Κλάψε δυστυχή κυρ. Παντελή, βγήκε η ζωή σου στο σφυρί

Κλάψε δυστυχή κυρ. Παντελή, βγήκε η ζωή σου στο σφυρί

Του Γιάννη Περάκη

Φωτογραφία Κώστα Μπαλάφα

Οι Έλληνες φοβόντουσαν μην έρθουν οι κομμουνιστές και τους πάρουν τα σπίτια.Τα σπίτια σας δεν θα τα πά-ρουν οι κομμουνιστές, τους πρόλαβαν οι καπιταλιστές.Αν είχαν έρθει οι κομμουνιστές, θα είχαμε όλοι τουλά-χιστον από ένα σπίτι.Το ακόμα καλύτερο είναι πως οι καπιταλιστές δεν παίρνουν μόνο τα σπίτια αλλά όλητην Ελλάδα(Πιτσιρίκος).

Πρώτη πράξη της τραγωδίας: Κατοχή 1941-1944

Στην1 περίοδο της κατοχής έγιναν τεράστιες ανακατατάξεις στην οικονομική και κοινωνική δομή της Ελλάδας. Τεράστιος πλούτος σε χρυσό, κινητές και ακίνητες περιουσίες άλλαξε χέρια. Οι διαδικασίες, τα μεγέθη, οι τρό-ποι που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει αυτή η μεταφορά πλούτου και η μετέπειτα νομιμοποίησή του δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς.Η πλήρης αποδιοργάνωση των κρατικών υπηρεσιών κατά την κατοχή, ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε, η πολιτική κατάσταση που επικράτησε μετά τη λήξη του εμφυλίου εξηγούν εν μέρει τη μη συλλογή και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων που θα φώτιζαν την περίοδο και θα βοηθούσαν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το σπουδαιότερο όμως ήταν η πολιτική απόφαση η οποία ήθελε ξεχαστεί με κάθε τρόπο  ο στρα-τιωτικός και οικονομικός δωσιλογισμός.Ωστόσο αρκετά οικονομικά στοιχεία για την περίοδο και τις ακίνητες περιουσίες που άλλαξαν χέρια μπορούμε να βρούμε μέσω των κειμένων και των υπομνημάτων που υπέβαλλε στη Bουλή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πωλησάντων τα Ακίνητά τους επί Κατοχής. Η Ομοσπονδία αυτή ανέλαβε να συγκεντρώσει στοιχεία για να στηρίξει νομικά τους ανθρώπους που ζητούσαν πίσω τις περιουσίες τους.

Γενικά στοιχεία

Συνολικά τα ακίνητα που άλλαξαν χέρια κατά τη διάρκεια της κατοχής σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πωλησάντων τα ακίνητά των επί κατοχής ήταν 350.000. Κατανέμονται ως εξής:

Χαρακτηρισμός Ακινήτων Αριθμός πωληθέντων ακινήτων Έτη Σύνολο πωληθέντων ακινήτων / έτος
ΑΣΤΙΚΑ 110.000 1941 96.000
ΑΓΡΟΤΙΚΑ 239.000 1942 163.000
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 1.000 1943 66.000
ΣΥΝΟΛΟ 350.000 1944 25.000
    ΣΥΝΟΛΟ 350.000

Η αξία των ακινήτων

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται καθαρά το μέγεθος της αρπαγής και της εκμετάλλευσης. Υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για την συνολική προπολεμική αξία των ακινήτων που πουλήθηκαν και τα ποσά που δαπανήθηκαν κα-τά την κατοχή για την αγορά τους. Κυριολεκτικά οι επιτήδειοι τους τα πήραν για ένα κομμάτι ψωμί.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Είδος Ακινήτων Προπολεμική Αξία Αξία πώλησης επι κατοχής
       Αστικά ακίνητα 63.000.000 χρυσές λίρες     4.500.000 Στο 1/14 της αξίας τους
      Αγροτικά ακίνητα 21.000.000 χρυσές λίρες     1.050.000 Στο 1/20 της αξίας τους
   Βιομηχανικά ακίνητα  6.000.000 χρυσές λίρες       450.000 Στο 1/13 της αξίας τους
            ΣΥΝΟΛΟ 90.000.000 χρυσές λίρες 6.000.000 χρυσές λίρες  

Οι «αγοραστές»

