Πολυνομοσχέδιο εκσυγχρονισμού ή επερχόμενης λεηλασίας και ιδιωτικοποίησης του κράτους, του Γ. Περάκη

Πολυνομοσχέδιο εκσυγχρονισμού ή επερχόμενης λεηλασίας και ιδιωτικοποίησης του κράτους, του Γ. Περάκη

Πολυνομοσχέδιο εκσυγχρονισμού ή επερχόμενης λεηλασίας και ιδιωτικοποίησης του κράτους

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΖΑ-ΑΝΕΛ κατέθεσε το πολυνομοσχέδιο στη βουλή. Στα περισσότερα υπάρχοντα δημοσιεύματα, τονίσθηκαν (και καλώς έγινε), οι ηλεκτρονικοί πληστειριασμοί, η επίθεση στο δικαίωμα της απεργίας, η μείωση των επιδομάτων κλπ. Ομως το νομοσχέδιο αποτελείται απο διατάξεις που αφορούν και άλλα σοβαρότατα θέματα.

Ποιά είναι αυτά:

1) Ιδιωτικοποιείται1 η δικαιοσύνη: Ρυθμίσεις σχετικές με το θεσμό της διαμεσολάβησης Κεφάλαιο Β – (Αρθρα 178 εως 197 του νομοσχεδίου).

Πρώτο χαρακτηριστικό του νέου νομοσχεδίου είναι ότι «διαμεσολαβητής» ορίζεται ιδιώτης του οποίου το μοναδικό προσόν είναι να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχει εγγραφεί στο σχετικό μητρώο που τηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο ιδιώτης αυτός έχει καθήκοντα και αρμοδιότητες «οιονεί» δικαστή και το αποτέλεσμα της μεσολάβησής του είναι η σύνταξη πρακτικού που αποτελεί τίτλο εκτελεστό όπως και οι δικαστικές αποφάσεις.

Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η υποχρεωτικότητα της υπαγωγής πολλών διαφορών στη συγκεκριμένη διαδικασία. Έτσι διαφορές οροφοκτησίας, αυτοκινητικές, αμοιβών οικογενειακές, εργατικές, ιατρικής αμέλειας, εμπορικές κλπ υπάγονται υποχρεωτικά στη νέα διαδικασία, πριν ακόμα την προσφυγή στο Δικαστήριο.

Το τρίτο σημείο που πρέπει να επισημανθεί είναι το ύψος της αμοιβής που υποχρεώνεται να καταβάλει ο διάδικος στον ιδιώτη διαμεσολαβητή. Η ελάχιστη αμοιβή του είναι 250 ευρώ χωρίς να υπολογίζεται και ο Φ.Π.Α. Εάν ο διαμεσολαβητής χρειαστεί παραπάνω ώρες για την διαμεσολάβηση λαμβάνει επιπλέον αμοιβή 100 ευρώ για κάθε ώρα χωρίς πρόβλεψη ανώτερου ορίου. Και επειδή φυσικά το Σύνταγμα δεν επιτρέπει σε ιδιώτες να απονέμουν δίκαιο με εξαναγκαστική μορφή, υπάρχει πρόβλεψη στο νομοσχέδιο για τη δυνατότητα κάποιου διαδίκου να μην δεχθεί την πρόταση του διαμεσολαβητή.

Τίθενται ωστόσο τα ακόλουθα ερωτήματα:

1ον) Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση δεν εισήγαγε την πρόταση για την δημόσια Δικαστική Μεσολάβηση αλλά επέλεξε ένα σύστημα που ιδιωτικοποιεί μία βασική συνταγματική λειτουργία όπως η απονομή δικαιοσύνης; Ιδίως μάλιστα όταν το σχέδιο ήταν έτοιμο προτεινόμενο από τους ίδιους τους δικαστές και χωρίς επιπλέον κόστος για τους πολίτες.

2ον) Ποιος ευνοείται από μια τέτοια εξέλιξη; Τίποτα δεν εμποδίζει πλέον τη λειτουργία «παραδικαστηρίων» που θα προσλαμβάνουν διαμεσολαβητές ως υπαλλήλους με τον κατώτατο μισθό και έναν επιχειρηματία που θα εποπτεύει και θα αποκομίζει τα κέρδη. Ο επιχειρηματίας βέβαια θα είναι ευχαριστημένος με την υποχρεωτική καταβολή της αμοιβής ανεξάρτητα εάν λύθηκε ή όχι η υπόθεση. Ο πολίτης πάλι έχει τις εξής εναλλακτικές:

είτε να αποδεχθεί την «απόφαση» του ιδιώτη

είτε να μην την αποδεχτεί και να συνεχίσει την υπόθεση στα δικαστήρια, οπότε εκεί θα χρειαστεί να καταβάλει εκ νέου έξοδα στον πληρεξούσιο δικηγόρο του

3ον) Καμία Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεώνει την Ελληνική Δημοκρατία να ψηφίσει τέτοιο νόμο. Η επίκληση της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ στο 1οάρθρο του νομοσχεδίου είναι προσχηματική αφού το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας περιορίζεται μόνο στις διασυνοριακές διαφορές με πρόβλεψη του εκούσιου-προαιρετικού χαρακτήρα της διαμεσολάβησης. Η επέκταση της διαμεσολάβησης σε όλες τις ιδιωτικές διαφορές κατά τρόπο επιτακτικό-υποχρεωτικό αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοτυπία (σε όλες τις χώρες της ΕΕ η διαμεσολάβηση έχει προαιρετικό χαρακτήρα ενώ ειδικά στη Δανία αντί του θεσμού της ιδιωτικής διαμεσολάβησης ρυθμίζεται μόνο η δικαστική μεσολάβηση) και επιλογή της κυβέρνησης που εδώ και καιρό βρίσκει σύμφωνους το Σ.Ε.Β. την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος καθώς και το ΕΒΕΑ που μόλις τον Οκτώβριο του 2017 ζητούσε την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης. Δεν φαίνεται λοιπόν τυχαία η επιλογή των υποθέσεων που θα υπάγονται στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση τη στιγμή που ορισμένες κατηγορίες των υποθέσεων αυτών (πχ αυτοκινητικές) εκδικάζονται από τα δικαστήρια σε χρονικό διάστημα που δεν απέχει περισσότερο από 5 μήνες από την κατάθεση της αγωγής.

4ον) Η πιο εντυπωσιακή ωστόσο παραφωνία του νέου νομοσχεδίου με το Σύνταγμα είναι η δια νόμου απονομή προσόντων «αμεροληψίας» στον ιδιώτη επιχειρηματία! Ο φυσικός δικαστής παρά τα λάθη και τις αβλεψίες που μπορεί κανείς να του χρεώσει σε κατ’ ιδίαν υποθέσεις, προστατεύεται από σειρά διατάξεων του Συντάγματος στη προσωπική και λειτουργική του ανεξαρτησία κι’ αυτό αποτελεί την σπουδαιότερη εγγύηση του αδιάβλητου μιας διαδικασίας. Πώς μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τον ιδιώτη όταν είναι γνωστό ότι οι οικονομικές σχέσεις και εξαρτήσεις διατρέχουν οριζόντια και κάθετα όλο το οικοδόμημα; Ο ιδιώτης μεσολαβητής ακόμα κι’ αν λειτουργήσει αυτόνομα κι όχι ως υπάλληλος σε εταιρία διαμεσολάβησης, εξακολουθεί να έχει κάποιο κύριο επάγγελμα και να είναι εξαρτημένος από πελατειακές σχέσεις, τις οποίες είναι πολλές φορές αδύνατο να γνωρίζει κάποιος. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι πολλαπλά χαμένος από την εισαγωγή των νέων ρυθμίσεων θα είναι ο οικονομικά αδύναμος πολίτης. Οι επιχειρηματίες-μεσολαβητές θα δουν τα κέρδη τους να αυξάνονται αφού παρέχεται νέο προσοδοφόρο πεδίο δραστηριότητας μετά την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και τις άλλες δομές του πρώην κοινωνικού κράτους. Η καλλιέργεια εχθρικού κλίματος της Κυβέρνησης με τη Δικαιοσύνη όλο το προηγούμενο διάστημα με διάφορες προφάσεις αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν παρά μια αφορμή για επικίνδυνους θεσμικούς ακροβατισμούς.

2) Πώς στήνεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας: Μερος Γ- Κεφάλαιο Α ( Αρθρα 73 εως 99)

Με τις διατάξεις που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο, τροποποιείται παλαιότερος νόμος για την αναδιοργάνωση της αγοράς, σε εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών συστήνεται και στην Ελλάδα το Χρηματιστήριο Ενέργειας, όπου θα διαπραγματεύονται σε πραγματικό χρόνο οι τιμές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μεταξύ παραγωγών-προμηθευτών και για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το λεγόμενο «Μοντέλο Στόχο» (Target Μodel). Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για την αναδιοργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των συμμετεχόντων στην αγορά και των τελικών καταναλωτών, καθώς στοχεύει:

1. στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.
2. στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, με άμεσα οφέλη στη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

3. στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, καθώς και την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ.

