Μισθός

Η Μυθοπλασία

Αλλαγή σελίδας και έξοδο απο τα μνημόνια, με την αύξηση του κατώτατου μισθού μιλάει η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ. Κοντά στα 50,00 ευρώ η αύξηση του κατώτατου μισθού μηνιαία...

Είσαι ένας 3,6 εκατ. Έλληνες που χρωστούν στην εφορία. Συγκεκριμένα, 3,6 εκατ. Έλληνες χρωστούν μέχρι 10.000 ευρώ (συνολικά 3,7 δισ), 240.000 οφείλουν από 10.000-100.000 ενώ οι μεγαλοοφειλέτες μπορεί να είναι μόλις 41.232, και λές τώρα κάτι θα εξωφλήσω..

Αμ δε.

Ανάλυσέ το...

Τα Δεδομένα

Με δεδομένο τα τρία εναλλακτικά σενάρια αύξησης, δηλαδή με αύξηση με 5%, 7% και 10%, οι μηνιαίες μικτές αυξήσεις θα είναι οι εξής ως Πίνακας Α:

Πίνακας Α
Άγαμοι Έγγαμοι
Χρόνια Προυπηρεσίας Σήμερα Αύξηση 5% Αύξηση 7% Αύξηση 10% Σήμερα Αύξηση 5% Αύξηση 7% Αύξηση 10%
Χωρίς προυπηρεσία 586,08 615,38 627,11 644,69 644,69 676,92 689,82 709,16
Με μία τριετία 644,69 676,92 689,82 709,16 703,30 738,47 752,53 773,63
Με δύο τριετίες 703,30 738,47 752,53 773,63 761,19 799,25 814,47 837,31
Με τρείς τριετίες 761,19 799,25 814,47 837,31 820,51 861,54 877,95 902,56

Στις παραπάνω μικτές αποδοχές θα αφαιρεθεί το 16% (ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ), το δε υπόλοιπα ποσά είναι τα φορολογητέα.

Η αύξηση αυτή κατ’ αρχήν ποιούς αφορά. Τα αποτελέσματα των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Δεκέμβριο-2018 (βάσει του ΕΡΓΑΝΗ) είναι τα εξής:

Πίνακας Β
ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01.01.2018   ΕΩΣ 31.12.2018
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ    ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2018 1.218.566 1.110.239 340.118 1.450.357 54,34% 2.668.923
Στον πίνακα Β καταγράφονται οι νέες προσλήψεις, ανά είδος σύμβασης εργασίας από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

Απο τα 2.668.923 άτομα που προσελήφθησαν τα 1.450.357 είναι μερικής & περιστασιακής απασχόλησης (ποσοστό 54,34%). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ότι οι παραπάνω αυξήσεις του Πίνακα Β θα ανέλθουν περίπου στο 50% των ποσών (μηνιαίου και ετήσιου φορολογητέου) λόγω μειωμένου μισθού (ανάλογα με τον μισθό).

Τα ποσά αυτά αφορούν το έτος 2019.

Ενα χρόνο αργότερα...

Το 2019 στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος υπήρχε αφορολόγητο όριο 8.636,36 ευρώ, με έκπτωση 1950,00 ευρώ για 1 τέκνο, 2.000,00 ευρώ για 2 τέκνα και 2.100,00 ευρώ για 3 τέκνα και άνω.

Τι προβλέπει ο νόμος που έχει ψηφισθεί για το αφορολόγητο από το 2020.

Προβλέπεται ότι από την 01/01/2020 η προβλεπόμενη ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μειωθεί κατά 650 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ετήσιες φορολογικές τους επιβαρύνσεις θα αυξηθούν έως 650,00 ευρώ.

