Ο Λογαριασμός της ΔΕΗ, η «Ενεργειακή φτώχια» και ο Δημόσιος Χαρακτήρας της ΔΕΗ,του Γιάννη Περάκη

Ο Λογαριασμός της ΔΕΗ, η «Ενεργειακή φτώχια» και ο Δημόσιος Χαρακτήρας της ΔΕΗ,του Γιάννη Περάκη

Ο Λογαριασμός της ΔΕΗ, η «Ενεργειακή φτώχια» και ο Δημόσιος Χαρακτήρας της ΔΕΗ

1. Ανάλυση του λογαριασμού της ΔΕΗ

Το έναυσμα για την ψηλάφιση του μεγάλου αυτού θέματος της ενέργειας, προήλθε απο την απόπειρα ανάλυσης ενός πραγματικού ετήσιου λογαριασμού της ΔΕΗ. Τα ευρήματα που ευερέθησαν ήταν «εντυπωσιακά!!», όπως εμφανίζονται στο παρακάτω Πίνακα 1:

Πίνακας 1- Ανάλυση του Λογαριασμού της ΔΕΗ του 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1) Αξία Ρεύματος ΦΠΑ Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΤ ΕΦΚ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΟΥ Ποσοστό αξίας Ρεύματος / Σύνολο Λογαριασμού Ποσοστό αξίας Εκτός Ρεύματος / Σύνολο Λογαριασμού
Α-ΔΙΜΗΝΟ-2017 261,99 34,06 0,00 40,43 5,62 -0,10 342,00 76,61% 23,39%
Β-ΔΙΜΗΝΟ-2017 136,79 61,61 326,71 41,14 5,72 13,03 585,00 23,38% 76,62%
Γ-ΔΜΗΝΟ-2017 49,84 6,48 0,00 45,39 6,31 -0,02 108,00 46,15% 53,85%
Δ-ΔΙΜΗΝΟ-2017 136,43 39,37 160,01 43,97 6,12 8,10 394,00 34,63% 65,37%
Ε-ΔΜΗΝΟ-2017 71,00 9,23 0,00 43,27 6,02 0,48 130,00 54,62% 45,38%
Ζ-ΔΜΗΝΟ-2017 48,79 18,62 90,39 41,85 5,82 4,53 210,00 23,23% 76,77%
  704,84 (2) 169,37 577,11 265,05 35,61 26,02 1.769,00 43,1% (3) 56,9% (4)
(1). Το κόκκινο χρώμα στην περίοδο κατανάλωσης υποδηλώνει τον εκκαθαριστικό λογ/μό                                                               (2). Το ποσό που αφορά την αξία της κατανάλωσης   ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (3). Το   ποσοστό συμμετοχής της ετήσιας κατανάλωσης της αξίας του ρεύματος ση   συνολική χρέωση   του λογ/μού                                                                                                                                                                                                                                        4). Το ποσοστόσυμμετοχής της αξίας ολων των υπολοίπων χρεώσεων εκτός του ρεύματος στη συνολική χρέωση του λογ/μού

Το 43,1% της συνολικής αξίας του ετήσιου λογ/μού της ΔΕΗ, αφορά την κατανάλωση του

του όρου «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» και οι αντίστοιχες αυξήσεις διαχρονικά :

Θυμίζουμε ότι το 2009 είδαμε για πρώτη φορά στους λογαριασμούς της ΔΕΗ (εκτός από τις χρεώσεις για δημοτικά τέλη, Τ.Α.Π και ΕΡΤ που πάντοτε αναφέρονταν χωριστά ως συνεισπραττόμενες χρεώσεις υπέρ τρίτων) τη χρέωση για ηλεκτρικό ρεύμα να αναλύεται σε: «ΑΔΜΗΕ» (Σύστημα μεταφοράς), «ΔΕΔΔΗΕ» (Δίκτυο Διανομής), «ΥΚΩ» (Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας), «ΕΤΜΕΑΡ» και «ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ». Οι χρεώσεις αυτές σταδιακά αυξήθηκαν και έφθασαν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στο ύψος που έχουν σήμερα.