Τα στοιχεία των αγοραστών

Αριθμός ακινήτων Αριθμός "αγοραστών"
51 και άνω ακίνητα    100
21-50 ακίνητα    400
11-20 ακίνητα 1.500
4-10 ακίνητα 3.000
1 ακίνητο 40.000
3 ακίνητα 5.000
2 ακίνητα 10.000
ΣΥΝΟΛΟ 60.000

Από τον πίνακα αυτό βγάζουμε το συμπέρασμα πως ο οικονομικός δωσιλογισμός και η μαύρη αγορά ήταν οργα-νωμένο σύστημα. Στον πίνακα φαίνεται καθαρά πως οι άνθρωποι που αγόρασαν τα ακίνητα σχηματίζουν μια πυραμίδα.Στη βάση της αυτή η πυραμίδα έχει τους «μικρούς», τα «βαποράκια», αυτούς που αναλάμβαναν την κατάλληλη στιγμή να «σπρώξουν» το εμπόρευμα στην αγορά. Γύρω στους 55.000 αγοραστές φρόντισαν μέσα στην κατοχή να πάρουν από 1-3 ακίνητα για τα παιδιά τους και τα γεράματα. Πιθανόν εδώ να υπάρχουν και κά-ποιοι άνθρωποι καλής πίστης που βρέθηκαν με χρήματα στην κατοχή και τα επένδυσαν αγοράζοντας ένα σπίτι ή ένα οικόπεδο προίκα για τα παιδιά τους.Στη μέση της πυραμίδας υπάρχουν άλλα 3.000 άτομα, οι «μι-κρομεσαίοι», που κατάφεραν να κάνουν καλή περιουσία αγοράζοντας από 4 έως 10 ακίνητα.Στην κορυφή της πυραμίδας υπάρχουν τα «τσακάλια», οι μαυραγορίτες, οι μεγαλέμποροι που έχτισαν γερές περιουσίες αγορά-ζοντας από 11 ακίνητα και πάνω.Για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της η Ομοσπονδία επισυνάπτει πίνακα με 24 ονόματα αγοραστών οι οποίοι αγόρασαν επί κατοχής από 8 έως 120 ακίνητα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν: η Εταιρεία Παπαλεξανδρής και Στεργίου που την περίοδο 1941-42 αγόρασε στα Σπάτα 109 ακίνητα (χωράφια οικόπεδα, αμπέλια, ελαιώνες, σπίτια), τα ονόματα τεσσάρων γνωστών δωσίλογων και συνεργατών των Γερμα-νών και ονόματα γνωστών βιομηχάνων, εμπόρων κλπ.

Τιμή αγοράς επί κατοχής Αριθμός Ακινήτων
σε χρυσές λίρες
         0,10-3 150.000
           3-50 100.000
         50-200  80.000
       200-4.000 20.000
        ΣΥΝΟΛΟ 350.000

Η μαύρη αγορά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και όσο υπήρχαν πράγματα να πουληθούν, εξασφάλιζε στους πολίτες τα βασικά είδη διατροφής και τους βοηθούσε να επιβιώνουν. Σύντομα όμως μετατράπηκε σε ελεγχόμε-νο και οργανωμένο σύστημα αγοραπωλησιών το οποίο με την ανοχή, κάλυψη και συνεργασία πολλές φορές των ντόπιων και ξένων αρχών, έγινε μάστιγα για την ελληνική κοινωνία και περισσότερο για τα μεσαία και κα-τώτερα κοινωνικά στρώματα. Αυτός ήταν ο οικονομικός δωσιλογισμός.Η μαύρη αγορά, η πείνα και ο λιμός οδή-γησαν χιλιάδες ανθρώπους στο θάνατο και χιλιάδες άλλους στην οικονομική καταστροφή. Μέσα στην κατοχή ο προπολεμικός πλούτος άλλαξε χέρια και ιδιοκτήτες. Στη διάρκεια της κατοχής, όσοι κατάφεραν να αρπάξουν τις ευκαιρίες, θησαύρισαν και βρέθηκαν μετά την απελευθέρωση με τεράστιο πλούτο στα χέρια.