  • Στα ευρώ από ευρώ σήμερα για μισθωτούς χωρίς προστατευόμενα τέκνα (έτσι το αφορολόγητο όριο μειώνεται από 8.636 σε 5.681 ευρώ).
  • Στα ευρώ από ευρώ σήμερα για μισθωτούς με ένα προστατευόμενο τέκνο (έτσι το αφορολόγητο όριο μειώνεται από 8.863 σε 5.909 ευρώ).
  • Στα ευρώ από ευρώ σήμερα για μισθωτούς με δύο προστατευόμενα τέκνα (έτσι το αφορολόγητο όριο μειώνεται από 9.090 σε 6.136 ευρώ).
  • Στα ευρώ από ευρώ σήμερα για μισθωτούς με τρία τέκνα και άνω (έτσι το αφορολόγητο όριο μειώνεται από 9.545 σε 6.590 ευρώ).

Από τους παραπάνω αριθμούς γίνεται πλέον κατανοητό ότι η μείωση του αφορολόγητου ορίου θα έχει ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν να πληρώνουν φόρο εισοδήματος ακόμη και μισθωτοί ή συνταξιούχοι με μηνιαίο εισόδημα 407,00 ευρώ.

Ο Πίνακας Γ δηλώνει ότι απο τα 5.700,00 ευρώ θα υπάρξει παρακράτηση φόρου. Απο τα 9.000,00 ευρώ ο φόρος που αφαιρείται σταθεροποιείται στα 650,00 ευρώ, που θα αφαιρεθούν απο τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Πίνακας Γ
Άγαμοι
Χρόνια προυπηρεσίας Σήμερα Αύξηση 5% Αύξηση 7% Αύξηση 10%
Μικτά Φόρος Πληρωτέο Μικτά Φόρος Πληρωτέο Μικτά Φόρος Πληρωτέο Μικτά Φόρος Πληρωτέο
Χωρίς προυπηρεσία 6.892,30 0 6.892,30 7.236,98 342,32 6.894,67 7.374,74 372,62 7.002,12 7.581,52 418,11 7.163,41
Με μία τριετία 7.581,55 0 7.581,55 7.960,67 501,53 7.459,15 8.112,29 534,88 7.577,41 8.339,71 584,92 7.754,79
Με δύο τριετίες 8.270,81 0 8.270,81 8.684,37 660,74 8.023,63 8.849,71 697,12 8.152,59 9.097,89 751,72 8.346,17
Με τρείς τριετίες 8.951,59 19,35 8.932,24 9.399,17 818 8.581,18 9.578,23 857,39 8.720,84 9.846,75 916,47 8.930,29
 
Έγγαμοι
Χρόνια προυπηρεσίας Σήμερα Αύξηση 5% Αύξηση 7% Αύξηση 10%
Μικτά Φόρος Πληρωτέο Μικτά Φόρος Πληρωτέο Μικτά Φόρος Πληρωτέο Μικτά Φόρος Πληρωτέο
Χωρίς προυπηρεσία 7.581,55 0 7.581,55 7.960,67 501,53 7.459,15 8.112,29 534,88 7.577,41 8.339,65 584,9 7.754,75
Με μία τριετία 8.270,81 0 8.270,81 8.684,37 660,74 8.023,63 8.849,71 697,12 8.152,59 9.097,93 751,72 8.346,20
Με δύο τριετίες 8.951,59 69,35 8.882,24 9.399,17 818 8.581,18 9.578,23 857,39 8.720,84 9.846,75 916,47 8.930,29
Με τρείς τριετίες 9.649,20 238,08 9.411,12 10.131,64 979,14 9.152,50 10.324,70 1.021,61 9.303,09 10.614,08 1.085,28 9.528,80

Αύξηση του κατώτατου μισθού μέσω της... μείωσης του

Ο παρακάτω Πίνακας Δ (1) και Δ (2) αποδεικνύει ότι μετά της αυξήσεις στους μισθούς, το πληρωτέο μειώνεται.

Ότι είναι με κόκκινο υποδηλώνει την μείωση στον πληρωτέο μισθό.