Βασικά συμπεράσματα απο την «απελευθέρωση της αγοράς»

Μεταξύ 2009 και 2013 η συνολική αύξηση των φόρων στην οικιακή κατανάλωση (μέσα από νέους φόρους, τέλη και αυξήσεις φόρων) είναι της τάξης του 450%, όπως επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Eurostat. Μεταξύ 2009 και α΄ εξαμήνου 2014 φθάνουν στο 526%!!!. Η επιβάρυνση των φόρων, τελών κ.λπ. στην τιμή της κιλοβατώρας ανερχόταν σε 16,78% το 2009 και έφτασε το 42,25% το 2013 και το 47% το α’ εξάμηνο του 2014!!!. Δηλαδή το μισό κόστος κιλοβατώρας που πληρώνει ένα νοικοκυριό ρεύματος. Το 56,9% αφορά όλα τα υπόλοιπα (ως σχ. Πίνακας-1).

Η ανάλυση είναι φόροι. Η συνολική αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος μαζί με τέλη και φόρους ανήλθε μεταξύ 2009 και 2013 σε 64,5% και μεταξύ 2009 - α’

 • εξάμηνο 2014 σε 71,22%!!!.

2. Επισκόπηση της Ενεργειακής Φτώχιας των Ελλήνων

Μείωση της κατανάλωσης: Kατά 23,6% μειώθηκε η κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ που δημοσιοποίηση η Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, με μέγεθος μικρότερο ακόμα και από τα  επίπεδα του 1996.

Τα χρέη προς την ΔΕΗ: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΔΕΗ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της διαμορφώνονται σε 2.3 δις. περίπου και κατανέμονται ως εξής:

1,66 δισ. ευρώ από τη Χαμηλή Τάση, 331 εκατ. ευρώ από την Υψηλή Τάση, 205 εκατ. ευρώ από τη Μέση Τάση, 210 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο Τομέα

Η ακτινονοσκόπηση των οφειλετών

Πίνακας 2. Αριθμός και Ποσά Οφειλετών της ΔΕΗ
Ποσό Οφειλής ανά Οφειλέτη Από 3.000,00 ευρώ και άνω Απο 1.000,00 εως 3.000,00 ευρώ Απο 500,00 εως 1.000,00 ευρώ Απο 001,00 εως 500,00 ευρώ Σύνολα
Συνολοικό Ποσό Οφειλής 483 εκατ. ευρώ 263 εκατ. ευρώ 135 εκατ. ευρώ 1.350 εκατ. ευρώ 2,231 δισ. ευρώ (1)
1. Συνολικό χρέος προς την ΔΕΗ

3. Οι αυξήσεις επιβλήθησαν λόγω της «απελευθέρωσης της αγοράς» λόγω των επιδοτήσεων των ιδιωτικών εταιρειών ενέργειας, μέσω της ΔΕΗ

Πρίν την «απελευθέρωση» ή ορθότερα τη δημιουργία «τεχνητής αγοράς» και σήμερα τη δημιουργία «χρηματιστηρίου της ηλεκτρικής ενέργειας», ο καθορισμός της τιμής ήταν απλή:

Το κράτος καθόριζε την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ η οποία είχε το μονοπώλιο στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.Εδώ και καιρό με την «απελευθέρωση της αγοράς» και στις συνθήκες του «υγιούς ανταγωνισμού», έχει ολοκληρωθεί η οργάνωση του νέου μοντέλου αγοράς διακρίνονται οι εξής υποκατηγορίεςτου κλάδου της ενέργειας:

 • Η παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής.
 • Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και
 • η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής.