Με τη λήξη του Πολέμου, παρά τις υποσχέσεις, πολύ λίγα έγιναν για να αποκατασταθεί η αδικία και να αποδο-θεί δικαιοσύνη. Το μίσος και η οργή φώλιαζαν στις ψυχές των ανθρώπων. Ακολούθησε ο εμφύλιος πόλεμος που έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα.Μετά τον εμφύλιο, οι νικητές ήθελαν περισσότερο να ξεμπερδεύουν με το ζήτημα των κατοχικών αγοραπωλησιών, παρά να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο Α.Ν 1323/1949 προωθούσε το συμβιβασμό μεταξύ θυμάτων και θυτών, έλυνε με νομότυπο τρόπο το πρόβλημα και έβαζε οριστικό τέλος στις διεκδικήσεις των θυμάτων.Το σκοτεινό παρελθόν της κατοχής έπρεπε να ξεχαστεί. Η Ελλάδα ξεκινούσε μια νέα προσπάθεια ανάπτυξης εκβιομηχάνισης και προόδου. Οι «νεόπλουτοι», με την οικονομική ισχύ που απέκτησαν μέσα στις στάχτες της κατοχής, διεκδικούσαν μερίδιο και ρόλο. Στα δικά τους κεφάλαια στηρίχτηκε ένα μέρος της ανάπτυξης της δεκαετίας 1950-1960. Ετσι ή αλλιώς κανείς πια δε νοιαζόταν να ρωτήσει πώς και πού τα βρήκαν…… 

Δεύτερη πράξη της τραγωδίας: 2009-2017 η εποχή των μνημονίων.

Oι Έλληνες τρελάθηκαν και «χαρίζουν» ακίνητα στο Δημόσιο. 

Τα νέα στοιχεία έρχονται να συμπληρώσουν την τραγική εικόνα που αποτύπωσε και έρευνα της Alpha Αστικά Ακίνητα τα οποία παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του ΕΛΙΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής), και δείχνουν πως το 2016 από κατασχέσεις, αποποιήσεις ή εκχωρήσεις, λόγω οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, περιήλθαν στο ελληνικό Δημόσιο 10.500 ακίνητα έναντι 6.079 το 2013. Αγνωστο είναι το απόθεμα των ακι-νήτων που έχει περιέλθει στο Δημόσιο είτε από κατασχέσεις είτε από εκχωρήσεις ακινήτων. Χιλιάδες φορολο-γούμενοι αδυνατούν να πληρώσουν τον φόρο κληρονομιάς, ενώ υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 12 δόσεων για την πληρωμή των οφειλών τους κι αναγκάζονται να εκχωρούν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τους φορείς της αγοράς των ακινήτων οι αποποιήσεις των κληρονομιών πρόκειται να διατηρηθούν με αμείωτη ένταση και στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα, η όλη διαδικασία είναι πιθανό να γίνει ακόμα πιο δυσχερής, καθώς εξετάζεται η υποχρεωτκή επισύναψη βεβαίωσης μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών (τα θέλουν έτοιμα για ξεπούλημα). 

Η εξέλιξη των αριθμών από το 2013 δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος.Οι σχετικές αιτήσεις αποποίησης κληρονομιάς ήταν:

το 2013 29.199 Κυβέρνηση Ν.Δ.
το 2014 41.388 Κυβέρνηση Ν.Δ.
το 2015 45.628 Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
το 2016 54.422 Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΟΛΟ 170.637  

Εάν θεωρηθεί οτι η κάθε αποποίηση κληρονομιάς έχει δύο ακίνητα, ο αριθμός ήδη έχει ισοσκελίσει με τα ακίνητα της κατοχής. Εάν προσθέσουμε και τις κατασχέσεις που έχουν γίνει, ο αριθμός ξεπερνάει τα ακίνητα της κατοχής.

Κατασχέσεις εξπρές: Τι αλλάζει με τα ακίνητα και κινητά (εκτός απο τις κατσαρόλες και τα …σώβρακα).