Πίνακας Δ(1)- Άγαμοι  
Χρόνια προυπηρεσίας Πληρωτέο σήμερα (1) Με αύξηση 5%   (2) Διαφορά (2)-(1) Με αύξηση 7% (3) Διαφορά (3)-(1) Με αύξηση 10% (4) Διαφορά (4)-(1)  
 
Χωρίς προυπηρεσία 6.892,30 6.894,67 2,36 7.002,12 109,82 7.163,41 271,11  
Με μία τριετία 7.581,55 7.459,15 -122,41 7.577,41 -4,14 7.754,79 173,24  
Με δύο τριετίες 8.270,81 8.023,63 -247,18 8.152,59 -118,22 8.346,17 75,37  
  8.951,59 8.581,18 -370,42 8.720,84 -230,75 8.930,29 -21,31  
   
Πίνακας Δ(2)- Έγγαμοι  
Χρόνια προυπηρεσίας Πληρωτέο σήμερα (1) Με αύξηση 5% (2) Διαφορά (2)-(1) Με αύξηση 7% (3) Διαφορά (3)- (1)) Με αύξηση 10% (4) Διαφορά (4)-(1)  
 
Χωρίς προυπηρεσία 7.581,55 7.459,15 -122,41 7.577,41 -4,14 7.754,75 173,20  
Με μία τριετία 8.270,81 8.023,63 -247,18 8.152,59 -118,22 8.346,20 75,40  
Με δύο τριετίες 8.951,59 8.581,18 -370,42 8.720,84 -230,75 8.930,29 -21,31  
Με τρείς τριετίες 9.649,20 9.152,50 -496,70 9.303,09 -346,11 9.528,80 -120,40  

Για λόγους «προφύλαξης», επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προβούμε σε «έκνομες» πράξεις που θα αποτελέσουν κίνδυνο στην «δημόσια ασφάλεια», στο «δημόσιο συμφέρον» και στα «χρηστά ήθη», βάσει των αποφάσεων των ανώτατων δικαστηρίων, θα κλείσουμε την περιδιάβαση αυτή με ένα σατιρικό ποίημα ενός ποιητή που δεν είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με τη σάτιρα, του Γιώργου Σεφέρη. Γραμμένο το 1944.

Το απομεσήμερο ενός φαύλου

Τράβα αγωγιάτη, καρότσα τράβα,
τράβα να φτάσουμε γοργά στην Κάβα!
Φύσα βαπόρι, βόα μηχανή,
να 'ρθούμε πρώτοι εμείς! - οι στερνοί.

Τα στερνοπαίδια και τ' αποσπόρια
και τ' αποβράσματα και τ' αποφόρια
μιας μάχης που ήτανε γι' άλλα κορμιά
για μάτια αλλιώτικα κι άλλη καρδιά.

Πολιτικάντηδες, καραβανάδες,
ψιλικατζήδες, κολλυβιστάδες,
μούργοι, μουνούχοι και θηλυκά
τράβα αγωγιάτη! βάρα αμαξά!

Φτωχή Πατρίδα, στα μάγουλά σου
μαχαίρια γράφουνε το γολγοθά σου·
μάνα λιοντόκαρδη, μάνα ορφανή,
κοίτα αν αντέχεις τέτοια πομπή:

το ματσαράγκα, το φαταούλα
με μπογαλάκια και με μπαούλα·
τη χύτρα που έβραζε κάθε βρωμιά
λες και την άδειασαν όλη μεμιά

σ' αυτούς ανάμεσα τους ήπιους λόφους
όπου μας κλείσανε σαν υποτρόφους
ενός αδιάντροπου φρενοβλαβή
που στο βραχνά του παραμιλεί.

Δες το σελέμη, δες και το φάντη
πώς θυμιατίζουνε τον ιεροφάντη
που ρητορεύεται λειτουργικά
μπρος στα πιστά του μηρυκαστικά.

Μαυραγορίτες από τα Νάφια
της προσφυγιάς μας άθλια σινάφια,
γύφτοι ξετσίπωτοι κι αρπαχτικοί,
λένε, πατρίδα, πως πάνε εκεί

στα χώματά σου τα λαβωμένα
γιατί μαράζωσαν, τάχα, στα ξένα
και δεν μπορούνε χωρίς εσέ
οι φαύλοι: τρέχουνε για το λουφέ.


 

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040