Σύμφωνα με την Ε.Ε. η παραγωγή και η προμήθεια σε επίπεδο λιανικής αποτελούν τις λεγόμενες «ανταγωνιστικές δραστηριότητες», οι οποίες διαμορφώνουν στο μεγαλύτερο βαθμό τις τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπόκεινται στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού. Αντιθέτως, η μεταφορά και η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται ως «μη ανταγωνιστικές» γιατί έχουν τα χαρακτηριστικά «φυσικού μονοπωλίου» και ως εκ τούτου καθίσταται αντιπαραγωγική και αντιοικονομική, η επιβολή συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού. Αρμόδιος φορέας για την εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς είναι ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ Α.Ε). Το κόστος της Οριακής Τιμή του Συστήματος (Ο.Τ.Σ) καθώς και των λειτουργικών εξόδων των προμηθευτών λιανικής (μαζί με το περιθώριο κέρδους τους) μετακυλίεται σ’ εμάς τους καταναλωτές που επιπλέον πληρώνουμε τις ρυθμιζόμενες (δηλαδή τις μη υποκείμενες σε ανταγωνισμό και διοικητικά οριζόμενες) χρεώσεις. Στις χρεώσεις αυτές περιλαμβάνεται η χρέωση για τον ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ (δηλαδή το τέλος υπέρ των παραγωγών Α.Π.Ε., με το οποίο καλύπτεται η διαφορά μεταξύ των εγγυημένων τιμών που απολαμβάνουν και της Ο.Τ.Σ. και οι οποίοι όπως αναφέραμε, εγχέουν προνομιακά στο Σύστημα, την ενέργεια που παράγουν). Επίσης πληρώνουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) και βεβαίως Φ.Π.Α. 13% επί όλων των παραπάνω χρεώσεων.

Η ακριβής μετάφραση των παραπάνω είναι «τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται και οι ζημιές κοινωνικοποιούνται».

Α) Εγκατεστημένη ισχύς: «Ισχύς είναι το μέγεθος της στιγμιαίας δυνατότητας ενός συστήματος να παράγει ή να καταναλώνει ενέργεια». Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σήμερα στη Χώρα μας είναι περίπου 21.400 MW. Εχει, δηλαδή, σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη της λεγόμενης Απελευθέρωσης Η/Ε αφού όταν η ΔΕΗ αποτελούσε μονοπώλιο είχε συνολικά εγκατεστημένη ισχύ 12.000 MW.Η ΔΕΗ σήμερα έχει  12.500 MW  περίπου  εγκατεστημένη ισχύ αλλά έχει αντικαταστήσει τις παλιές λιγνιτικές μονάδες της (το 50% της συνολικής λιγνιτικής ισχύος της) με καινούργιες μονάδες, αλλά με καύσιμο το Φυσικό Αέριο (Φ/Α). Η ΔΕΗ αναλυτικότερα σήμερα διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ: Περίπου 4.300 MW με καύσιμο λιγνίτη,  3.300 MW υδροηλεκτρικά,  2.300 MW Φ/Α, 2.500 MW  πετρελαϊκές και 150 MW ΑΠΕ. Οι πετρελαϊκές μονάδες της ΔΕΗ που βρίσκονται στην Ηπειρωτική Χώρα ισχύος 750 MW λειτουργούν μόνο σε περίπτωση μεγάλης έλλειψης όπως έγινε τον Γενάρη του 2017.

Β) Παραγόμενη ενέργεια

Όμως το ζητούμενο δεν είναι μόνο η εγκατεστημένη ισχύς αλλά η πραγματική ενέργεια που δίνει η κάθε μορφή και η κάθε μονάδα παραγωγής Η/Ε ή που «εν δυνάμει» μπορεί να δώσει στο σύστημα, όταν η ανάγκες κατανάλωσης της Χώρας το απαιτούν. Η ενέργεια μετριέται σε κιλοβατώρες (KWh). Στην πραγματική παραγωγή Η/Ε τα νούμερα είναι διαφορετικά από αυτά που είδαμε στην εγκατεστημένη ισχύ. Ετσι παρακολουθώντας τα τελευταία στοιχεία του Μήνα, Ιανουαρίου 2018 βλέπουμε τα εξής ενδιαφέροντα:

 • Η παραγωγή από μονάδες λιγνίτη ανέρχεται σε 34,25% της συνολικής κατανάλωσης όταν η εγκατεστημένη ισχύς είναι στο 21% . Δηλαδή σχεδόν διπλάσια παραγωγή από την εγκατεστημένη ισχύ!
 • Σε ότι αφορά τις ΑΠΕ που μαζί με τα υδροηλεκτρικά έχουν εγκατεστημένη ισχύ 48% του συνόλου, η πραγματική τους παραγωγή για το ίδιο διάστημα είναι στο 20% της συνολικής κατανάλωσης. Αυτό κατανέμεται σε 16,5% από ΑΠΕ και 3,25 % από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά που πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας και λόγω ανομβρίας αλλά και επειδή σήκωσαν τεράστιο φορτίο στην ενεργειακή Κρίση του προηγούμενου Γενάρη
 • Η παραγωγή από Φυσικό Αέριο ανήλθε σε 29,25% της συνολικής κατανάλωσης με εγκατεστημένη ισχύ στο 25% της συνολικής.
 • Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει σχολιασμού είναι ότι το 16,5% της συνολικής κατανάλωσης της Χώρας προέρχεται από εισαγωγές Η/Ε. Καθόλου φυσιολογικό όταν η ζήτηση της Χώρας σε Η/Ε έχει πέσει πάνω από 25% στα χρόνια της Κρίσης και η συνολική εγκατεστημένη Ισχύς ανέβηκε πάνω από 80% τα τελευταία χρόνια. Στο Μήνα Ιανουάριο 2018, που εξετάζουμε, το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,259 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος στα 4,280 MW και 8,371 MW αντίστοιχα.

Συμπερασμα: Η χώρα μας χρειάστηκε μέσο όρο 6,259 MW και έκανε 16,5% «καθαρές» εισαγωγές όταν έχει εγκατεστημένη Ισχύ 21.400 MW, δηλαδή υπερτριπλάσια εγκατεστημένη ισχύ, από τη ζήτηση ενέργειας!!!

Γ) Εγκατεστημένη ισχύς και παραγόμενη ενέργεια

Η εγκατεστημένη ισχύς σε σχέση με την παραγομένη ενέργεια είναι διαφορετική σε κάθε μονάδα παραγωγής ανάλογα με το μίγμα καυσίμου και το βαθμό απόδοσης.

 • Οι Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί (ΑΗΣ) που παράγουν ρεύμα με ατμό που προέρχεται από την καύση του λιγνίτη δίνουν πραγματική ηλεκτρική ενέργεια 90% σε σχέση με την εγκατεστημένη τους ισχύ. Δηλαδή μια λιγνιτική μονάδα με ονομαστική ισχύ 300 MW αν έχει την απαραίτητη τροφοδοσία μπορεί να δώσει 280 ΜWh Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Οι μονάδες φυσικού αερίου 98%.
 • Οι πετρελαϊκές μονάδες 95,6%.
 • Τα υδροηλεκτρικά (ΥΗΣ) 100% έχουν 0 απώλειες.
 • Τα αιολικά έχουν προδιαγραφές σε πλήρη λειτουργία να δίνουν 30% της ονομαστικής τους ισχύς αλλά με τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν έχουν ξεπεράσει το 24%
 • και τα Φωτοβολταϊκά το 18%.

Κατά τον ΑΔΜΗΕ η πραγματική, ωφέλιμη ενέργεια που παίρνουμε από τι ΑΠΕ δεν ξεπερνάει το 10%!!!  

Τιμή αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής Ενέργειας

Μετά την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την είσοδο ιδιωτών στην παραγωγή διακίνηση και εμπορία, με  μόνο στόχο το εύκολο κέρδος, οι τιμές εκτοξεύθησαν Παρακολουθώντας την  άνοδο και την κάθοδο των τιμών στη χοντρική αγορά Η/Ε βλέπουμε ότι αυτές ακολουθούν τους χρηματιστηριακούς κανόνες και καθόλου δεν έχουν να κάνουν με πραγματικές αλλαγές τιμών σε καύσιμα, ημερομίσθια φόρους κλπ. Προσφορά, ζήτηση και κερδοσκοπικά παιχνίδια σε ένα αγαθό που είναι απαραίτητο σε όλους τους ανθρώπους, εργαζόμενους, ανέργους φτωχούς και πάμφτωχους. Ετσι για παράδειγμα βλέπουμε στον περσινό Γενάρη η τιμή Χοντρικής να φτάνει έως και 200 €/ ΜWh σε μια περίοδο που η Μέση τιμή κινείται μεταξύ 50 και 60 €/ ΜW/h.