Μόνο οι… κατσαρόλες και τα απολύτως προσωπικά είδη προφανώς ρούχα και εσώρουχα, γλιτώνουν από τις κα-τασχέσεις, οι οποίες θα «τρέχουν» με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες.Αλλάζει άρδην το τοπίο στις κατασχέσεις για όσους χρωστούν στο ελληνικό δημόσιο με εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εφαρμόζοντας προβλέψεις της νομοθεσίας. Ταυτόχρονα οι πλειστηριασμοί ακινήτων θα γίνονται με τιμή εκκίνησης την εμπορική αξία των κατασχεθέντων ακινήτων, ενώ μειώνεται και η εγγυοδοσία για τη συμμετοχή σε πλειστηριασμό ακινήτου που έχει κατασχεθεί από την εφορία.Η εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ έρχεται απλώς να κοινοποιήσει και να διευκρινίσει τα όσα έφεραν οι αλλαγές στις διαδι-κασίες επιβολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά η παράθεση των συγκεκριμένων διατάξεων προ-καλεί ανατριχίλες, με δεδομένο ότι αφενός ο αριθμός των οφειλετών του Δημοσίου παραμένει πάνω από τα 4,1 εκατομμύρια3 αφετέρου ο αριθμός των φορολογούμενων εναντίον των οποίων μπορούν να επιβληθούν κατασχέσεις - πλειστηριασμοί, πρέπει να αυξηθεί κατά περίπου 100.000 βάσει μνημονιακών δεσμεύσεων. Το πρώτο που προκαλεί αίσθηση είναι η επισήμανση ότι από τις κατασχέσεις γλιτώνουν μόνο τα απολύτως αναγ-καία. Ειδικότερα, ορίζεται πως καταργούνται κατηγορίες ακατάσχετων με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από την κατάσχεση πλέον τα πράγματα που είναι απολύτως απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, και προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα πράγματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εργασία τους. Το δεύτερο σημείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι προκύπτει διαφορά στον υπολογισμό της αξίας των κατασχεμένων ακινήτων, ανάλογα με το αν η οφειλή είναι προς το Δημόσιο ή προς τρίτους.Υπό προϋποθέσεις αίρεται, επίσης το τραπεζικό απόρρητο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

  • Υιοθετείται και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης το σύστημα των πολλαπλών κατασχέσεων τόσο για κινητά όσο και για ακίνητα.
  • Μειώνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν μπορεί να διεξαχθεί πλειστηριασμός ή αναπλει-στηριασμός, από 1 έως 31 Αυγούστου (αντί από 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου όπως ίσχυε), εκτός αν πρόκειται για πράγματα που μπορεί να υποστούν φθορά, καθώς και όταν πρόκειται για πλει-στηριασμό πλοίων ή αεροσκαφών.
  • Τα κατασχεμένα ακίνητα εκτιμώνται με βάση την εμπορική αξία αυτών κατά τον χρόνο της κατάσχε-σης. Μέχρι σήμερα, ίσχυε η εκτίμηση του επιμελητή ή προσληφθέντα πραγματογνώμονα, η οποία δεν μπορούσε να είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας. Ο προσδιορισμός της τιμής πρώτης προσφο-ράς γινόταν στα 2/3 της εκτιμηθείσας αξίας ή στην αντικειμενική. Ο πλειστηριασμός γίνεται μόνο με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, ενώ οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται μόνο αν οι γραπτές προσφορές είναι ίσες.
  • Στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προστέθηκε παράγραφος με την οποία «το απόρρητο των κάθε μορφής καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και των άυλων μετοχών που καταχωρίζονται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών δεν ισχύει έναντι του δανειστή που έχει δικαίωμα κατάσχεσης της περιουσίας του δικαιούχου της κατάθεσης ή της μετοχής. Το απόρρητο αίρεται μόνο για τα χρηματικό ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή».
  • Καταργείται η περίληψη κατασχετήριας έκθεσης επί κινητών και ακινήτων και θεσπίζεται το απόσπα-σμα της κατασχετήριας έκθεσης.
  • Προβλέπεται διαδικτυακή δημοσίευση (ενημέρωση) μέσα από την ιστοσελίδα δημοσιεύσεων του Δελ-τίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, με επιμέλεια του δι-καστικού επιμελητή.

Τα παραπάνω θα πρέπει να τα δούμε σε συνδυασμό:

  • Με το ότι κόβουν τις συντάξεις των αγροτών4 για να αλλάξει χέρια ο αγροτικός κλήρος.
  • Με την μελέτη που εγκρίθηκε ήδη απο το Eurogroup της 5 Μαίου-2014 (με την απόλυτη συμφωνία της πρώην ελληνικής κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου), «η οποία ονομάσθηκε το μεγαλόπνοο σχέδιο και ο δρόμος για την Ανάπτυξη» στα χέρια τεσσάρων εταιρειών.Στο Eurogroup της 05/05/2014,ο τότε υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, πέραν της διαπραγμάτευσης του χρέους πήγε εφοδια-σμένος με έναν οδηγό ανάπτυξης για την Ελλάδα με άξονα τα επόμενα 10 χρόνια! Το σχέδιο βασίστηκε στη μελέτη "Greece 20/20" της εταιρείας McKinsey (2012 με χρηματοδότες τον ΣΕΒ και την Εθνική Τράπεζα) καθώς και σε μελέτη του ΙΟΒΕ. Για την υλοποίησή του τα κεφάλαια θα αντληθούν από το ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, στο οποίο θα συμ-μετάσχει και η γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW. Στόχος η ενοικίαση κενής-αδρανούς δημόσιας γης σε τέσσερις μεγάλες εταιρείες προκειμένου να εγκαταστήσουν μονάδες για παραγωγή, επεξεργασία και εξαγωγή προϊόντων βασισμένες πάντα σε νέες μεθόδους.

