Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν μας κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι πολιτικά ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η«αριστερά» στην κυβέρνηση: Οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέμματα. Οσο και να το παραμυθιάζεις το 10

Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν μας κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι πολιτικά ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά.  Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η«αριστερά» στην κυβέρνηση: Οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέμματα. Οσο και να το παραμυθιάζεις το 10

Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν μας κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι πολιτικά ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά.

Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η«αριστερά» στην κυβέρνηση:

Οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέμματα. Οσο και να το παραμυθιάζεις το 100, 100 θα μείνει. Η πολιτική απάτη δεν κρύβεται τουλάχιστον στην φορολογία. Η διαχρονική κλοπή λόγω της αύξησης της άμεσης φορολογίας, φόρος επι του δηλωθέντος εισοδήματος μεταξύ των ετών 2009, 2014 και 2016.

  • Μισθωτοί και συνταξιούχοι

Ενδεικτικά η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης σε ετήσιο εισόδημα 10.000,00, 15.000,00 και 20.000,00 κατά την διάρκεια των ετών 2009, 2014 και 2016. Τα χρώματα υποδουλώνουν το πολιτικό κόμμα που κυβερνούσε. Ο συντονισμός όπως αποδεικνύεται ήταν άψογος. Εκεί που τερμάτιζε ο ένας, αναλάμβανε ο άλλος. Το «άλλοθι», η σωτηρία της χώρας. Σήμερα έχουμε το ίδιο «άλλοθι» αλλά με «πόνο ψυχής».

Ετος 2009 2014 2016 2009 2014 2016 2009 2014 2016
Φορολογητέο Εισόδημα 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Φόρος 0,00 101,00 300,00 740,00 1.180,00 1.370,00 1.750,00 2.240,00 2.550,00
Εισφορά "αλληλεγγύης" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 260,07 222,66
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 0,00 101,00 300,00 740,00 1.180,00 1.434,00 1.750,00 2.500,07 2.772,66
Ποσό που απομένει 10.000,00 9.899,00 9.700,00 14.260,00 13.820,00 13.566,00 18.250,00 17.499,93 17.227,34

Στο ποσό που απομένει θα πρέπει να αφαιρεθεί κατά μέσο όρο το 20% των εμμέσων φόρων (φ.π.α. κλπ) απομένει π.χ. 10.000,00/1,20=8.333,33/14 (μισθούς)=595,24 (μηνιαίο), πραγματικά διαθέσι-μο.

  • Ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

Εδώ πραγματικά γίνεται σφαγή και εξανδραποδισμός της κατηγορίας αυτής των ιθαγενών αυτής της χώρας. Βάσει του πίνακα πάει περίπατο η κοινωνική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της επιβάρυνσης στα μικρά και μεσαία εισοδήματα.