Πώς λειτουργεί το σύστημα Η/Ε - Επιδοτήσεις δίχως τέλος

Επιδότηση Νο-1: Η παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ σύμφωνα με το νόμο, που έγινε με βάση οδηγίες της ΕΕ, μπαίνει με προτεραιότητα στο σύστημα, ασχέτου τιμής. Ομως επειδή η ΟΤΣ είναι πιο χαμηλή από το κόστος ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ δημιουργείται ένα τεράστιο έλλειμμα στον ΛΑΓΗΕ, που καλείται να το πληρώσει ο καταναλωτής (μέσω ΕΤΜΕΑΡ) και μάλιστα ο οικιακός καταναλωτής αφού οι βιομήχανοι πληρώνουν 2,5 €/ΜWh και ο μικροί καταναλωτές 24 και 27 €/ ΜWh. Πιο συγκεκριμένα κατά το έτος 2017 ο Μέσος όρος της τιμής χοντρικής (ΟΤΣ) της Η/Ε ήταν 53 € ανά ΜWh το 2017:

üΗ αιολική ενέργεια κόστισε 92 €/ ΜWh και διαφορά απο τα 92-53=39 €/ ΜWh

üΣτα Φωτοβολταϊκά κόστισε 285 €/ΜWh!!! και διαφορά απο τα 285-53=232 €/ ΜWh.

Η ουσία όμως είναι ότι οι καταναλωτές ρεύματος πληρώνουν 1 έως 2 δις € ετησίως στους ιδιοκτήτες ΑΠΕ μέσω ΕΤΜΕΑΡ αλλά και πάλι δεν φτάνουν. Επειδή δεν  έφταναν τα λεφτά του ΕΤΜΕΑΡ δημιουργήθηκε κι άλλο έλλειμμα της τάξης των 600 εκατ. €. Αυτό η «αριστερή» κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, λόγω που είναι «υπέρ του λαού και κατά του Κεφαλαίου» αποφάσισε να μην το βάλει στο ΕΤΜΕΑΡ αλλά να το πληρώσουν οι πάροχοι δηλαδή όσες εταιρείες πουλάνε ρεύμα (ΔΕΗ, ιδιώτες έμποροι κλπ) και ονομάστηκε Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ).  Μόνο η ΔΕΗ πλήρωσε 320 εκατ. . στους ΑΠΕτζήδες μέσω αυτού του λογαριασμού μέσα στο 2017 και φυσικά τα πήρε από το γνωστό υποζύγιο.

Επιδότηση Νο-2:Επειδή εκτός από στοχαστική η παραγωγή από ΑΠΕ κυρίως αιολικών παρουσιάζει και μεγάλες διακυμάνσεις αφού ο άνεμος δεν φυσάει ποτέ σταθερά. Έτσι όταν στο δίκτυο («κουβά») εγχέεται αιολική ενέργεια, χρειάζεται και μια άλλη πηγή ενέργειας, που συνήθως είναι από μονάδες φυσικού αερίου, για να καλύπτει την έλλειψη από τις διακυμάνσεις. Μέσα στη διάρκεια ενός λεπτού η ένταση του αέρα αλλάζει μέχρι και 70 φορές οπότε δημιουργεί έλλειψη κάποιων ΜW οι οποίες στη διάρκεια τα ώρας γίνονται δεκάδες και εκατοντάδες (η στάθμη του νερού στον κουβά πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ επιτρεπτών ορίων). Επειδή η ενέργεια που δίνουν, για να καλύψουν τις ΑΠΕ, οι μονάδες Φ/Α είναι μικρή, σε σχέση με την εγκατεστημένη τους ισχύ, αποζημιώνονταν μέσω ενός μηχανισμού που ονομάστηκε Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (Μ.Α.Μ.Κ.). Αυτός ο μηχανισμός προβλέπει ετήσια αποζημίωση για το μεταβλητό κόστος 30.000 € ανά εγκατεστημένη ΜWh.

Επιδότηση Νο-3: Επίσης οι ΑΠΕ επιδοτούνται από το τέλος που έχει επιβληθεί στο λιγνίτη και αντιστοιχεί σε 2 € ανά ΜWh και από αποζημιώσεις που προέρχονται από δημοπρατήσεις αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Επιδότηση Νο-4: Αδειες Διαθεσιμότητας Ισχύος  (Α.Δ.Ι.90.000 € ανά εγκατεστημένη ΜWh γιατί έχουν «στη διάθεσή μας» μονάδες που μπορούν κάποια στιγμή να παράγουν Ενέργεια. Ομως τον Γενάρη του 2017 που τους χρειαστήκαμε δεν μπορούσαν γιατί «δεν υπήρχαν οι αναγκαίες ποσότητες φυσικού αερίου». Με βάση τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ που λέει ότι η μέγιστη ωφέλιμη ισχύς των αιολικών δεν ξεπερνάει το 10% της εγκατεστημένηςη αιολική χρειάζεται 10πλάσια εγκατάσταση δηλαδή 20 εκατ. € για εγκατάσταση ενός πραγματικού παραγόμενου ΜW Η/Ε ενώ η λιγνιτική, που κοστίζει 1,4 δις €, θα παράγει ολόκληρη την ονομαστική της ισχύ που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης μιας ολόκληρης Πόλης, της Πτολεμαΐδας.