Ο βασικός στόχος της αναδιάρθρωσης της αγοράς Η/Ε είναι η «μείωση» (;) του ενεργειακού κόστους και η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της αποτελεσματικής διαμόρφωσης και σταδιακής σύγκλισης της τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση

(1) μηχανισμών όπως το ενεργειακό χρηματιστήριο και

(2) ενίσχυση και διεύρυνση των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών. Οι διατάξεις που περιέχει το πολυνομοσχέδιο διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του ενεργειακού χρηματιστηρίου, αναφέρουν πηγές από το Υπουργείο.

Η εμπειρία των ιδιωτικοποίησης της ενέργειας στην χώρα μας αλλά και απο τις άλλες χώρες:

Ελλάδα2: Απο το 2009 είδαμε για πρώτη φορά στους λογαριασμούς της ΔΕΗ (εκτός από τις χρεώσεις για δημοτικά τέλη, Τ.Α.Π και ΕΡΤ που πάντοτε αναφέρονταν χωριστά ως συνεισπραττόμενες χρεώσεις υπέρ τρίτων) τη χρέωση για ηλεκτρικό ρεύμα να αναλύεται σε χρέωση για

  • «ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»
  • «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»
  • «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ»
  • «ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ» και 
  • «ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ»

Οι χρεώσεις αυτές, οι οποίες έχουν πλέον μετονομασθεί σε «ρυθμιζόμενες χρεώσεις», δηλαδή χρεώσεις για «ΑΔΜΗΕ» (Σύστημα μεταφοράς), «ΔΕΔΔΗΕ» (Δίκτυο Διανομής), «ΥΚΩ» (Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας», «ΕΤΜΕΑΡ» και «ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ», σταδιακά αυξήθηκαν και έφθασαν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στο ύψος που έχουν σήμερα.

Παράλληλα δημιουργήθηκε η ΡΑΕ (ρυθμιστική αρχή ενέργειας) για να ρυθμίζει την «αγορά» που δημιουργήθηκε με το νέο μοντέλο και εν συνεχεία ο ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ενώ αναμένεται και η ίδρυση μιας νέας εταιρείας (Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας) με απόσχιση τμήματος του ΛΑΓΗΕ. Εν ολίγοις, ενώ η «πίττα» της κατανάλωσης παραμένει η ίδια, οι διεκδικητές της συνεχώς πληθαίνουν. Πώς λοιπόν θα «εξυπηρετηθούν» όλοι αυτοί, αν δεν αυξηθεί η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής;»

Οι αυξήσεις στο λογαριασμό της ΔΕΗμε την «απελευθέρωση της αγοράς»:Οι αυξήσεις της ΔΕΗ απο το 2009 εως το 2014
Α Αυξήσεις στην τιμή της παραγωγής-εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας : Συνολική αύξηση 2009 – 2014: 28%.
Β Ρυθμιζόμενες χρεώσεις:  Οι χρεώσεις αυτές αφορούν αναλυτικά: Αυξήσεις στις χρεώσεις συστήματος μεταφοράς: (τα τιμολόγια του σημερινού ΑΔΜΗΕ): Συνολική αύξηση 2009 – 2014: 28%.
Γ Στη χρήση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:  Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).  Αυξήσεις στις χρεώσεις δικτύου διανομής (Δηλ. τα τιμολόγια του σημερινού ΔΕΔΔΗΕ: Συνολική αύξηση 2009 – 2014: 13,2%
Δ Στις ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.                                                   
Δ1 Στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) : Αυξήσεις στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΥΚΩ): Συνολική αύξηση 2009 – 2014: 68,76%
Δ2 Στο Eιδικό Tέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)-ΠΡΩΗΝ ΤΕΛΟΣ υπέρ ΑΠΕ: Συνολική αύξηση 2009– 2014: 14.000% (!!!)
Δ3 Ειδικό Τέλος 5‰ – ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ (Ν. 2093/92):  Αυξήσεις ειδικού τέλους μείωσης ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αερείων ρύπων

Το 42% ενός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι φόροι και τέλη

σύμφωνα με μελέτη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη Δανία, σχεδόν το 70% του λογαριασμού ρεύματος είναι φόροι και εισφορές. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία είναι 51,6% και στην Πορτογαλία 49,5%.

