Το απεχθές πρόσωπο, παρά την«μπούργκα», του πρωτογενούς πλεονάσματος και της δημοσιονομικής προσαρμογής

Το απεχθές πρόσωπο, παρά την«μπούργκα», του πρωτογενούς πλεονάσματος και της δημοσιονομικής προσαρμογής
  • Του Γιάννη Περάκη
  • Σε 7 χρόνια εκλάπησαν εισοδήματα € 25,15 δις.

Από το 2010, τη χρονιά που η χώρα μπήκε στα μνημόνια, τα νοικοκυριά έγιναν φτωχότερα. Εξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν πλέον εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. Το 2010 τα νοικο-κυριά εμφάνισαν στην εφορία εισοδήματα συνολικού ύψους 100,3 δισ. ευρώ. Πέρυσι δή-λωσαν 75,15 δισ. ευρώ. Δηλαδή μέσα σε μια επταετία «χάθηκαν» εισοδήματα ύψους 25,15 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 12,5 δισ. ευρώ χάθηκαν τα νοικοκυριά δηλαδή με εισοδήματα από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Πέρυσι οι φορολογούμενοι λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης φορολογήθηκαν για εισοδήματα ύψους 82,1 δισ. ευρώ, σχεδόν 7 δισ. ευρώ παραπάνω από αυτά που δήλωσαν. Για τα εισοδήματα αυτά προέκυψε φόρος ύψους 8 δισ. ευρώ. Η νέα περικοπή του αφορολογήτου το οποίο θα κυμανθεί από 5.636-6.545 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να φέρει νέα φορολογικά βάρη ιδιαίτερα σε μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες με χαμηλά εισοδήματα, ενώ μεγάλη είναι η συρρίκνωση των δηλωθέντων εισοδημάτων και στα ανώτατα εισοδηματικά κλιμάκια. Το 2011, εισοδήματα έως 12.000 ευρώ είχαν εμφανίσει στην εφορία σχεδόν τα μισά νοικοκυριά.

Το 2009, ένας στους τέσσερις φορολογούμενους δήλωνε εισόδημα από 20.000 έως και 50.000 ευρώ. Το πλήθος των νοικοκυριών με δηλωθέντα εισοδήματα μεταξύ 20.000 έως 50.000 ευρώ είναι μειωμένο κατά περίπου 30% σε σχέση με το 2009, περιορίστηκε σε 958.228 οικογένειες. Τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας των φορολογούμενων συρ-ρικνώθηκαν από τα 40,890 δισ. ευρώ το 2009 σε 28,2 δισ. ευρώ το 2015 ή κατά περίπου 30%.

 

  • Οι Ελληνες έχασαν 13 δισ. ευρώ την διετία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛσυνεχίζοντας την ίδια μνημονιακή πολιτική έκανε νέα αρνητικά ρεκόρ σε βασικούς δείκτες διαβίωσης. Στο κατά κεφαλήν χρέος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πρόσθεσε σε κάθε Έλληνα, από το νεογέννητο έως τα προχωρημένα γεράματα, άλλα 750 ευρώ. Πλέον το κατά κεφαλήν χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξήθηκε από 3.240 ευρώ το 2014 σε 3.300 ευρώ το 2017, που αποτελεί νέο αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών με επέ-κταση των δόσεων έως το … 2059. Το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που οδηγήθηκε στο όριο φτώχειας διαμορφώθηκε το 2016 στο 37,4%, έναντι 21,4% το 2014, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Η λεηλασία θα συνεχισθεί με μεγαλύτερη ένταση το 2017, όπως αποδεικνύεται απο τον Πίνακα 1.

 

Πίνακας 1: Αλλες λεηλασίες και ρεκόρ μείωσης εισσοδημάτων
Α/Α Λογαριασμοί 2014 2017 Παρατηρήσεις
1 Χρέος Κενρικής Διοίκησης ( δισ. ευρώ) 324,1 330,1 Κατά κεφαλήν:                               2014: 3.240 ευρώ           2017: 3.300 ευρώ
2 Αύξηση χρέους Γενικής Κυβέρνησης ( δισ. ευρώ) 3,7 3,8 Κατά κεφαλήν:                             750 ευρώ συσωρευτικά
3 Εμμεσοι φόροι (δισ. ευρώ) 23,8 26,4 Νέο αρνητικό ρεκόρ μετά το 2012
4 Συμμετοχή έμμεσων φόρων στο σύνολο (%) 53,5 56,4 Νέο αρνητικό ρεκόρ μετά το 2011
5 Σχέση έμμεσων / άμεσων φόρων 1,15 (φορές) 1,30 (φορές) Νέο αρνητικό ρεκόρ μετά το 2011
6 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΑΕΠ / ΦΟΡΩΝ 0,14 -6,75 Νέο αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών
7 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΑΕΠ / ΦΠΑ 0,64 -9,13 Νέο αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών
8 Κίνδυνος φχώχιας (%) 21,40 37,40 Νέο αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών
9 Μείωση διαθεσίμου εισοδήματος δισ. ευρώ 31,40 29,70 1,7
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ     7,7 δισ. ευρώ
Πηγή: Εισηγητική Εκθεση Προυπολογισμού 2017
  • Κατά 30% αυξήθηκαν οι δαπάνες Υγείας για τα νοικοκυριά μεταξύ 2010-2015