Μπορούν οι ΑΠΕ να αντικαταστήσουν τις θερμικές μονάδες;

Με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα και χωρίς αποθήκευση του ρεύματος σε καμία περίπτωση! Αντιθέτως όσο περισσότερες ΑΠΕ τοποθετούνται τόσο περισσότερες μονάδες βάσης, κυρίως με καύσιμο φυσικό αέριο ή υδροηλεκτρικά χρειάζονται για να τις υποστηρίξουν.

Πολιτικά και Οικονομικά συμπεράσματα

1) Ενιαία Καθετοποιημένη υπό Δημόσιο Ελεγχο ΔΕΗ σε Παραγωγή–Μεταφορά–Διανομή-Προμήθεια και άρα ενιαία τιμή, χρέωση και ενιαίος λογαριασμός ρεύματος. Η τιμή της κιλοβατώρας, οι επενδύσεις της ΔΕΗ, το καύσιμο κ.ο.κ. θα αποφασίζονται βάσει εθνικού δημοκρατικού σχεδιασμού από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο κι όχι από την κάθε ΡΑΕ. Αυτό επιβάλει το Σύνταγμα της χώρας (άρθρα 105, 106). Κοινώς, ας το κάνουμε όπως η Γαλλία. Κι αυτή στην ΕΕ είναι. Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση και μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης βρίσκεται φυσικά εδώ και είναι ανυπολόγιστη. Αλλωστε για την έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού ο   Α.Δ.Μ.Η.Ε. στη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 2013–2020» αναφέρει: Υπό το πρίσμα της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η εξέλιξη του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας καθώς η ένταξη νέων μονάδων δεν σχεδιάζεται πλέον κεντρικά με στόχο τη μελλοντική επάρκεια του συστήματος, αλλά από ανεξάρτητους παραγωγούς με κριτήριο τη βιωσιμότητα των επενδύσεων τους. Ετσι, ενώ τα δίκτυα είναι «κορεσμένα» από τις Α.Π.Ε (η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας - Ρ.Α.Ε - χαρακτηρίζει ως «κορεσμένες» περιοχές την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τη Θράκη, τη Νότια Στερεά Ελλάδα, το Κιλκίς, τις Κυκλάδες, τα Νότια Ιόνια Νησιά τους Νομούς Καστοριάς Φλώρινας και την περιοχή Μεσοχώρας-Συκιάς).

2) Το μέλλον μας θα είναι εφιαλτικό αν δεν σταματήσουμε αυτό τον «παραλογισμό»:

Ουπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκης, δήλωσε πρόσφατα, «στόχος είναι μέχρι το 2030 σχεδόν το 50% της ηλεκτροπαραγωγής να προέρχεται από Α.Π.Ε». Το τοπίο συμπληρώνεται από τις δηλώσεις του κ. Γ. Περιστέρη (επικεφαλής του Ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ο οποίος μας είπε ότι «η Ελλάδα, λόγω γεωμορφολογίας (βουνά και νερά) μπορεί να γίνει η «μπαταρία του Νότου» και επειδή ο κ. Περιστέρης ξέρει πολύ καλά τι λέει και οι απόψεις του για το ενεργειακό μέλλον της χώρας, έχουν ίσως μεγαλύτερη βαρύτητα σήμερα ακόμη και από αυτές των κ.κ. Σταθάκη και Παναγιωτάκη (προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της Δ.Ε.Η) μαζί.