2018 2019
Κέρδη προ εισφορών Σύνολο επιβαρύνσεων (εισφορές φόροι) Ποσό που απομένει Ποσοστό επι των κερδών (προ εισφορών)  που αποδίδεται στο δημόσιο Κέρδη προ εισφορών Σύνολο επιβαρύνσεων (εισφορές φόροι) Ποσό που απομένει Ποσοστό επι των κερδών προ εισφορών που αποδίδεται στο δημόσιο Η Επιβάρυνση της Επιβάρυνσης «Ω» Επιβάρυνση
5.000,00 3.228,37 1.771,63 64.57% 5.000,00 3.228,37 1.771,63 64.57% 0,00
10.000,00 4.636,79 5.363,21 46.37% 10.000,00 4.952,10 5.047,90 49.52% -315,31
15.000,00 6.630,18 8.369,82 44.20% 15.000,00 7.103,15 7.896,85 47.35% -472,97
20.000,00 8.698,78 11.301,22 43.49% 20.000,00 9.311,62 10.688,38 46.56% -612,84
25.000,00 10.776,98 14.223,02 43.11% 25.000,00 11.543,03 13.456,97 46.17% -766,05
30.000,00 13.161,69 16.838,31 43.87% 30.000,00 13.962,10 16.037,90 46.54% -800,41
35.000,00 15.617,64 19.382,36 44.62% 35.000,00 16.551,46 18.448,54 47.29% -933,82
40.000,00 18.153,10 21.846,90 45.38% 40.000,00 19.140,80 20.859,20 47.85% -987,70
45.000,00 20.975,24 24.024,76 46.61% 45.000,00 22.003,04 22.996,96 48.90% -1.027,80
50.000,00 23.797,37 26.202,63 47.59% 50.000,00 24.939,38 25.060,62 49.88% -1.142,01
55.000,00 26.835,59 28.164,41 48.79% 55.000,00 27.891,69 27.108,31 50.71% -1.056,10
60.000,00 30.004,64 29.995,36 50.01% 60.000,00 31.156,75 28.843,25 51.93% -1.152,11
65.000,00 33.173,70 31.826,30 51.04% 65.000,00 34.421,82 30.578,18 52.96% -1.248,12
70.000,00 36.342,75 33.657,25 51.92% 70.000,00 37.686,88 32.313,12 53.84% -1.344,13
75.000,00 39.511,80 35.488,20 52.68% 75.000,00 40.354,11 34.645,89 53.81% -842,31
80.000,00 42.680,85 37.319,15 53.35% 80.000,00 42.979,11 37.020,89 53.72% -298,26
85.000,00 45.619,80 39.380,20 53.67% 85.000,00 45.619,80 39.380,20 53.67% 0,00
90.000,00 48.319,80 41.680,20 53.69% 90.000,00 48.319,80 41.680,20 53.69% 0,00
95.000,00 51.019,80 43.980,20 53.71% 95.000,00 51.019,80 43.980,20 53.71% 0,00
100.000,00 53.719,80 46.280,20 53.72% 100.000,00 53.719,80 46.280,20 53.72% 0,00
Συνολική επιβάρυνση καθώς και συνολικό ποσοστό που αποδίδεται στο κράτος από εισφορές και φόρους επί των καθαρών κερδών (προ εισφορών) για τους ελεύθερους. επαγγελματίες που επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές 26,95%
  • Α.Ε., ΕΠΕ, Ιδιωτικές Κεφαλαουχικές Εταιρείες

Εδώ θα πρέπει να δοθεί ένα παράδειγμα της πορείας της επιβάρυνσης:

Εστω τα κέρδη μιάς εταιρείας για το 2009, 2014 και 2016 είναι 100.000,00 με ισόποση διανομή κερδών τότε οι φόροι κατανέμονται ανά έτος:

Νομική Μορφή 2009 (Φόρος Εισοδήματος) 2014 (Φόρος Εισοδήματος) 2016 (Φόρος Εισοδήματος) 2009 (Φόρος Μερισμάτων) 2014 (Φόρος Μερισμάτων) 2016 (Φόρος Μερισμάτων) 2009 Σύνολο Φόρων 2014 Σύνολο Φόρων 2016 Σύνολο Φόρων  
 
Ανώνυμος Εαιρεία 25.000,00 26.000,00 29.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 35.000,00 36.000,00 44.000,00  
Ε.Π.Ε. 25.000,00 26.000,00 29.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 36.000,00 44.000,00  

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί η αύξηση της προκαταβολής στο 100% του φόρου, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Κάποτε μπορούσε να πεί κανείς το 2015, ότι η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν «άπειρη» περνώντας ο χρόνος έλεγες ότι είναι πανικόβλητη, σήμερα με βεβαιότητα λές, ότι είναι συνένοχοι στο έγκλημα της καταστροφής της πατρίδας μας και του λαού μας. Ο στόχος τους είναι να εξαφανίσουν την ελλη-νική επιχειρηματικότητα. Τα ενοχοποιητικά στοιχεία δεν μόνο τα μέτρα αυτά, αλλά το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, τα 140 προαπαιτούμενα του 4ου μνημονίου αλλά και τις νέες μειώσεις των συντάξεων βάσει του νόμου κατρούγκαλου και η μείωση του αφορολογήτου.

Είναι συνένοχοι στην διάρρηξη του κοινωνικού ιστού με την δημιουργία μιάς πολυπληθούς «αόρα-της» ομάδας , η οποία δεν δηλώνει εισόδημα, δεν πληρώνει εισφορές, λόγω της μαύρης εργασίας με ότι κοινωνικές επιπτώσεις συνεπάγονται. Αλλά το μεγαλύτερο έγκλημα τους είναι η οικονομική εξορία των νέων παιδιών.

Η ευθύνη όμως δεν βαραίνει μόνο τους κυβερνώντες πρώην και τωρινούς. Βαραίνει και εμάς τους σκόρπιους και τους οργανωμένους και θα μας βαραίνει μέχρι να συμφωνήσουμε σε πέντε βασικά σημεία ανακούφισης του λαού μας και της πατρίδα μας.

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040