Εξοδος, το τελευταίο μέρος μίας τραγωδίας και η κάθαρση

Τότε κυρ. Παντελή5, γύρω σου ανεργία, πόλεμοι, φτώχεια, δυστυχία, συμφορές και θεομηνίες, αλλά εσύ τριγύ-ριζες με σπουδαίο ύφος και πλαστικά παπούτσια και πουλούσες άποψη: «...άντε ρε τους τεμπέληδες... Να πα να βρουν δ’λειά!»Πάντα ήσουν με τον ισχυρό, κυρ Παντελή. Θερμός υποστηρικτής του ευρώ. Για να έχουμε σταθερό νόμισμα έλεγες. Τώρα έχεις την σταθερότητα αλλά ευρώ δεν έχεις. Όταν, το 2015 είδες προς τα που έγερνε η πλάστιγγα μου έγινες κι εσύ Αριστερός! Και εσύ! Μέχρι κάποια στιγμή την γλίτωνες, αλλά τελικά ήρθε και η σειρά σου. Έπληξε και εσένα η κρίση, η ύφεση, τα μέτρα. Συνέβη το αδιανόητο! To μαγαζί έκλεισε κι έμεινες με χρέη. Εφορία, ταμείο, τράπεζα... Βλέπεις, είχες πάρει κι εκείνο το στεγαστικό για να προικίσεις την κόρη με «σπιταρόνα που φυσάει», αλλιώς δεν θα την παντρευόταν ο πυροσβέστης. Έρωτας και τούτος... Περιμένει κι ο γιος να του καλύψεις το δάνειο για την «Μπέμπα» με τα ζαντολάστιχα, βράσ’ τα! Και τώρα μυξοκλαίς. Μη μου μυξοκλαίς, κυρ Παντελή, γιατί δεν σε λυπάμαι. Μου λες ότι ο γιος σου είναι στον αέρα, ότι δεν θα του ανανεώσουν την σύμβαση εργασίας και «πού θα δουλέψει». Να του πεις ότι έλεγες για τους άλλους κυρ Παντελή. «Να πα να δ’λέψεις!» Έτσι να του πεις. Μου λες ότι κόβουν τα επιδόματα του γαμπρού σου και δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο για το καλοριφέρ. Κρυώνουν, αυτός και η κόρη σου. Όμως, μόλις χθες σιχτίριζες τους «βλάκες» που πέθαιναν από τα μαγκάλια. Να πεις στην κόρη σου να αγοράσει μαγκάλι, κυρ Παντελή! Μην ανησυχείς. Εσύ την έχεις κάνει έξυπνη και δεν θα πεθάνει. Μου λες ότι η κόρη σου με σπουδές νοσηλεύτριας δεν μπορεί να βρει δουλειά. Όμως εσύ ζητωκραύγαζες τους υπουργούς που διαλύουν τα νοσο-κομεία. «Πηγαίνει ο κάθε τζαμπατζής και τον πληρώνω εγώ!» δήλωνες με αγανάκτηση. Μη μου ξαναμιλήσεις κυρ Παντελή. Δεν σε λυπάμαι. Όποτε η τηλεόρασή σου (40 ιντσών, High Definition!), έδειχνε το δράμα των αστέγων, ή των Παλαιστινίων, ή των Σύρων, ή των Κούρδων, ή των Νιγηριανών, εσύ με την βρισιά έτοιμη στο στόμα, άλλαζες κανάλι κι έκανες μπανιστήρι στο Dancing with the stars. Μου είχες γίνει λάτρης του Κάρλος Γαρδέλ και του αργεντίνικου τάνγκο! Και τώρα μυξοκλαίς για τις καταθέσεις σου που εξανεμίζονται κι αυτές. Δεν σε λυπάμαι, κυρ Παντελή. Μυξοκλαίς γιατί κινδυνεύεις να μείνεις στο δρόμο. Όμως, όταν στην πλατεία Συντάγματος είχε μαζευτεί ένα εκατομμύριο κόσμος που απαιτούσε την απόρριψη του μνημονίου και το διώ-ξιμο των ψοφοδεών κυβερνήσεων(προηγούμενων και τωρινών), εσύ τους έλεγες «αλήτες»και «κωλόπαιδα». Όποτε έβγαινε ο κόσμος στους δρόμους εσύ χειροκροτούσες με κάθε γκλομπιά και δακρυγόνο. Δεν