Μ. Βρετανία: Εδώ το παράδειγμα της Βρετανίας η χώρα της δυτικής Ευρώπης που πίστεψε ίσως περισσότερο στις ιδιωτικοποιήσεις στην παροχή ενέργειας υπάρχουν φαινομενικά  δεκάδες ιδιωτικές εταιρείες και μεγάλος ανταγωνισμός, όπως και ρύθμιση της αγοράς. Στην πράξη όμως, υπάρχουν μόνο τρείς εταιρείες ενέργειας στις οποίες ανήκουν όλες οι υπόλοιπες  οδηγώντας σε συστηματική εκμετάλλευση του καταναλωτή.

Με την εισαγωγή της ενέργειας στο νεοιδρυθέν χρηματιστήριο ενέργειας και την εποίηση της ΔΕΗ, οι αυξήσεις θεωρούνται βέβαιες, λόγω «εκσυχρονισμού» και  «εξευρωπαισμού».

Επίσης βαθαίνει η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας, σύμφωνα με τον διεθνή ενεργειακό σχεδιασμό.

3) Ρυθμίσεις για αναγκαστικές απολλοτριώσεις & Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριότητας αποθήκευσης και διανομής (Κεφάλαια ΣΤ &  Ι )

Εχει έρθει προφανώς η στιγμή της υλοποίησης της αποφασης του Eurogroup της 5/5/2014 (με την απόλυτη συμφωνία της πρώην ελληνικής κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου), το οποίο ονομάσθηκε το «μεγαλόπνοο» σχέδιο και ο δρόμος για την "Ανάπτυξη" στα χέρια τεσσάρων εταιρειών. Στο Eurogroup, ο τότε υπουργός Οικονομικών, Γ. Στουρνάρας πέραν της διαπραγμάτευσης του χρέους πήγε εφοδιασμένος με έναν οδηγό ανάπτυξης για την Ελλάδα με άξονα τα επόμενα 10 χρόνια! Το σχέδιο βασίστηκε στη μελέτη "Greece 20/20" της εταιρείας McKinsey (του 2012 με χρηματοδότες τον ΣΕΒ και την Εθνική Τράπεζα) καθώς και σε μελέτη του ΙΟΒΕ. Μάλιστα ένας τετρασέλιδος οδηγός του σχεδίου παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση του EuroWorkingGroup στις Βρυξέλλες από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) Πάνο Τσακλόγλου, ενώ για την υλοποίησή του τα κεφάλαια θα αντληθούν από το ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, στο οποίο θα συμμετάσχει και η γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW. Η KfW (διά του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Λ.Κ. ΦΟΥΝΚΕ) υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο για το σκοπό αυτό μαζί με τον τότε υπουργό Οικονομικών, Γ. Στουρνάρα και τον τότε υπουργό Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη, στις 23/4/2014 «Στόχος η ενοικίαση κενής-αδρανούς δημόσιας γης» σε 4 μεγάλες εταιρείες προκειμένου να εγκαταστήσουν μονάδες για παραγωγή, επεξεργασία και εξαγωγή προϊόντων βασισμένες πάντα σε νέες μεθόδους. Έτσι και η εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας θα επιτευχθεί και η Ελλάδα δίνοντας σημασία στη μαζική παραγωγή προϊόντων με τη χρήση της εξελιγμένης τεχνολογίας θα αναδειχθεί σε μεγάλη εξαγωγική δύναμη». Φυσικά αναφέρεται και στην παροχή κινήτρων στους παραγωγούς για να εξάγουν τα προϊόντα τους, καλύτερη εκπαίδευση στον τομέα της γεωργίας, αλλά και τη θέσπιση βελτιωμένου συστήματος πιστοποίησης των προϊόντων των παραγωγών.

Τα ερωτήματα είναι πολλά.   Έστω ότι τίθεται σε εφαρμογή:

Α) Ποιος θα δίνει στις τέσσερις μεγάλες εταιρείες που θα ασχοληθούν την πιστοποίηση; Ποιος θα τις ελέγχει; Και κυρίως... ποιοι θα είναι οι ιδιοκτήτες αυτών των εταιρειών;