Αύξηση κατά 30% παρουσίασαν την περίοδο 2010-2015 οι ιδιωτικές δαπάνες για την Υγεία καθώς τα νοικοκυριά υποχρεώθηκαν να καλύψουν από την τσέπη τους το κενό που άφησε πίσω της η μείωση της δημόσιας δαπάνης. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τη μελέτη του Ιδρύματος Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), σύμφωνα με την οποία η δημόσια δαπάνη για την Υγεία μειώθηκε το ίδιο διάστημα κατά 13%, λόγω της δημοσιονο-μικής προσαρμογής στην οποία υποχρεώθηκε η χώρα. Η ανάλυση του ΙΟΒΕ επιβεβαιώνει τη διαπίστωση που προκύπτει από παρόμοιες μελέτες (Health Care του ΟΑΣΑ) ότι οι πολίτες καλύπτουν το κενό που άφησε η δημόσια Υγεία με άμεσες καταβολές από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς πολύ μικρό είναι το ποσοστό που καταφεύγει στην ιδιωτική ασφάλιση, προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη και ιατρική φροντίδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τη μελέτητου ΟΑΣΑ, η χώρα μας είναι στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες δαπάνες Υγείας, αυτές δηλαδή που οι πολίτες υποχρεώνονται να πληρώσουν από την τσέπη τους, εκτός του οργανωμένου, δημόσιου ή ιδιωτικού συστήματος Υγείας. Το ποσοστό αυτό φθάνει το 35% και είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, μετά την Κύπρο και τη Βουλγαρία, ενώ στη Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 7%.

 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο κείμενο του προϋπολογισμού του 2017, «οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων προβλέπεται να ανέλθουν στα 12.057 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 5.740 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016».

  • Οι τρομοκρατία των κατασχέσεων σε καταθέσεις και άλλων περιουσιακών στοι-χείων συνεχίζονται με αυξανόμενο ρυθμό από την μνημονιακή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το Φεβρουάριο.Σε 22.000 περίπου φορολογούμενοι ελήφθησαν εναντίον τους αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Ετσι το σύνολο των πολιτών, που βρίσκονται σε καθεστώς αναγκαστικών μέτρων (στη συντριπτική πλειοψηφία έχουν δεσμευτεί καταθετικοί λογαριασμοί) ανέρχεται σε 873.029 άτομα. Πάντως, παρά τις κατασχέσεις και τα αναγκαστικά μέτρα, 989 εκατομμύρια ευρώ φτάνοντας στα 2,619 δισ. από την αρχή του έτους και στο ασύλληπτο ποσό των 94 δισ. ευρώ περίπου συνολικά. Ενα άλλο στοιχείο που προκαλεί τρόμο, είναι πως οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που έχουν χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 4.052.270. Νέες οφειλές ύψους 2,6 δισ. ευρώ δημιούργησαν μόνο το πρώτο δίμηνο του 2017 λόγω της υπερφο-ρολόγησης νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από αυτά το 1 δισ. δημιουργήθηκε μόνο τον Φεβρουάριο έγιναν 21.231 κατασχέσεις, κάτι που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του μήνα γίνονταν 1.000 περίπου κατασχέσεις την ημέρα. Στην περίπτωση που συνεχιστούν με αυτόν τον ρυθμό οι κατασχέσεις, τότε ο αριθμός τους θα ξεπεράσουν τις 140.000 του 2017 και πιθανόν να είναι και υψηλότερες έως και 45%. Με βάση, πάντως, τους μνημονιακούς στό-χους, οι εισπρακτικές υπηρεσίες θα στοχοποιήσουν άλλους 37.000 φορολογούμενους, από τα 4.000.000 εκείνων που βρίσκονται στη «μαύρη» λίστα των οφειλετών του Δημοσίου και ειδικά από τα 1.655.636 εκείνων στους οποίους μπορούν να επιβληθούν μέτρα αναγκα-στικής εκτέλεσης. Συνολικά, παλιά και νέα χρέη φτάνουν στα 94 δις ευρώ, χωρίς να συνυπολογίσει κανείς τα περίπου 5 δις ευρώ των οφειλών στα τελωνεία.

1. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα έχει εισπραχθεί το 22,77% των ετήσιων εσόδων. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 11,629 δισ. ευρώ, όταν τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπο-λογισμού πρόκειται να ανέλθουν το 2017 στα 50,374 δισ. ευρώ.

2. Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 θα είναι ακόμη χειρότερο, καθώς στο τέλος Ιουνίου θα έχουν συγκεντρωθεί εφόσον επιβεβαιωθούν οι εισπρακτικοί στόχοι 21,134 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 41,95% των ετήσιων εσόδων. Μόνο στο β’ τρίμηνο αντιστοιχούν έσοδα της τάξης των 9,5 δισ. ευρώ.

3. Το 3ο τρίμηνο θα είναι το πιο επαχθές, καθώς θα πρέπει να συγκεντρωθούν καθαρά έσο-δα της τάξης των 15,55 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν περίπου στο 30,79% των εσόδων της συνολικής χρονιάς.

4. Οσο για το 4ο τρίμηνο, θα έχει και αυτό έσοδα κυρίως από φόρους της τάξης των 13,73 δισ. ευρώ.

Οι έμμεσοι φόροι, οι πλέον άδικοι για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδα, αφού διαμορφώθηκαν στα 26,4 δις. ευρώ, έναντι 23,8 δις. ευρώ το 2014. Να ση-μειωθεί ότι οι έμμεσοι φόροι στον προϋπολογισμό του 2017 είναι κατά 6 δισ. ευρώ υψηλό-τεροι από τους άμεσους.

ΦΠΑ: Ενώ το ονομαστικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά -0,7%, τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,3%, δημιουργώντας μιαν ιλιγγιώδη αρνητική σχέση -9,13.

Ο Πίνακας 2 περιλαμβάνει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της «κοινωνικής» πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως αναγράφονται στην Εκθεση του Προυπολογισμού 2017 .

Πίνακας 2: Η αφαίμαξη και η λεηλησία σε αριθμούς σε εκατ. ευρώ
Α. Παρεμβάσεις Φόρων 2016 2017 Μεταβολή Β. Κοινωνική ασφάλιση (πλήν Δημοσίου) 2016 2017 Μεταβολή
1. Φορολογία στο εισόδημα 250,0 966,0 716,0 1. Ασφαλισιστική μεταρρύθμιση και Εξορθολογισμός οικογενειακών επιδιμάτων 0,0 26,9 26,9
2. Εισφορά Αλληλεγγύης 35,7 704,2 668,5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 137,4 575,4 437,0
3. Αυξηση συντελεστή ΦΠΑ (απο 23% σε 24%) 218,6 437,0 218,4 Γ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 14,7 141,3 126,6
4. Αναμόρφωση Φορολογίας Οχημάτων 17,5 30,0 12,5 ΣΥΝΟΛΟ 14,7 141,3 126,6
5. Φόρος εισοδήματος στα εταιρικά αυτοκίνητα 0,0 91,0 91,0 Δ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ      
6. Αναμόρωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης -17,6 422,0 439,6 1.Αναπροσαρμογή των εφάπαξ παροχών 161,1 5,1 -156,6
7. Τέλος στη συνδρομιτική τηλεόραση 10,4 25,0 14,6 2. Σταδιακή αύξηση εισφορών ασφαλισμένων ΟΓΑ 95,3 92,7 -2,6
8. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 0,0 54,2 54,0 3. Σταδιακή μείωση δικαιούχων παροχής ΕΚΑΣ 165,0 586,3 421,3
9.Αύξηση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Ζύθου 36,2 62,0 25,8 4. Αναπροσαρμογή των παροχών του ΜΤΠΥ 207,0 207,5 0,5
10. Αύξηση Φόρου Κατανάλωσης τσιγάρων και καπνού 0,0 142,0 142,0 5. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης κατά 1% για τα έτη 2017-2018 και κατά 0,5% για τα έτη 2019-2022 172,1 349,9 177,8
11. Φόρος επι του καφέ 0,0 62,0 62,0 6. Νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών βάσει πραγματικού εισοδήματος 0,0 49,0 49,0
12. Διάφορα 0,0 19,9 19,0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 648,2 927,6 279,4
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ 550,8 3.015,3 2.463,4 ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 2016 και 2017 1.410,6 4.011,4 3.870,8
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΦΑΙΜΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ     5,4 δισ. ευρώ
Πηγή: Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 2016-2017, Εισηγητική Εκθεση Προυπολογισμού 2017

Η παράθεση των στοιχείων αναδεικνύει οτι η επίθεση που δέχεται ο λαός μας είναι πολύ-μέτωπη και ότι η λιτότητα και εξαθλίωση, θα συνεχισθεί στο διηνεκές.                                        

Εμείς ως αριστερά τι περιμένουμε για να συμφωνήσουμε σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα; Είναι θέμα επιβίωσης ως κράτος και ως λαός να υπάρξει κυβέρνηση «κοινωνικής σωτη-ρίας και ανασυγκρότησης».

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040