σε λυπάμαι καθόλου, κυρ Παντελή. Όταν σε είχε πλησιάσει ένα μικρό παιδί που πουλούσε στυλό για είκοσι λεπτά, το είχες σπρώξει βάναυσα. «Άντε φύγε από δω, ρε» είχες φωνάξει και μετά κοίταζες γύρω σου αυτάρεσκα. Τώρα που κινδυνεύεις να πουλάς εσύ στυλό στους δρόμους, με γεμίζεις μύξες. Άκουγες για τις χιλιάδες αυτοκτονίες και κορόιδευες. Έλεγες ότι μόνο οι δειλοί αυτοκτονούν. Τώρα εσύ δεν αυτοκτονείς επειδή, προφανώς, είσαι γενναίος! Είσαι άξιος της μοίρας σου κυρ Παντελή. Πάντα έγλειφες την εκάστοτε εξουσία. Έβριζες όποιον αγωνιζόταν για τα στοιχειώδη δικαιώματά του. Εργαζόμενους, συνταξιούχους, μαθητές, φοιτητές, δασκάλους καθηγητές, γιατρούς, ασθενείς κι όποιον έβλεπες μπροστά σου. Θα' λεγε κανείς ότι εσύ και οι όμοιοί σου είσαστε η αφρόκρεμα της κοινωνίας. Η ελπίδα για το μέλλον. Άει σιχτίρ, ψώνιο και θύμα μαζί! Ποτέ δεν αγάπησες, ποτέ δεν ερωτεύτηκες. Ποτέ δεν χάιδεψες τρυφερά την γυναίκα σου, ποτέ δεν χαμογέλασες άδολα. Ποτέ δεν πήγες ένα ταξίδι, ποτέ δεν ρέμβασες σε ένα ηλιοβασίλεμα, ποτέ δεν χάθηκες μέσα σε ένα βιβλίο. Ποτέ δεν έπαιξες με ένα παιδί στον δρόμο ποτέ δεν τάισες ένα αδέσποτο, ποτέ δεν μύρισες ένα λουλούδι. Πάντα μισούσες κάθε τι όμορφο και ανθρώπινο. Πάντα με την απαξία στο βλέμμα και την βρισιά στο στόμα. Ποτέ δεν υπήρξες άντρας, ούτε γυναίκα. Ένα ουδέτερο ήσουν σ’ όλη σου τη ζωή. Ένα νεκρό βάρος στη Γη. Και τώρα; Τώρα, κυρ Παντελή, κοίταξε να ενώσεις τη φωνή σου μεόλους τους δυστυχισμένους. Να αγωνιστείς για ό,τι δεν τόλμησες ποτέ να διανοηθείς. Να πάρεις μαζί και τα παιδιά σου. Τότε θα σε αγαπήσω.Μέχρι τότε μη μου μιλάς γιατί μου προκαλείς αναγούλα.

1. Εργασία: Θέμα: «Η Μαύρη Αγορά και οι ακίνητες περιουσίες που άλλαξαν χέρια την περίοδο της Κατοχής (1941-1944)». Του φοιτη-τή Παναγιώτη Δ. Σάμιου Αθήνα  Φεβρουάριος 2010. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. Ηταν κύκλωμα γιατί από τα στοιχεία και τους πίνακες που επισυνάπτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πωλησάντων τα ακίνητά τους επί κατο-χής στο Υπόμνημά της  προκύπτει πώς υπήρχαν συγκεκριμένοι μεγαλέμποροι που αγόραζαν συγκεκριμένοι συμβολαιογράφοι που ανα-λάμβαναν, σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και σε συγκεκριμένες τιμές.

3. Πηγή: efimerida.gr 21|03|2017 Γιώργος Παππούς.

4. Ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση τόνισε ότι η περικοπή 60% των συντάξεων θα ισχύσει κανονικά στους συνταξιούχους των άλλων ταμείων, ενώ για αυτούς του ΟΓΑ δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση μιας και υπάρχει ο προβληματισμός για τη μεταβίβαση του αγροτικού κλήρου.

5. Του Προκόπη Μπίχτα.

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040