3) Αμεσα μέτρα ανακούφισης των νοικοκυριών

 • Επαναφορά της κλιμακωτής χρέωσης 0-800, 800-1000, κλπ κιλοβατώρες με φθηνότερες τιμές για τις χαμηλές κλίμακες, δηλ. τα πιο φτωχά και μικρά νοικοκυριά. Ακόμα και σήμερα η κλιμάκωση αυτή θα επιφέρει άμεση μείωση από 26% ως 10% για τις μικρές και μεσαίες καταναλώσεις.
 • Άμεση ηλεκτροδότηση όλων των κομμένων για χρέη νοικοκυριών, με μεγάλες εκπτώσεις των χρεών και διακανονισμούς πληρωμής σε βάθος χρόνου που θα υπολογίζουν την εισοδηματική ικανότητα της οικογένειας και θα περιλαμβάνουν σταθερό ποσό.
 • Ενιαίος λογαριασμός σημαίνει καμία ξεχωριστή χρέωση για ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ. Υποχρέωση μιας δημόσιας επιχείρησης είναι να δίνει ρεύμα στην Πίνδο και στο Καστελλόριζο. Ας τα αφαιρέσει από τα κέρδη των μετόχων της. Η κατάργησή τους θα επιφέρει άμεση μείωση σε μια 4μελή οικογένεια στη κατανάλωση 4μηνου της τάξης του 14% στο λογαριασμό της. Αμεση μείωση του ΦΠΑ, καταρχήν στα επίπεδα προ κρίσης (9%). Μόνο από την κατάργηση των διαφόρων φόρων και τελών και την επαναφορά της κλιμακωτής τιμολόγησης η μείωση στο λογαριασμό για μια μέση τετραμελή οικογένεια (2200 KWh / 4μηνο) ξεπερνά το 41%!! Αν προστεθεί και η κατάργηση των απαράδεκτων ΥΚΩ, η μείωση φτάνει το 55%!!!!
 • Οι βιομήχανοι που δραστηριοποιούνται στην Η/Ε επιδοτούνται από 40%-90% για την εγκατάσταση νέων μονάδων, κυρίως ΑΠΕ και Φ/Α και πολλές φορές μέσω υπερτιμολογήσεων υπερκαλύπτουν το κόστος επένδυσης. Πάνω από 50 δις € επενδύθηκαν στην Η/Ε τα τελευταία 20 χρόνια και τα περισσότερα από αυτά τα πλήρωσαν οι Ελληνες και Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Αυτός ο παραλογισμός πρέπει να τελειώσει. ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά) μόνο στις στέγες και στα νησιά (και σε σημεία που δεν φαίνονται, δεν επηρεάζουν το οικοσύστημα και τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες) και εν γένει με πολύ φειδώ.
 • Οικολογικός σχεδιασμός κτιρίων. Να δοθούν φορολογικά κίνητρα και επιδοτήσεις για την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων, δεδομένου της παλαιότητας των περισσότερων απ’ αυτών.

Βασική προυπόθεση εφαρμογής των προηγούμενων αποτελεί μια ευρεία συνάντηση δυνάμεων της εργασίας, της διανόησης και της επιστήμης, ανθρώπων από διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες και με διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις, αλλά με κοινό στόχο την αναγέννηση και την ανασυγκρότηση της Ελλάδας, με αισιοδοξία ήθος και εντιμότητα.

Πηγές:

Φλώρα Παπαδέδε: Πολιτικός Επιστήμονας–Οικονομολόγος ΜSC. Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΠ/ΔΕΗ και Μέλος της Ε.Ε. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Το άρθρο γράφτηκε στο τέλος του 2014.

Χριστιάννα Κούσιου-«Αθήνα 9,84»

Πηγή: Δίκτυο Ενεργών Καταναλωτών - Δ.Ε.ΚΑ

Πηγή:Energia.gr – Ανάλυση Αγορών – ΙΕΝΕ

Ασαλουμίδης Κων/νος: Εργαζόμενος στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, Πρόεδρος του ΣΕΕΝ «Εργατική Αλληλεγγύη».

Πράσσος Στέφανος: Συνταξιούχος, πρώην εργαζόμενος στο Ορυχείο Καρδιάς και πρώην Πρόεδρος του ΣΕΕΝ «Εργατική Αλληλεγγύη». Συντάχθηκε στις 08 Φεβρουαρίου 2018.

Περάκης Γιάννης

Οικονομολόγος

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040