H Ευρώπη υπό αμφισβήτηση. Από το πρόγραμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας (Μελανσόν) (Ι)

H Ευρώπη υπό αμφισβήτηση. Από το πρόγραμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας (Μελανσόν) (Ι)

Από τη Βαγγελιώ Σωτηροπούλου λάβαμε μετάφραση του κεφαλαίου του προγράμματος του Μελανσόν που αφορά στο θέμα της ΕΕ. Θα ακολουθήσουν και άλλα κεφάλαια από το πρόγραμμα της Ανυπόταχτης Γαλλίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ (ΜΕΛΑΝΣΟΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Η ΕΥΡΩΠΗ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Θέση 49. Λήψη άμεσων μονομερών μέτρων για τη σωτηρία των συμφερόντων του Έθνους και την εφαρμογή του προγράμματός μας

«Δεν υπάρχει δημοκρατική επιλογή ενάντια στις ευρωπαϊκές συνθήκες» . Με αυτά τα λόγια ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ προσδιόρισε ο ίδιος το πλαίσιο της τυραννίας που εξασκεί. Το πρόγραμμά μας δεν είναι συμβατό με τους κανόνες και τις ευρωπαϊκές συνθήκες που επιβάλουν την λιτότητα, τις ελεύθερες συναλλαγές και την καταστροφή των δημόσιων υπηρεσιών. Για να εφαρμόσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, θα πρέπει από τη στιγμή που θα έρθουμε στην εξουσία, να μην υπακούσουμε στις συνθήκες, με μέτρα σωτηρίας της κυριαρχίας του γαλλικού λαού.

Απαλλαγή από το Σύμφωνο Σταθερότητας και τους ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν τα ελλείμματα και καταγγελία του Συμφώνου για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και της Διακυβέρνηση (TSCG)[i] το οποίο έγινε με πρωτοβουλία του Φρανσουά Ολάντ που καταπάτησε τις δεσμεύσεις του.

Μονομερής διακοπή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στη Γαλλία: Η εθνική νομοθεσία σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές κοινωνικές, εργοδοτικές και των εργαζομένων θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως.

Άρνηση της επιβολής του ευρωπαϊκού δικαίου πάνω στο εθνικό όσον αφορά τα κοινωνικά και οικολογικά θέματα.

Άρνηση των συνθηκών ελεύθερων συναλλαγών : Το Διατλαντικό Σύμφωνο ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ (TAFTA), η CETA με τον Καναδά και η συνθήκη TISA της απελευθέρωσης των υπηρεσιών.

Διακοπή της απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών (υδροηλεκτρικά φράγματα, σιδηροδρομικές μεταφορές εσωτερικού, μεγάλες γραμμές κλπ).

Δημιουργία πλαισίου για τις κινήσεις κεφαλαίων για την αποφυγή της φοροδιαφυγής και των κερδοσκοπικών επιθέσεων ενάντια στη Γαλλία.

Θέση 50. Οργάνωση της διαδικασίας εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς πνεύμα αντεκδίκησης ή τιμωρίας

Η ψήφος του βρετανικού λαού στις 23 Ιουνίου 2016 για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ πρέπει να γίνει σεβαστή. Αυτό προϋποθέτει διαπραγματεύσεις χωρίς πνεύμα αντεκδίκησης ή τιμωρίας, αλλά που θα υπερασπίζουν το εθνικό συμφέρον των Γάλλων και τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς. Τα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι στο πέρασμα του Καλαί : θα καταγγείλουμε τις συνθήκες του Τουκέ [ii]

Θέση 51. Σχέδιο Α. Πρόταση δημοκρατικής, κοινωνικής και οικολογικής ανασυγκρότησης των ευρωπαϊκών συνθηκών μέσα από επαναδιαπραγμάτευση

Η ΕΕ έχει πάρει το δρόμο της αποδιάρθρωσης. Δεν ήθελε να ακούσει τις αρνήσεις των λαών από την περίοδο του γαλλικού δημοψηφίσματος του 2005. Η έξοδος από τις ευρωπαϊκές συνθήκες επιβάλλεται για μας. Αυτό θα εξαρτάται αναγκαστικά από το συσχετισμό δύναμης κυρίως με την γερμανική κυβέρνηση. Προτείνουμε λοιπόν μια στρατηγική της κυβέρνησης σε 2 φάσεις με ένα σχέδιο Α και ένα σχέδιο Β σε περίπτωση αποτυχίας του σχεδίου Α. Το σχέδιο Α, είναι η έξοδος από την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές συνθήκες μέσω της εγκατάλειψης των υφιστάμενων κανόνων για όλες τις χώρες που το εύχονται και η διαπραγμάτευση άλλων κανόνων. Το σχέδιο Β είναι η έξοδος από τις ευρωπαϊκές συνθήκες μονομερώς από τη Γαλλία για να προτείνει άλλες συνεργασίες. Την ΕΕ, ή την αλλάζουμε ή την εγκαταλείπουμε. Η εντολή της διαπραγμάτευσης αυτών των σχεδίων θα υποβληθεί πρώτα στην Εθνοσυνέλευση. Η επικύρωση αυτής της διαδικασίας θα περάσει αναγκαστικά από την απόφαση του γαλλικού λαού μέσα από δημοψήφισμα.  