Β) Οι αγρότες θα παράγουν και οι τέσσερις εταιρείες θα αγοράζουν για επεξεργασία τα προϊόντα. Πώς θα εξασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί δεν θα θιγούν πωλώντας για ένα κομμάτι ψωμί τη σοδειά τους, όταν οι τέσσερις θα διαμορφώνουν τις τιμές μεταξύ τους δημιουργώντας συνθήκες μονοπωλίου; Εκ των πραγμάτων εάν επιτρέπεται μόνο σε τέσσερις εταιρείες η εξαγωγή των προϊόντων ένας παραγωγός που μόνος του καλλιεργεί και εξάγει τα τρόφιμα, δε θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποταθεί σε αυτές. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί νέοι άνθρωποι στράφηκαν στη γη, έκαναν συνεταιρισμούς, καλλιεργούν κρόκο, σπαράγγια, ελιές, παράγουν παραδοσιακά προϊόντα, όπως χυλοπίτες, ελαιόλαδο και παράγωγα των ελιών, και πλήθος άλλων τροφίμων, τα οποία και εξάγουν παρουσιάζουν σε εκθέσεις διατροφής στο εξωτερικό. Όταν όμως τέσσερις θα καθορίζουν τις τιμές εξαγωγής, οι άνθρωποι αυτοί, μόνοι τους δεν  θα μπορούν να σταθούν σε μια αχανή αγορά. Την ίδια στιγμή οι εν λόγω εταιρείες θα μπορούσαν να αναλάβουν αποκλειστικά την παραγωγή προϊόντων εξαλείφοντας έτσι και τη γεωργία,εκτός κι αν αυτή πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των δικών τους παραγωγικών αναγκών. Ο κάθε παραγωγός αντί να πουλάει αντί πινακίου φακής τη σοδειά του, θα πηγαίνει κατ' ευθείαν σε αυτές να εργαστεί. Και η γεωργία, ως βασικός πυλώνας της ελληνικής ανάπτυξης θα λάβει μορφή βιομηχανίας. Ομως ο απλός πολίτης, που σκέφτεται τη γη ως το μόνο σίγουρο μέσο εξασφάλισης των προς το ζην; Απλώς ξεχνάει αυτή την επιλογή.

Μία εταιρεία διαχείρισης της διανομής και αποθήκευσης. Στη συνέχεια κάνει λόγο για μια μόνο δημόσια ή ιδιωτική εταιρεία (σε ποιον θα ανήκει ?), την Εταιρεία Ελληνικών Τροφίμων (GreekFoodCompany) που μεταξύ άλλων:

Α) Θα καθορίζει το δίκτυο των παραγωγικών μονάδων και θα αποτελεί δεξαμενή τροφίμων προς εξαγωγή...

Β) Θα διαχειρίζεται τη διανομή και αποθήκευση των προϊόντων εντός της χώρας».Δηλαδή αυτά που θα παράγουν οι τέσσερις μόνο εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, θα πηγαίνουν στη μία μόνο εταιρεία, από όπου θα προγραμματίζεται η διανομή. Ποιος όμως θα διασφαλίζει, ότι θα καταμετρώνται σωστά οι εσωτερικές ανάγκες κατανάλωσης, και ότι δε θα κρατούν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής για να το εξάγουν δημιουργώντας ελλείψεις σε προϊόντα, που τώρα αυτονόητα υπάρχουν στο καθημερινό τραπέζι μας; Εάν γίνει πράξη η προηγούμενη απόφαση καθίσταται σαφές η σύνθλιψη και η καταστροφή της μικρο-μεσαίας γεωργίας, με την επικράτηση των μεγάλων πολυεθνικών της διατροφικής αλυσίδας. Η οποιαδήποτε σημερινή αυτάρκεια που αγροτικού τομέα θα πάψει να υφίσταται, με την επικράτηση της συμβολαιακής γεωργίας ακόμα και την είσοδο των τροποποιημένων σπόρων με καταστροφικές συνέπειες ατο περιβάλλον και την βιοποικιλότητα. Ο αγρότης θα γίνει απλά «ενας εργάτης γής στη γή «του».

Το πολυνομοσχέδιο είναι στην πολιτική του διάσταση η έπικαιροποίηση των μνημονίων. Αραγε θα υπάρξει κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με αριστερό παρελθόν που δεν θα το ψηφίσει κωλυόμενος απο την πολιτική ηθική και εντιμότητα ή εξαντλούνται οι αρχές του στις παροχές του βουλευτικού αξιώματος.

1. Χριστόφορου Σεβαστίδη,ΔΝ -  Προέδρου Πρωτοδικών - Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων καιΧαράλαμπου Σεβαστίδη,Προέδρου Πρωτοδικών –Εκπροσώπου Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

2. Πηγή: Δίκτυο Ενεργών Καταναλωτών - Δ.Ε.ΚΑ

3. Η Φλώρα ΠΑΠΑΔΕΔΕ είναι Πολιτικός Επιστήμονας- Οικονομολόγος ΜSc. Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΠ/ΔΕΗ και Μέλος της  Ε.Ε. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ       

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040