Μέσα από αυτή την ευρωπαϊκή επανίδρυση, θέλουμε κυρίως :

 • Να βάλουμε τέλος στην ανεξαρτησία της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζα, να διαμορφώσουμε την αποστολή και το καταστατικό της έτσι ώστε: να επιτραπεί στα κράτη η άμεση επαναγορά του δημόσιου χρέους, να απαγορευτεί από την ΕΚΤ να παρέχει ρευστότητα σε ένα κράτος – μέλος. Χωρίς να περιμένουμε, η τράπεζα της Γαλλίας θα τεθεί στην υπηρεσία αυτών των στόχων.
 • Να υποτιμηθεί το ευρώ για να επανέλθει στην αρχική ισοτιμία με το δολάριο.
 • Να δρομολογηθεί η χρηματοδότηση, να απαγορευτούν τα τοξικά χρηματοδοτικά εργαλεία, να φορολογηθούν οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, να ελεγχθεί η κίνηση των κεφαλαίων ώστε να εμποδιστούν οι κερδοσκοπικές επιθέσεις.
 • Οργάνωση μιας ευρωπαϊκής διάσκεψης για το δημόσιο χρέος που να οδηγεί σε μορατόριουμ, σε μείωση των επιτοκίων, σε αναδιαρθρώσεις και μερική κατάργηση.
 • Διακοπή της απελευθέρωσης των δημόσιων υπηρεσιών (σιδηρόδρομοι, ενέργεια, τηλεφωνία κλπ)
 • Εφαρμογή ενός αλληλέγγυου προστατευτισμού : Διακοπή της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και εμπορευμάτων μέσα στην ΕΕ και τις τρίτες χώρες. Διακοπή των πολιτικών ελεύθερων συναλλαγών που ερειπώνουν τις αναπτυσσόμενες οικονομίες και καταστρέφουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θα επιτραπεί το κράτος να στηρίζει τους στρατηγικούς τομείς.  
 • Διακοπή της περιθωριοποίησης στο εσωτερικό της ΕΕ μέσα από μια πολιτική ταχείας κοινωνικής και φορολογικής εναρμόνισης από τα πάνω σε όλη την ΕΕ, με την ενσωμάτωση μια ρήτρας μη υποβάθμισης των κοινωνικών δικαιωμάτων.
 • Επανίδρυση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας, της επανατοπικοποίησης και της οικολογικής επαρχιακής γεωργίας.  
 • Εγκατάλειψη της αγοράς άνθρακα και δρομολόγηση μιας πραγματικής πολιτικής μείωσης των εκπομπών θερμοκηπίου με βάση κριτήρια υποχρεωτικής σύγκλισης.

Σε περίπτωση συμφωνίας, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα τεθεί σε δημοψήφισμα στο γαλλικό λαό που θα αποφασίσει κυρίαρχα για την παραμονή του στην επανιδρυμένη ΕΕ ή για την έξοδο.

Θέση 52. Εφαρμογή ενός «Σχεδίου Β» σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων

Προτείνουμε την υλοποίηση των παρακάτω μέτρων :

 • Διακοπή της συνεισφοράς της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ (22 δις €/έτος εκ των οποίων 7 δις καθαρή συνεισφορά)
 • Επίταξη της Τράπεζας της Γαλλίας ώστε να πάρει ξανά τον έλεγχο της πιστωτικής πολιτικής και των τραπεζικών ρυθμίσεων, και για την θεώρηση ενός εναλλακτικού νομισματικού συστήματος μαζί με αυτούς από τους εταίρους που στη φάση Α θα έχουν εκφράσει την επιλογή τους να μετασχηματίσουν το ευρώ σε κοινό και όχι μοναδικό νόμισμα.
 • Θέση σε εφαρμογή ενός ελέγχου των κεφαλαίων και των εμπορευμάτων στα εθνικά σύνορα για την αποφυγή της φοροδιαφυγής από τους πιο πλούσιους και τις μεγάλες εταιρείες, και προστασία από τις κερδοσκοπικές επιθέσεις και το κοινωνικό, φορολογικό και οικολογικό ντάμπιγκ.  
 • Οικοδόμηση νέων συνεργασιών με τις χώρες που το εύχονται σε τομείς πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς κλπ.

Θέση 53. Υπεράσπιση και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους λαούς της Ευρώπης

Οι ευρωπαϊκές συνθήκες επιβάλλουν τον ανταγωνισμό αντί για τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς. Επιθυμούμε περισσότερη συνεργασία στους τομείς της κουλτούρας, της επιστήμης, της βιομηχανίας, της οικολογίας. Είναι πολλά τα υφιστάμενα πεδία στα οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τέτοιου είδους συνεργασίες.

Προτείνουμε τα παρακάτω μέτρα :

 • Προτείνεται μια συμμαχία των χωρών της Νότιας Ευρώπης για την έξοδο από τη λιτότητα και ανάληψη συντονισμένων πολιτικών οικολογικής και κοινωνικής ανάκαμψης
 • Ενδυνάμωση της γαλλικής συμμετοχής σε προγράμματα συνεργασίας ευρύτερα από την ΕΕ (Erasmus…) που δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με την ΕΕ (CERN, Arianespace, Airbus)
 • Πρόταση νέων συνεργασιών που βασίζονται στην ελεύθερη συμμετοχή των εθνών με όρους κοινωνικούς ή οικολογικούς (προγράμματα απορρύπανσης, ενεργειακή μετάβαση κλπ)

  

 


[i] [i] Πρόκειται για την Συνθήκη που αφορά κυρίως την υποχρέωση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Υπογράφτηκε 2/3/2012 από όλες τις χώρες της ΕΕ και τέθηκε από 1/1/2013.

[ii] Πρόκειται για συμφωνίες που υπογράφτηκαν το 2003 ανάμεσα στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αφορούν διασυνοριακούς ελέγχους στα λιμάνια της θάλασσας της Μάγχης και της Βόρειας θάλασσας. Σύμφωνα με τις συμφωνίες κάθε από τις 2 χώρες μπορεί να ασκεί ελέγχους στο έδαφος της άλλης.

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040